Thạc Sĩ Một số tính chất định tính của hệ phương trình sai phân ẩn tuyến tính

Thảo luận trong 'Khoa Học Tự Nhiên' bắt đầu bởi Lan Chip, 11/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  LỜI NÓI ĐẦU
  Do nhu cầu của thực tiễn, việc nghiên cứu phương trình vi phân ẩn
  (phương trình vi phân đại số) và phương trình sai phân ẩn đã được nhiều nhà
  toán học nước ngoài cũng như ở Việt Nam quan tâm nghiên cứu.
  Nhiều bài toán thực tế (hệ thống mạng điện, quá trình sản xuất, )
  được mô tả bởi phương trình sai phân ẩn có điều khiển. Mặc dù các nghiên
  cứu định tính (tính điều khiển được và quan sát được, ổn định và ổn định
  hóa, ) các hệ điều khiển mô tả bởi hệ phương trình vi phân và sai phân
  thường đã được nghiên cứu khá đầy đủ, nhất là cho các hệ phương trình tuyến
  tính trong không gian hữu hạn chiều, nhiều bài toán định tính (tính điều khiển
  được cho hệ có hạn chế trên biến điều khiển, bài toán ổn định hóa, ) cho hệ
  phương trình vi phân và sai phân ẩn còn chưa được nghiên cứu đầy đủ.
  Mục đích của luận văn này là trình bày một số nghiên cứu định tính của
  hệ phương trình sai phân ẩn tuyến tính có tham số điều khiển.
  Luận văn gồm ba Chương.
  Chương 1 trình bày các khái niệm và công thức nghiệm của hệ phương
  trình sai phân ẩn tuyến tính theo các tài liệu [6], [3] và [2].
  Chương 2 trình bày một số nghiên cứu định tính (tính điều khiển được
  và quan sát được, ổn định và ổn định hóa, quan sát trạng thái, ) của hệ
  phương trình sai phân ẩn tuyến tính theo tài liệu [6].
  Chương 3 trình bày tính điều khiển được của hệ phương trình sai phân
  ẩn tuyến tính có hạn chế trên biến điều khiển theo tài liệu [7].
  Mặc dù luận văn được trình bày chủ yếu theo các cuốn sách [6] và [7],
  nhưng chúng tôi đã cố gắng tổng hợp và sắp xếp theo thứ tự phù hợp với nội
  dung luận văn. Để hiểu và trình bày vấn đề một cách rõ ràng, chúng tôi đã cố
  gắng chứng minh chi tiết các định lý. Đặc biệt, nhằm làm sáng tỏ các khái
  - 5 -
  niệm và các kết quả, các thí dụ được tính toán cẩn thận, đầy đủ và chi tiết.
  Các tính toán này thường không được trình bày chi tiết trong các tài liệu trích
  dẫn.
  Tác giả chân thành cám ơn PGS-TS. Tạ Duy Phượng, Viện Toán học,
  người Thầy đã hướng dẫn tác giả hoàn thành luận văn này. Xin được cám ơn
  Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên), nơi tác giả đã hoàn thành
  chương trình Cao học dưới sự giảng dạy nhiệt tình của các Thày,cô. Xin chân
  thành cám ơn Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang, trường THPT Na Hang
  Tuyên Quang đã tạo mọi điều kiện để tác giả hoàn thành chương trình học
  tập. Và cuối cùng, xin được cám ơn Gia đình và bạn bè đã động viên, khích lệ
  tác giả vượt qua nhiều khó khăn trong học tập.
  Môc lôc
  Trang
  Lêi nãi ®Çu
  Ch
  ¬ng 1. CÔNG THỨC NGHIỆM CỦA HỆ PHƯƠNG TRÌNH SAI
  PHÂN ẨN TUYẾN TÍNH
  1.1 Hệ phương trình sai phân ẩn chứa tham số điều khiển
  1.2 Công thức nghiệm Cauchy của phương trình sai phân ẩn tuyến tính không
  dừng
  1.3 Khái niệm cặp ma trận chính quy
  1.4 Công thức nghiệm của phương trình sai phân ẩn tuyến tính có điều khiển
  với cặp ma trận chính qui
  Ch¬ng 2. MỘT SỐ TÍNH CHẤT ĐỊNH TÍNH CỦA HỆ PHƯƠNG
  TRÌNH SAI PHÂN ẨN TUYẾN TÍNH
  2.1 Tính điều khiển được của chuỗi thời gian hữu hạn
  2.2 Tính quan sát được của chuỗi thời gian hữu hạn
  2.3 Nghiệm, tính điều khiển được và quan sát được của hệ phương trình sai
  phân ẩn tuyến tính
  2.4 Tính ổn định và ổn định hóa được của hệ phương trình sai phân ẩn tuyến
  tính
  2.5 Quan sát trạng thái của hệ phương trình sai phân ẩn tuyến tính
  Ch
  ¬ng 3. TÍNH ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC CỦA HỆ PHƯƠNG TRÌNH
  SAI PHÂN ẨN TUYẾN TÍNH CÓ HẠN CHẾ TRÊN BIẾN ĐIỀU
  KHIỂN
  3.1 Tính điều khiển được của hệ phương trình sai phân thường tuyến tính
  dừng có hạn chế trên biến điều khiển
  3.2 Tính điều khiển được của hệ phương trình sai phân ẩn tuyến tính dừng có
  hạn chế trên biến điều khiển
  KÕt luËn
  Tài liÖu tham kh¶o
  [charge=450]http://up.4share.vn/f/64555d5055575c57/LV_08_SP_TH_TTT.pdf.file[/charge]
   
Đang tải...