Thạc Sĩ Nghiên cứu lý thuyết mô phỏng hệ thống trên máy tính, ứng dụng thiết kế mô hình lò điện hồ quang luy

Thảo luận trong 'Khoa Học Công Nghệ' bắt đầu bởi Lan Chip, 11/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Mô hình hoá và mô phỏng là một phương pháp nghiên cứu khoa học
  được ứng dụng rất rộng rãi: từ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo đến vận hành các hệ
  thống. Ngày nay nhờ sự trợ giúp của máy tính có tốc độ tính toán cao và bộ nhớ
  lớn mà phương pháp mô hình hoá được phát triển mạnh mẽ, đưa lại hiệu quả to
  lớn trong việc nghiên cứu khoa học và thực tiễn sản xuất. Mô hình hoá và mô
  phỏng được ứng dụng không những vào lĩnh vực khoa học công nghệ mà còn
  ứng dụng có hiệu quả vào nhiều lĩnh vực khác như quân sự, kinh tế và xã hội .
  Ngày nay có nhiều công trình nghiên cứu về những vấn đề cơ bản của mô hình
  hoá và mô phỏng cũng như ứng dụng kỹ thuật mô phỏng vào các lĩnh vực khác
  nhau. Mô hình hoá và mô phỏng là một công cụ mạnh của cán bộ nghiên cứu,
  cán bộ kỹ thuật để giải các bài toán kỹ thuật, quy hoạch, tối ưu hoá . Phương
  pháp mô hình hoá và mô phỏng được dùng phổ biến trong các trường đại học,
  các viện nghiên cứu cũng như các cơ sản sản xuất và đã đưa lại hiệu quả to lớn.
  Trong sự nghiệp công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước, chúng ta
  không thể thiếu cơ sở vật chất kỹ thuật, vì vậy một trong các ngành mũi nhọn
  được xác định hiện nay là ngành công nghệ vật liệu nói chung và ngành luyện
  kim đen nói riêng bởi từ trước tới nay sự phát triển của ngành thép nói lên sự
  phát triển cơ sở hạ tầng của một quốc gia. Ngoài sự ưu tiên đầu tư về vật chất và
  trang thiết bị sử dụng những công nghệ mới, ứng dụng triệt để các tiến bộ khoa
  học kỹ thuật thì một yếu tố cực kỳ quan trọng, đó chính là phải đào tạo ra đội
  ngũ những người lao động có kiến thức, có tay nghề. Thực tế, việc dạy và học
  nghề luyện kim ở tất cả các bậc học rất khó khăn về trực quan thiết bị trong môi
  trường sản xuất thật do chi phí cao và nguy hiểm. Do đó yêu cầu cấp thiết cần
  phải tìm hiểu lý thuyết mô hình hoá và mô phỏng hệ thống, sử dụng các công cụ
  hỗ trợ để thiết kế mô hình mô phỏng ứng dụng được trong thực tế.
  2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
   Nghiên cứu về lý thuyết mô hình hoá và mô phỏng hệ thống trên máy tính:
   Vai trò của mô hình hoá hệ thống
   Khái niệm cơ bản về mô hình hoá hệ thống
   Phương pháp mô phỏng
   Mô phỏng hệ thống liên tục
   Mô hình hoá các hệ ngẫu nhiên
   Mô phỏng các hệ thống sản xuất
   Thu thập và phân tích dữ liệu đầu vào
   Kiểm chứng và hợp thức hoá mô hình
   Xử lý và phân tích các dữ liệu đầu ra của mô phỏng
   Triển khai ứng dụng thiết kế mô hình mô phỏng hoạt động của lò điện hồ
  quang luyện thép siêu cao công suất:
   Tình hình sản xuất thép bằng lò điện tại Việt Nam và thế giới
   Nguyên lý cấu tạo và hoạt động của lò điện hồ quang
   Tính toán xác định hình dáng kích thước lò
   Cài đặt chương trình mô phỏng hoạt động của lò
  3. Phương pháp nghiên cứu
   Nghiên cứu các tài liệu, các bài báo, thông tin trên mạng Internet về lý
  thuyết mô phỏng của các tác giả trong và ngoài nước , chọn lọc và sắp xếp
  lại theo ý tưởng của mình.
   Tìm hiểu tình hình sản xuất thép lò điện của Việt Nam và thế giới cũng như
  thực tế giảng dạy nghề luyện kim hiện nay.
   Nghiên cứu nguyên lý, đặc tính kỹ thuật và tìm hiểu thực tế về lò điện hồ
  quang luyện thép siêu cao công suất.
   Nghiên cứu ngôn ngữ lập trình Visual C++, xây dựng một ứng dụng nhỏ
  mô phỏng nguyên lý cấu tạo và nguyên lý hoạt động cơ bản của lò điện hồ
  quang luyện thép siêu cao công suất.
  4. Cấu trúc của luận văn
  Luận văn được trình bày theo hình thức từ trên xuống: Bắt đầu của mỗi
  phần đều đưa ra những khái niệm cơ bản và quy định cho phần trình bày tiếp
  sau nhằm mục đích giúp dễ dàng trong khi đọc, dần dần đi sâu vào tìm hiểu rõ
  hơn những vấn đề liên quan.
