Luận Văn Nâng cao chất lượng giống cây trồng ở Công ty cổ phần giống cây trồng Thanh Hóa

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Lan Chip, 17/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Mở đầu
  Trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chất lượng là một yếu tố cơ bản để giành thắng lợi trên thương trường, đặc biệt là trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay.
  Trong những năm gần đây, trên lĩnh vực sản xuất kinh doanh, chúng ta đã có những tiến bộ nhất định, hàng hóa phong phú, đa dạng, chất lượng cao hơn, ổn định hơn. Một số mặt hàng có sức cạnh tranh cao. Tuy nhiên chất lượng phần lớn hàng hóa chưa theo kịp nhu cầu thị trường. Đây là nhược điểm cần được khắc phục nhanh để các doanh nghiệp nước ta tồn tại và phát triển.
  Thủ tướng Phan Văn Khải đã phát biểu tại hội nghị chất lượng năm 1997 "Chúng ta phải chấp nhận cạnh tranh và hội nhập bằng con đường chất lượng".
  Để tăng cường khả năng cạnh tranh, một mặt các đơn vị kinh tế phải nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình, phải làm tốt công tác Marketing, mặt khác phải không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm. Chất lượng không tự nhiên sinh ra mà phải được quản lý sản xuất kinh doanh ngày càng phức tạp, vì vậy quản lý chất lượng ngày càng phức tạp theo. Chất lượng trở thành một bộ phận trong chiến lược cạnh tranh, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh. Chất lượng và hiệu quả là hai vấn đề gắn liền, đi đôi với nhau. Không thể nói có hiệu quả nhưng không có chất lượng. Chất lượng sản phẩm ảnh hưởng đến khả năng tiêu thụ sản phẩm.
  Không ngừng nâng cao chất lượng toàn diện của sản phẩm là thực hiện qui luật phát triển văn minh tiêu dùng xã hội, đồng thời thực hiện qui luật tiết kiệm trong tiêu dùng, nâng cao hiệu quả tiêu dùng, làm lợi cho xã hội và doanh nghiệp kinh doanh.
  Trải qua hơn 30 năm tồn tại và phát triển, ngày nay Công ty giống cây trồng Thanh Hóa đã trở thành Công ty chủ lực của tỉnh về sản xuất kinh doanh giống cây trồng, là Công ty cổ phần ổn định và phát triển. Sản phẩm của Công ty đã được thị trường chấp nhận. Chất lượng sản phẩm ngày càng tiến bộ. Tuy nhiên công tác quản trị chất lượng vẫn còn nhiều tồn tại. Để đứng vững trên thương trường, Công ty cần phải tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm để chiếm lĩnh thị trường, đáp ứng nhu cầu khắt khe của khách hàng.
  Xuất phát từ thực tế đó, trong thời gian thực tập tại Công ty giống cây trồng Thanh Hóa, được sự hướng dẫn, giúp đỡ của thầy giáo GSTS Nguyễn Đình Phan, tôi đã thực hiện đề tài : "Nâng cao chất lượng giống cây trồng ở Công ty cổ phần giống cây trồng Thanh Hóa" nhằm phân tích thực trạng chất lượng sản phẩm, đồng thời đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm của Công ty.
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, chuyên đề có 3 phần :
  I- Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của Công ty cổ phần giống cây trồng Thanh Hóa và vấn đề nâng cao chất lượng giống.
  II- Thực trạng về chất lượng giống ở Công ty.
  III- Phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng giống ở Công ty.
  Tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo GSTS Nguyễn Đình Phan đã hướng dẫn, giúp đỡ tôi hoàn thành chuyên đề.
  Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần giống cây trồng Thanh Hóa đã tạo điều kiện cho tôi thực tập tốt nghiệp được tốt.
  Vì thời gian và trình độ có hạn, nên chuyên đề không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong được sự chỉ bảo của thầy, cô giáo, của lãnh đạo, công nhân Công ty cổ phần giống cây trồng Thanh Hóa, của mọi người.

  Mục lục
  Nội dung Trang
  Mở đầu 1
  I- Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của Công ty cổ phần giống cây trồng Thanh Hóa 4
  1. Giới thiệu sự hình thành và phát triển của Công ty 4
  2. Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu của Công ty 7
  - Sản phẩm thị trường
  - Đặc điểm công nghệ
  - Đặc điểm đất đai
  - Đặc điểm cơ sở vật chất kỹ thuật
  - Đặc điểm nguyên liệu đầu vào
  - Đặc điểm lao động
  - Đặc điểm vốn
  - Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 10
  II- Thực trạng về chất lượng giống cây trồng ở Công ty 23
  1. Khái quát về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 23
  2- Chất lượng của giống trước khi thực hiện ISO 9001 : 2000 25
  Hiệu quả, hiệu quả của chất lượng giống
  Ưu điểm thời kỳ này
  Nhược điểm thời kỳ này
  Nguyên nhân thời kỳ này
  Nội dung Trang
  2.2- Quá trình xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2000 30
  Quá trình xây dựng hệ thống
  Viết các tài liệu về hệ thống QLCL
  Những khó khăn khi áp dụng ISO
  Những kết quả bướcđầu khi áp dụng ISO 32
  2.3. Những tồn tại của tình hình chất lượng tại Công ty 47
  III- Phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng giống ở Công ty 50
  1. Phương hướng và chiến lược phát triển của Công ty 50
  2. Phương hướng về chất lượng 52
  3. Các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng 53
  3.1- Hoàn thiện việc áp dụng HTQLCT ISO 9001:2000, làm tốt biện pháp tiêu chuẩn hoá
  3.2- Nâng cao năng lực và trách nhiệm của cán bộ chủ chốt
  3.3- Tạo mới và quản lý tốt các nguồn lực
  3.4- Chú trọng QLCL trong quá trình tạo sản phẩm
  3.5- Hoàn thiện công tác đo lường, phân tích, cải tiến 53
  Kết luận 67
  Tài liệu tham khảo 70
  Mục lục 71
  [charge=150]http://up.4share.vn/f/3a0b03090f0e0c02/QT151.DOC.file[/charge]
   
Đang tải...