Luận Văn Một số vấn đề pháp lý về doanh nghiệp liên doanh

Thảo luận trong 'Thương Mại' bắt đầu bởi Lan Chip, 4/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Lời nói đầu
  Trong quá trình mở cửa và hội nhập với nền kinh tế thế giới chúng ta đã đạt được những thành tựu hết sức to lớn trên tất cả các mặt như kinh tế chính trị, ngoại giao vv Đặc biệt về mặt hợp tác kinh tế, nhờ vào quá trình hội nhập kinh tế đã tạo ra những cơ hội hợp tác kinh tế, liên doanh liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước với các nước trong khu vực và trên thế giới. Trong quá trình hội nhập kinh tế thì đầu tư trực tiếp nước ngoài là một hình thức đầu tư phổ biến và thu hút được nhiều sự quan tâm của các nhà hoạch định cũng như của các doanh nghiệp.
  Ngày nay đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI) ngày càng trở nên quan trọng với chúng ta bởi FDI không chỉ là nguồn cung cấp vốn quan trọng mà còn là con đường cung cấp công nghệ hiện đại, những bí quyết kĩ thuật đặc biệt là những kinh nghiệm trong quản lý và là cơ hội tốt cho Việt Nam tham gia hội nhập kinh tế thế giới. Vì thế thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay đồng thời chúng ta phải có những giải pháp phù hợp để các doanh nghiệp liên doanh hoạt động mạnh mẽ và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn này.
  Sau thời gian học môn Luật Kinh tế, tôi xin chọn đề tài: "Một số vấn đề pháp lý về doanh nghiệp liên doanh" để viết bài tiểu luận môn học.

  Mục lục
  Phần I: Những nội dung cơ bản của quản lý nhà nước với doanh nghiệp liên doanh. 2
  1.1. Khái niệm doanh nghiệp liên doanh 2
  1.2. Quản lý nhà nước với doanh nghiệp liên doanh 3
  1.2.1. Xây dựng chiến lược, quy hoạch FDI trên cơ sở chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội. 4
  1.2.2 Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chính sách FDI 4
  1.2.3. Cụng tỏc thẩm định và cấp giấy phộp dự ỏn 5
  1.2.4. Ban hành hệ thống luật pháp và Kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật của các đơn vị liên doanh. 12
  1.2.5. Cỏc chức năng khỏc quản lý nhà nước về kinh tế 14
  Phần II: Phương hướng hoàn thiện môi trường đầu tư để phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp liên doanh 16
  2.1. Tình hình đầu tư trực tiếp ở việt nam trong những năm qua 16
  2.1.1 Kết quả thu hỳt vốn ĐTNN: 16
  2.1.2. Tỡnh hỡnh thực hiện dự ỏn: 16
  2.2. Đánh giá mặt tích cực hạn chế và nguyên nhân 19
  2. 2.1. Mặt tớch cực: 19
  2.2.2. Hạn chế 21
  2.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu hút vốn đầu tư nước ngoài ở Việt nam 23
  Kết luận 27
  Mục lục 28
  [charge=150]http://up.4share.vn/f/26171f1516121015/DA204.doc.file[/charge]
   
Đang tải...