Thạc Sĩ Nghiên cứu đánh giá độ chính xác tái tạo ngược khi sử dụng trung tâm gia công vmc-85s

Thảo luận trong 'Khoa Học Công Nghệ' bắt đầu bởi Lan Chip, 10/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  PHẦN MỞ ĐẦU

  Tính cấp thiết của đề tài

  Ngày nay với sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ
  trên tất cả các lĩnh vực thì các sản phẩm cơ khí ngày càng có yêu cầu cao hơn
  về chất lượng, độ chính xác gia công, mức độ tự động sản xuất và đặc biệt là
  yêu cầu về kiểu dáng, mẫu mã sản phẩm phải được thay đổi một cách thường
  xuyên và linh hoạt. Vì vậy nhu cầu về thiết kế phát triển sản phẩm mới hoặc
  chép mẫu và thiết kế lại từ các sản phẩm đã có, cũng như nhu cầu về sản xuất,
  chế tạo các bộ khuôn mẫu có độ chính xác và độ phức tạp cao là rất lớn.
  Thực tế đó đòi hỏi phải phát triển công nghệ mới, trong đó có công
  nghệ CAD/CAM/CNC và kỹ thuật tái tạo ngược (RE). Vì vậy sau khi nhận
  được sự định hướng và giúp đỡ tận tình của Thầy PGS.TS Nguyễn Đăng Hoè
  tác giả đã chọn và thực hiện đề tài “Nghiên cứu đánh giá độ chính xác tái tạo ngược khi sử dụng trung tâm gia công VMC-85S". Vấn đề này là rất cấp
  bách, cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn rất cao trong giai đoạn hiện nay.
  Mục đích nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm giải quyết các
  vấn đề sau:
  Ứng dụng kỹ thuật tái tạo ngược trên máy đo 3 chiều CMM trong việc
  thiết kế và gia công khuôn mẫu có độ chính xác cao
  Nghiên cứu đánh giá độ chính xác tái tạo ngược, nhằm đưa ra dự báo sai
  số thiết kế tái tạo ngược và sai số gia công trên máy CNC từ đó có biện
  pháp bù sai số gia công hoặc sai số thiết kế tái tạo ngược.
  Đối tượng nghiên cứu
  Máy : Trung tâm gia công VMC-85S, Máy đo 3 chiều CMMC544
  Công nghệ : Kỹ thuật đo 3 chiều CMM và kỹ thuật tái tạo ngược
  Các phần mềm sử lý dữ liệu đo và thiết kế CAD/CAM
  Nội dung nghiên cứu
  Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài tác giả tập trung nghiên cứu vào
  các vấn đề sau
  Tổng quan về kỹ thuật tái tạo ngược
  Hệ thống công nghệ và thực nghiệm
  Phân tích - Đánh giá độ chính xác tái tạo ngược
  Kết luận và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo
  Phương pháp nghiên cứu
  Lý thuyết kết hợp với thực nghiệm, trong đó thực nghiệm giữ vai trò
  chính.
  Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài
  Ý nghĩa khoa học: Nghiên cứu đánh giá độ chính xác tái tạo ngược khi sử
  dụng trung tâm gia công VMC - 85S từ dữ liệu đo trên máy đo 3 chiều
  CMM, đưa ra được dự báo để khắc phục sai số gia công và sai số tái tạo
  ngược.
  Ý nghĩa thực tiễn: Đề tài mang tính ứng dụng cao, kết quả nghiên cứu của
  đề tài sẽ được ứng dụng trực tiếp trong thiết kế, tạo mẫu sản phẩm và chế
  tạo khuôn mẫu tại Việt Nam
  Dự kiến kết quả đạt được: Từ nội dung nghiên cứu về kỹ thuật tái tạo
  ngược trên cơ sở sử dụng các hệ thống thiết bị và công nghệ tại trường Đại
  học Kỹ thuật Công nghiệp, đề tài dự kiến sẽ đạt được kết quả sau:
  Ứng dụng được máy đo 3 chiều CMM-C544 và các phần mềm
  CAD/CAM, trung tâm gia công VMC-85S trong kỹ thuật tái tạo ngược
  Phân tích và đánh giá được độ chính xác tái tạo ngược từ đó đưa ra
  được dự báo sai số trong kỹ thuật tái tạo ngược trên máy CMM - C544

