Luận Văn Năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần Lâm sản Nam Định

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Đề tài: Năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần Lâm sản Nam Định  MỤC LỤC​

  LỜI NÓI ĐẦU 1

  CHƯƠNG I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 2

  I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 2

  1. Cạnh tranh. 2

  2. Năng lực cạnh tranh. 4

  3. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 5

  4. Một số các quan điểm về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 5

  II. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 9

  1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 9

  2. Các yếu tố cấu thành NLCT của doanh nghiệp 14

  3. Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 17

  CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY NAFOCO 19

  I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 19

  1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 19

  2. Cơ cấu tổ chức 20

  3. Tình hình hoạt động của công ty trong các năm gần đây: 25

  II. NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY NAFOCO 28

  1. Các yếu tố bên ngoài của doanh nghiệp 28

  2. Đánh giá các yếu tố cấu thành NLCT của doanh nghiệp. 34

  3. Đánh giá NLCT của doanh nghiệp qua một số chỉ tiêu chính. 37

  CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 39

  I. PHÂN TÍCH SWOT CỦA DOANH NGHIỆP 39

  II. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP 40

  III. CÁC GIẢI PHÁP 41

  1. Đối với hoạt động quản trị nguồn nhân lực 41

  2. Đối với hoạt động Marketing 42

  3. Đối với hoạt động sản xuất 44

  4. Đối với hoạt động nghiên cứu và phát triển 46

  5. Đối với hoạt động tài chính 47

  TÀI LIỆU THAM KHẢO 49
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...