Thạc Sĩ Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm chè xuất khẩu của công ty cổ phần chè quân chu, thái nguyên tr

Thảo luận trong 'Kinh Tế' bắt đầu bởi Lan Chip, 11/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài

  Hội nhập kinh tế khu vực và thế giới mang lại cơ hội và cả những thách thức không nhỏ đối với các doanh nghiệp. Toàn cầu hoá nền kinh tế là một xu hướng tất yếu, do vậy các danh nghiệp cần có sự chuẩn bị hành trang cho riêng mình, mỗi một doanh nghiệp với những bước đi và cách làm khác nhau nhưng không ngoài mục đích là có chỗ đứng trên thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt này.
  Toàn cầu hoá kinh tế tỏ ra có sức hấp dẫn vì nó làm cho các nền kinh tế, các quốc gia nếu khéo vận dụng trong hội nhập thì sẽ phát huy được lợi thế của mình, được bổ sung những yếu tố mới, hình thành một cơ cấu kinh tế hợp lý và có hiệu quả hơn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong nước. Chính vì thế xu thế toàn cầu hoá ngày càng cuốn hút vào nó nhiều dân tộc, quốc gia có trình độ phát triến kinh tế, chế độ Chính trị Xã hội khác nhau. Tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay và trong nhiều năm tới toàn cầu hoá chưa phải là công cụ tối ưu cho tất cả, chưa phải là một môi trường tốt đẹp mà vào đó ai cũng thắng, ai cũng có lợi như nhau và không ai phải trả giá. Các quốc gia, các Dân tộc và các chủ thể khác nhau tham gia vào quá trình toàn cầu hoá kinh tế không phải vì mục tiêu toàn cầu hoá, mà trước hết là tìm kiếm trong đó những lợi ích cho chính mình. Họ đều có ý định, hành động để thay đổi, tác động tới quá trình này theo hướng có lợi cho mình.
  Đề tài: “Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm chè xuất khẩu của Công ty cổ phần Chè Quân Chu, Thái Nguyên trước thềm hội nhập kinh tế quốc tế” là một đề tài từ một góc nhìn của doanh nghiệp chế biến chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước ngưỡng cửa của hội nhập nền kinh tế trong khu
  vực và trên thế giới. Nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm là mục tiêu cơ bản của sản xuất, kinh doanh, có sản phẩm phẩm tốt, thương hiệu tốt thì uy tín của nhà sản xuất mới có chỗ đứng trên thị trường cho sản phẩm của mình và đảm bảo cho sự tồn tại và Phát triển của doanh nghiệp.
  2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
  - Hệ thống một cách khái quát những vấn đề cơ bản về sức cạnh tranh
  của sản phẩm.
  - Đánh giá năng lực c ạnh tranh của sản phẩm chè xuất khẩu trong thời
  gian qua.
  - Đưa ra phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao sức cạnh
  tranh chè xuất khẩu trong thời gian tới.
  3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài
  + Đối tượng ngiên cứu của đề tài
  Là những định hư ớng, chiến lược sản xuất Kinh doanh sản phẩm của Công ty; vốn và tiềm lực tài chính, bộ máy quản lý nhân sự, chất lượng sản phẩm; Marketing và các chiến lược cạnh tranh đưa sản phẩm vào thị trường.
  + Phạm vi nghiên cứu của đề tài:
  - Phạm vi thời gian: Từ tháng 10 năm 2006 đến tháng 5 năm 2008.
  Số liệu phân tích lấy từ năm 2005 đến 2007.
  - Phạm vi không gian: Đề tài được nghiên cứu và hoàn thiện tại
  Công ty cổ phần Chè Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
  - Phạm vi nội dung
  Những vấn đề lý luận về các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của
  Công ty trước thềm hội nhập.
  Phân tích, đánh giá thực trạng nă ng lực cạnh tranh sản phẩm của Công ty Cổ phần chè Quân Chu trong những năm qua cùng với xu thế hội nhập hiện
  nay nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao năn g lực cạnh tranh cho sản phẩm
  chè xuất khẩu.
  4. Những đóng góp khoa học của đề tài
  - Hệ thống hoá các luận cứ khoa học mang tính lý luận về các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của sản phẩm ở doanh nghiệp trước thềm hội nhập kinh tế Quốc tế.
  - Phân tích, đánh giá khả năng, thực trạng, năng lực cạnh tranh của sản phẩm ở Công ty Cổ phần chè Quân Chu trong những năm qua cùng với xu thế hiện nay.
  - Đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm ở
  Công ty Cổ phần chè Quân Chu.
  5. Bố cục của đề tài:
  Chương 1: Cơ sở khoa học của thị trường về cạnh tranh và phương
  pháp nghiên cứu
  Chương 2: Thực trạng về năng lực cạnh tranh của sản phẩm chè xuất
  khẩu ở Công ty Cổ phần chè Quân Chu.
  Chương 3: Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm chè xuất khẩu ở Công ty cổ phần Chè Quân Chu trong thời gian tới.

