Thạc Sĩ Nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa huyện phổ yên

Thảo luận trong 'Kinh Tế' bắt đầu bởi Lan Chip, 11/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  LỜI CAM ĐOAN
  Tôi xin cam đoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa hề được sử dụng và bảo vệ một học vị nào. Tôi xin cam đoan rằng, mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đều đã được chỉ rõ nguồn gốc.
  LỜI CẢM ƠN
  Sau một thời gian học tập và nghiên cứu, đến nay tôi đã hoàn thành luận văn thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp với đề tài: “ Nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trong quá trình đô thị hoá huyện Phổ Yên”. Tôi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn đến các thầy giáo, cô giáo và đặc biệt là thầy cô giáo trong khoa, những người đã tận tình dạy bảo, giúp đỡ và định hướng cho tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu khoa học. Tôi xin trân trọng cảm ơn ban lãnh đạo, huyện phòng địa chính, phòng thống kê, phòng nông nghiệp, ban lãnh đạo các xã cùng với nhân dân huyện Phổ Yên đã cung cấp những số liệu cần thiết giúp đỡ tôi trong thời gian nghiên cứu tại địa bàn. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo Ts.Đỗ Quang Quý, người đã định hướng, chỉ bảo và dìu dắt tôi trong quá trình nghiên cứu đề tài. Tôi xin bày tỏ lồng biết ơn đến các tập thể, cá nhân, bạn bè và người thân đã chỉ bảo, giúp đỡ, động viên, khích lệ tôi trong suốt thời gian quá trình học tập và nghiên cứu khoa học.
  MỤC LỤC
  Nội Dung
  Trang
  Lời cam đoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các chữ viết tắt v
  Danh mục các bảng vi
  MỞ ĐẦU 1
  1 Tính cấp thiết của đề tài 1
  2 Mục đích nghiên cứu 3
  3 Đối tượng nghiên cứu 3
  4 Phạm vi nghiên cứu 3
  Chương I: LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐÔ THỊ HOÁ VỚI 4
  HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP.
  1 Tổng quan tư liệu về đô thị hoá với hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp . 4
  1.1 Đô thị hoá . . . 4
  1.2 Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp . . 8
  1.2.1 Vai trò và đặc điểm của sản xuất nông nghiệp . . . 9
  1.2.2 Quá trình phát triển nông nghiệp . . 13
  1.2.3 Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá . 15
  1.2.4 Những điều kiện cơ bản quyết định phát triển nông nghiệp hàng hoá . 15
  1.2.5 Các giai đoạn phát triển nông nghiệp hàng hoá . 16
  1.2.6 Phát triển kinh tế trang trại là hướng đi tất yếu của nền nông nghiệp
  hàng hoá . . . . . 17
  Kinh nghiệm tiễn đô thị hoá với hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 21
  1.3.1 Trên thế giới . . . . . 21
  1.3.2 Ở Việt Nam . . 24
  Phương pháp nghiên cứu . . 34
  1.3
  1.4
  iv
  1.4.1 Phương pháp luận . . . 34
  1.4.2 Các phương pháp chủ yếu sử dụng để nghiên cứu 34
  Chương II: THỰC TRẠNG ĐÔ THỊ HOÁ VỚI SỬ DỤNG
  ĐẤT NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN PHỔ YÊN
  38
  Đặc điểm của huyện Phổ Yên . . 38
  2.1.1 Điều kiện tự nhiên . . 38
  2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội huyện Phổ Yên . . . 42
  2.1.3 Đánh giá chung về đặc điểm của huyện Phổ Yên . 55
  2.1
  2.1.4 Đánh giá về điều kiện tự nhiên kinh tế, xã hội của các hộ nông dân ở 2
  vùng nghiên cứu .
  2.2
  57
  Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp . . 59
  2.2.1 Đặc điểm sử dụng đất nông nghiệp của Phổ Yên . 59
  2.2.2 Biến động số lượng và cơ cấu đất nông nghiệp giai đoạn 2004-2006 . 60
  2.2.3 Biến động diện tích, năng suất một số loại cây trồng trên đất nông
  nghiệp giai đoạn 2004-2006 . . 63
  Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp của các hộ nghiên cứu 69
  2.3.1 Cách bố trí cây trồng trên đất nông nghiệp của các hộ . 69
  2.3.2 Hiệu quả sử dụng đất trồng cây hàng năm . 71
  2.3.3 Hiệu quả trên đất nông nghiệp trồng cây lâu năm 90
  2.3
  Chương III:
  QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM
  NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
  PHỔ YÊN . . . . 100
  Vấn đề quy hoạch cho đô thị hoá . . 100
  3.1.1 Quan điểm sử dụng đất đến năm 2010 và tầm nhìn 2015 100
  3.1
  3.1.2 Định hướng sử dụng đất nông nghiệp trong thời kỳ 2006 đến 2010 101
  Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 102
  3.2.1 Giải pháp chung . 102
  3.2
  3.2.2 Giải pháp cụ thể . . 106
  KẾT LUẬN . . . . 112
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . . 117
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...