Thạc Sĩ Nghiên cứu đặc điểm hóa sinh vì phân lập gen chaperonin liên quan đến tính chịu hạn của một số giống

Thảo luận trong 'Khoa Học Tự Nhiên' bắt đầu bởi Lan Chip, 11/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  #1 Lan Chip, 11/9/11
  Last edited by a moderator: 23/11/12
  mục lục

  chương 1. Tổng quan tài liệu

  1.1 cây đậu tương
  1.1.1 đặc điểm sinh học cảu cây đậu tương
  1.1.2 giá trị kinh tế của cây đậu tương
  1.1.3 tình hình sản xuất đậu tương trên thế giới và ở việt nam
  1.1.4 thành phần hóa sinh hạt đậu tương
  1.2 nghiên cứu về đặc tính chịu hạn và tác động của hạn đến thực vật
  1.2.1 khái niệm về hạn và tác động của hạn đến thực vật
  1.2.2 cơ sở sinh lí, sinh hóa và sinh học phân tử của tính chịu hạn
  1.2.3 nghiên cứu về tính chịu hạn của cây đậu tương
  1.3 nhận xét chung

  chương 2. Nguyen liệu và phương pháp nghiên cứu

  2.1 nguyên liệu
  2.1.1 nguyên liệu thực vật
  2.1.2 hóa chất ,thiết bị vầ địa điểm nghiên cứu
  2.2 phương pháp nghiên cứu
  2.2.1 phương pháp hóa sinh
  2.2.2 đánh giá khả năng chịu hạn ở giai đoạn
  cây non bằng phương pháp gây hạn nhân tạo
  2.2.3 xử lí kết quả và tính toán số liệu
  2.2.4 phương pháp sinh học phân tử

  chương 3. Kết quả và thảo luận

  3.1 đánh giá chất lượng hạt của 5 giống đậu tương nghiên cứu
  3.1.1 đặc điểm hình thái, kích thược và khối lượng hạt 5 giống đậu tương nghiên cứu
  3.1.2 hàm lượng protein và lipit ở hạt tiềm sinh
  3.1.3 thành phần axit amin trong protein hạt của
  5 giông đậu tương
  3.1.4 nhận xét về đặc điểm hình thái, hóa sinh hạt của
  5 giống đậu tương nghiên cứu
  3.2 đánh giá khả năng chịu hạn của 5 giống đậu tương
  3.2.1 ở giai đoạn hạt mầm
  3.2.2 khả năng chịu hạn ở giai đoạn cây non 3 lá
  3.2.3 mối quan hệ giữa các giống đậu tuowg dựa trên sự biểu hiện của các tính trạng
  3.3 phân lập gen liên quan đến khả năng chịu hạn ở cây đậu tương
  3.3.1 tách chiết adn từ hệ gen của 5 giống đậu tương
  3.3.2 nhân gen chaperonin tế bào chất ở 5 giống đậu tương bằng kỹ thuật pcr
  3.3.3 tách dòng sản phẩm pcr của 2 giống đậu tương dl và nh9
  3.3.4 kết quả giải trình tự nucleotit của gen chaperonin của 2 giống đậu tương dl và nh9
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...