  Cấu trúc của luận văn như sau:
  Mở đầu
  Chương 1. Tổng quan về mô phỏng hệ thống trên máy tính
  Chương 2. Một số phương pháp mô phỏng
  Chương 3. Ứng dụng
  Kết luận
  Tài liệu tham khảo
  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU . 9
  CHưƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG TRÊN MÁY
  TÍNH . 12
  1.1 Vai trò của mô hình hoá hệ thống 13
  1.1.1 Một số định nghĩa cơ bản . 14
  1.1.2 Hệ thống và mô hình hệ thống 14
  1.1.3 Vai trò của phương pháp mô hình hoá hệ thống 15
  1.2 Khái niệm cơ bản về mô hình hoá hệ thống 19
  1.2.1 Khái niệm chung . 19
  1.2.2 Đặc điểm của mô hình hoá hệ thống 20
  1.2.3 Phân loại mô hình hệ thống 22
  1.2.4 Một số nguyên tắc khi xây dựng mô hình . 24
  1.3 Phương pháp mô phỏng 25
  1.3.1 Khái niệm chung về mô phỏng 25
  1.3.2 Bản chất của phương pháp mô phỏng 25
  1.3.3 Các bước nghiên cứu mô phỏng . 27
  1.3.4 Các ngôn ngữ và thiết bị mô phỏng 29
  1.3.5 Các phương pháp mô phỏng và phạm vi ứng dụng 31
  CHưƠNG 2. MỘT SỐ PHưƠNG PHÁP MÔ PHỎNG HỆ THỐNG . 32
  2.1 Mô phỏng hệ thống liên tục . 32
  2.1.1 Khái niệm chung về mô hình hệ thống liên tục . 32
  2.1.2 Dùng máy tính để mô phỏng hệ thống liên tục . 32
  2.1.3 Biến đổi Z và các tính chất . 35
  2.1.4 Hàm truyền số của hệ gián đoạn 37
  2.1.5 Hàm truyền số của hệ liên tục 38
  2.1.6 Trình tự tìm hàm truyền số . 39
  2.1.7 Cách chọn bước cắt mẫu T . 39
  2.2 Mô hình hoá các hệ ngẫu nhiên . 41
  2.2.1 Khái niệm chung . 41
  2.2.2 Phân phối xác suất của các biến ngẫu nhiên . 42
  2.2.3 Số ngẫu nhiên phân phối đều U (0,1) 46
  2.2.4 Phương pháp tạo các biến ngẫu nhiên có phân phối mong
  muốn . 49
  2.3 Mô phỏng các hệ thống sản xuất 52
  2.3.1 Khái niệm chung . 52
  2.3.2 Những lợi ích đem lại của mô phỏng hệ thống sản xuất 52
  2.3.3 Phương pháp xây dụng mô hình mô phỏng các sự kiện
  gián đoạn . 53
  2.3.4 Dòng sự kiện đầu vào và thời gian phục vụ 56
  2.3.5 Thiết kế và phân tích thực nghiệm mô phỏng . 57
  2.3.6 Số lần chạy mô phỏng và chiều dài mô phỏng . 58
  2.3.7 Điều kiện khởi động và ngừng mô phỏng . 58
  2.3.8 Cách tạo dòng thời gian mô phỏng 59
  2.4 Thu thập và phân tích dữ liệu đầu vào 60
  2.4.1 Khái niệm chung . 60
  2.4.2 Các phương pháp thu thập dữ liệu đầu vào 61
  2.4.3 Phương pháp tìm phân phối xác suất của dữ liệu
  đầu vào . 62
  2.4.4 Kiểm tra tính phù hợp giữa phân phối xác suất lý thuyết với
  các dữ liệu thực tế . 63
  2.4.5 Mô hình dòng đầu vào 64
  2.5 Kiểm chứng và hợp thức hoá mô hình . 65
  2.5.1 Khái niệm chung . 65
  2.5.2 Vai trò của kiểm chứng và hợp thức hoá mô hình trong mô
  phỏng 66
  2.5.3 Phương pháp kiểm chứng mô hình 69
  2.5.4 Phương pháp hợp thức hoá mô hình mô phỏng . 71
  2.6 Xử lý và phân tích các dữ liệu đầu ra của mô phỏng . 74
  2.6.1 Khái niệm chung . 74
  2.6.2 Mục đích của việc xử lý các dữ liệu đầu ra của mô phỏng75
  2.6.3 Phương pháp đánh giá dữ liệu đầu ra . 76
  2.6.4 Phân tích dữ liệu đầu ra mô phỏng của hệ giới hạn 78
  2.6.5 Phân tích dữ liệu đầu ra mô phỏng của hệ không
  giới hạn 81
  2.6.6 Sử dụng kết quả mô phỏng 82
  Chương 3. ỨNG DỤNG 84
  3.1 Bài toán . 84
  3.2 Khảo sát hệ thống 85
  3.2.1 Lịch sử phương pháp lò điện 85
  3.2.2 Tình hình sản xuất thép theo phương pháp lò điện 86
  3.2.3 Những tiến bộ trong công nghệ luyện thép lò điện hồ quang
  89
  3.2.4 Xu thế đổi mới và phát triển công nghệ sản xuất thép . 90
  3.2.5 Cấu tạo và hoạt động của lò điện hồ quang siêu cao công
  suất . 92
  3.3 Khảo sát, lựa chọn lò mẫu . 94
  3.4 Phân tích, lựa chọn phương án thiết kế mô hình 97
  3.5 Tính toán kích thước hình học nội hình lò 100
  3.6 Thiết kế hình học mô hình 103
  3.7 Cài đặt thử nghiệm 105
  KẾT LUẬN 106
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 107
  [charge=450]http://up.4share.vn/f/64555d5055555155/LV_08_CNTT_KH_NNhT.pdf.file[/charge]
   
Đang tải...