Luận Văn Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối Gas trên thị trường miền Bắc của công ty BP

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Lan Chip, 2/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Lời nói đầu
  Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, các công ty đều có xu hướng cung cấp sản phẩm của mình qua những người trung gian nhằm mở rộng thị trường và tạo hiệu quả cao trong việc đảm bảo phân phối hàngrộng lớn và đưa hàng tới các thị trường mục tiêu. Đồng thời thông qua một hệ thống kênh phân phối phù hợp, công ty sẽ đạt được lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
  Thực tế cho ta thấy, trong giai đoạn cạnh tranh hiện nay, các chiến lược quảng cáo sáng tạo, khuyến mãi, giảm giá bán chỉ có lợi thế ngắn hạn bởi các doanh nghiệp khác cũng nhanh chóng làm theo khiến cho các chiến lược này bị mất tác dụng. Vì vậy, các doanh nghiệp hiện nay đang tập trung phát triển hệ thống kênh phân phối để có thể đạt được lợi thế trong dài hạn. Hệ thống kênh phân phối hoàn thiện, một chính sách phân phối đúng đắn sẽ giúp cho doanh nghiệp thành công trong kinh doanh.
  Chính vì vậy, trên cơ sở thực tế hoạt động kinh doanh của công ty BP Petco LTD, em đã đi sâu nghiên cứu đề tài:
  Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối Gas trên thị trường miền Bắc của công ty BP Petco LTD”.
  Đề án được chia làm 3 phần:
  * Phần I : Hệ thống kênh phân phối của doanh nghiệp thương mại.
  * Phần II: Thực trạng hệ thống phân phối Gas trên thị trườmg miền Bắccủa công ty BP Petco LTD.
  * Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối Gas trên thị trường miền Bắc của công ty BP Petco LTD.


  Mục lục
  Lời nói đầu 1
  Phần I: Hệ thống kênh phân phối của các doanh nghiệp thương mại 2
  I. Phân phối và vai trò của chính sách phân phối trong hoạt động
  Marketing của doanh nghiệp. 2
  1. Khái quát chung về kênh phân phối của doanh nghiệp. 2
  2. Vai trò của chính sách phân phối trong hoạt đông Marketing
  của doanh nghiệp. 3
  II. Kênh phân phối của các doanh nghiệp thương mại. 5
  1. Khái niệm kênh phân phối của các doanh nghiệp thương mại. 5
  2. Các dạng kênh phân phối. 6
  3. Thiết lập hệ thống kênh phân phối. 8
  III. Tổ chức và điều khiển quá trình phân phối hiện vật. 12
  1. Điều phối hàng hoá vào các kênh phân phối. 13
  2. Lựa chọn phương án vận chuyển hàng hoá trong các kênh. 13
  Phần II: Thực trạng hệ thống kênh phân phối gas trên thị trường
  Miền bắc của Công ty BP Petco. LTD 15
  I. Khái quát về Công ty BP Petco. LTD 15
  1. Sự hình thành và phát triển của công ty trên thị trường Miền Bắc. 15
  2. Năng lực phân phối của công ty trên thị trường Miền Bắc. 16
  3. Cơ cấu tổ chức của Công ty BP Petco. LTD trên thị trường Miền Bắc 17
  II. Thực trạng hệ thống phân phối gas của Công ty BP Petco. LTD
  trên thị trường Miền Bắc 18
  1. Đặc điểm và xu thế vận động về thị trường gas. 18
  2. Thực trạng phân phối của công ty trên thị trường Miền Bắc 20
  2.1. Thực trạng về kênh phân phối. 20
  2.2. Vấn đề tổ chức lưu thông. 24
  2.3. Đánh giá chung về hoạt động phân phối của công ty. 24
  Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối
  gas của công ty BP PETcO. LTD trên thị trường miền Bắc. 26
  I. Kiến nghị hoàn thiện hệ thống kênh phân phối nói chung: 26
  II. Kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống phân phối GAS của
  công ty BP PETRO LTD TRÊN thị trường miền Bắc . 27
  1.1. Lựa chọn kiểu tổ chức kênh . 27
  1.2. Hoàn thiện cách thức quản lý . 28
  2. Các giải pháp để tổ chức tốt hoặc việc lưu thông hàng hoá . 30
  III. Một số kiến nghị hoàn thiện các biến số còn lại của Maketing - mix. 30
  1. Chính sách sản phẩm : 30
  2. Chính sách giá : 31
  3. Chính sách xúc tiến hỗn hợp: 31
  Kết luận 32
  Tài liệu tham khảo 33
  [charge=150]http://up.4share.vn/f/2e1f171d1e1d1719/DA141.doc.file[/charge]
   
Đang tải...