  MỤC LỤC

  Trang
  Phần mở đầu 7
  Chương 1 TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT TÁI TẠO NGƯỢC
  1.1. Kỹ thuật tái tạo ngược 9
  1.2. Các phương pháp quét hình phổ biến hiện nay 11
  1.2.1. Phương pháp quang học
  Máy quét laser
  Máy quét dùng ánh sáng trắng
  1.2.2. Phương pháp cơ học 16
  1.2.3. Máy đo toạ độ 3 chiều CMM 16
  1.3. Công nghệ CAD/CAM 21
  1.3.1. Thiết kế với sự trợ giúp của máy tính CAD 22
  1.3.2. Sản xuất với trợ giúp của máy tính CAM 24
  1.3.3. Phần mềm sử dụng trong luận văn để sử lý dữ liệu quét 27
  1.3.3.1. Phần mềm Geomagic studio 27
  1.3.3.2. Phần mềm Rapidform XOR 29
  1.3.3.3. Phần mềm Catia 30
  1.3.3.4. Phần mềm Mastercam 31
  Chương 2 HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ VÀ THỰC NGHIỆM
  2.1. Lựa chọn sản phẩm thực nghiệm tái tạo ngược 36
  2.2. Quét hình bề mặt chi tiết 37
  2.2.1. Gá đặt chi tiết 37
  2.2.2. Khởi động và kiểm tra hệ thống 37
  2.2.3. Hiệu chuẩn đầu đo 38
  2.2.4. Lập hệ toạ độ của chương trình đo 39
  2.2.5. Đo biên dạng bao quanh vật thể 40
  2.3. Xây dựng bề mặt 42
  2.3.1. Các bước xây dựng bề mặt 42
  2.3.1.1. Xây dựng lưới tam giác từ các đám mây điểm 42
  2.3.1.2. Đơn giản hoá lưới tam giác 43
  2.3.1.3. Chia nhỏ lưới 44
  2.3.2. Các mô hình hình học 44
  2.3.2.1. Mô hình hình học 44
  2.3.2.2. Mô hình lưới 44
  2.3.2.3. Mô hình bề mặt 45
  2.3.2.4. Mô hình khối đặc 45
  2.4. Chỉnh sửa mẫu từ dữ liệu quét 45
  2.5. Thiết kế bề mặt gia công 46
  2.6. Thiết kế chương trình gia công NC 48
  2.6.1. Lập trình gia công 48
  2.6.2. Mô phỏng, kiểm tra và xuất chương trình NC 52
  2.7. Truyền chương trình sang máy CNC 58
  2.7.1. Các phương thức truyền chương trình sang máy gia công 58
  2.7.2. Thiết lập tham số truyền 60
  2.8. Điều chỉnh máy để gia công 61
  Chương 3 PHÂN TÍCH-ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC TÁI TẠO NGƯỢC
  3.1. Sai số về hình dáng hình học và vị trí tương quan 65
  3.2. Phân tích và đánh giá độ chính xác gia công về hình dáng hình học và vị trí tương quan
  3.2.1 Sai số do quét hình 68
  3.2.2 Sai số khi tạo lưới tam giác 71
  3.2.3 Sai số do đơn giản hoá lưới tam giác 73
  3.2.4 Sai số do chia nhỏ ô lưới 79
  3.2.5 Sai số khi hiệu chỉnh bề mặt 79
  3.3 Dự báo về độ chính xác tái tạo ngược trên trung tâm
  gia công VMC-85S
  80
  Chương 4 KẾT LUẬN 81
  Tài liệu tham khảo 82
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...