  MỞ ĐẦU 1
  Chương 1. CƠ SƠ KHOA HỌC CỦA THỊ TRƯỜNG VỀ CẠNH
  TRANH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 4
  1.1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THỊ TRƯỜNG VỀ CẠNH TRANH . 4
  1.1.1. Cơ sở lý luận của thị trường về cạnh tranh . 4
  1.1.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài 33
  1.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 40
  1.2.1. Câu hỏi nghiên cứu . 40
  1.2.2. Cơ sở phương pháp luận . 40
  1.2.3. Các phương pháp nghiên c ứu cụ thể . 41
  1.2.4. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu 41
  Chương 2. THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA SẢN PHẨM CHÈ XUẤT KHẨU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ QUÂN CHU . 42
  2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ QUÂN CHU 42
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát tri ển 42
  2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty 43
  2.1.3. Nguồn vốn của Công ty 44
  2.1.4. Nguồn nhân lực của Công ty . 45
  2.1.5. Cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty . 46
  2.2. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CHÈ CỦA CÔNG TY . 47
  2.2.1. Tình hình sản xuất chè xuất khẩu của Công ty . 47
  2.2.2. Quy trình sản xuất chè xuất khẩu 49
  2.2.3. Kết quả sản xuất chè xuất khẩu của Công ty 54
  2.3. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CHÈ CỦA CÔNG TY 56
  2.3.1. Thị trường xuất khẩu của Công ty 56
  2.3.2. Kết quả xuất khẩu của Công ty . 59
  2.3.3. Các đối thủ cạnh tranh của Công ty 64
  2.3.4. Chính sách nâng cao tính cạnh tranh sản phẩm chè xuất khẩu của
  Công ty 66
  2.4. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU CHÈ TRONG
  THỜI GIAN QUA 67
  2.4.1. Các biện pháp đã thực hiện để nâng cao khả năng cạnh tranh của
  mặt hàng Chè xuất khẩu 67
  2.4.2. Các thành tựu đạt được . 68
  2.4.3. Các mặt còn hạn chế . 69
  Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH SẢN PHẨM CHÈ XUẤT KHẨU TRONG THỜI GIAN TỚI . 73
  3.1. PHƯƠNG HƯỚNG Phát triển CỦA CÔNG TY . 73
  3.1.1. Quan điểm dài hạn về Xây dựng thương hiệu chè xuất khẩu 73
  3.1.2. Phương hướng và mục tiêu Phát triển Chè xuất khẩu . 77
  3.2. M ỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH
  CHÈ XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI . 78
  KIẾN NGHỊ . 84
  1. Chính sách tín dụng của Nhà nước . 84
  2. Chính sách trợ cấp xuất khẩu 85
  3. Về phía công ty . 86
  KẾT LUẬN 88
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 .
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...