Luận Văn Một số giải pháp về chính sách tài chính nhằm thúc đẩy xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường H

Thảo luận trong 'Kinh Tế Quốc Tế' bắt đầu bởi Lan Chip, 21/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Sự cần thiết lựa chọn đề tài nghiên cứu.
  Kinh doanh cà phê ngày nay đã chiếm một vị trí rất quan trọng trên phạm vi toàn thế giới. Đối với Việt nam, cà phê là mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực chỉ đứng sau gạo. Hàng năm xuất khẩu cà phê đem về cho nền kinh tế một lượng ngoại tệ không nhỏ, đồng thời giải quyết hàng trăm nghìn công ăn việc làm cho người lao động trong nước.
  Trong xu thế mở cửa hội nhập kinh tế thế giới như ngày nay, dưới ánh sáng của đường lối chính sách mở cửa hội nhập với kinh tế thế giới của Đảng và Nhà nước thì thị trường hàng hóa nói chung và cà phê Việt nam nói riêng không ngừng được mở rộng. Trong đó phải kể đến thị trường Hoa kỳ, đây là một trong những bạn hàng lớn nhất của cà phê Việt Nam. Tuy nhiên cũng cần phải thấy rằng thị phần của cà phê xuất khẩu Việt Nam ở thị trường Hoa kỳ còn rất nhỏ bé và uy tín cũng như vị thế của cà phê Việt Nam ở thị trường này là chưa cao. Trong khi đó Việt Nam có năng lực sản xuất cà phê rất lớn, chúng ta có khí hậu và thổ nhưỡng rất thích hợp với cây cà phê. Mặt khác Việt Nam và Hoa Kỳ đã ký hiệp định thương mại song phương, nhưng khối lượng cũng như kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ trong những năm gần đây lại tăng trưởng chậm và không ổn định. Mặc dù toàn ngành, các doanh nghiệp cà phê và Chính phủ đã có nhiều giải pháp, chính sách hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất, chế biến và xuất khẩu cà phê. Tuy nhiên các giải pháp chưa đồng bộ, ăn khớp. Các chính sách về tài chính cũng còn nhiều hạn chế và gặp nhiều khó khăn trở ngại trong bối cảnh hội nhập. Vì vậy, việc đẩy nhanh tốc độ xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang thị trường Hoa kỳ là một nhiệm vụ quan trọng của ngành cà phê Việt Nam, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành cà phê cũng như mục tiêu chiến lược xuất nhập khẩu của quốc gia.
  Xuất phát từ những lý do trên em mạnh dạn lựa chọn đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên là “ Một số giải pháp về chính sách tài chính nhằm thúc đẩy xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài.
  - Khái quát hóa một số lý luận xuất khẩu cà phê, chính sách tài chính thúc đẩy xuất khẩu trong điều kiện hội nhập thương mại quốc tế.
  - Nghiên cứu đánh giá thực trạng hoạt động xuất khẩu cà phê vào thị trường Hoa kỳ và chính sách tài chính nhằm hỗ trợ cho hoạt động này.
  - Đề ra một số giải pháp về tài chính nhằm thúc đẩy xuất khẩu cà phê của Việt Nam vào thị trường Hoa kỳ thời gian tới.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các hoạt động xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ và các chính sách tài chính hỗ trợ cho hoạt động xuất khẩu cà phê Việt Nam.
  - Phạm vi nghiên cứu của đề tài là các chính sách tài chính trên tầm vĩ mô của Nhà nước tác động tới hoạt động xuất khẩu cà phê của Việt nam sang thị trường Hoa kỳ.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  - Phương pháp duy vật biện chứng và lịch sử
  - Phương pháp thống kê toán
  - Phương pháp phân tích tổng hợp
  5. Nội dung và kết cấu của đề tài
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo đề tài nghiên cứu gồm ba chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về xuất khẩu hàng hóa và chính sách tài chính thúc đẩy xuất khẩu cà phê.
  Chương 2: Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam và chính sách tài chính thúc đẩy xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường Hoa kỳ.
  Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị về chính sách tài chính thúc đẩy xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường Hoa kỳ trong thời gian tới.
  MỤC LỤC
  MỤC LỤC 1
  TÓM TẮT CÔNG TRÌNH 5
  GIẢI THÍCH TỪ VIẾT TẮT 6
  LỜI MỞ ĐẦU 7
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VÀ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CÀ PHÊ 9
  1.1. Xuất khẩu hàng hóa trong bối cảnh hội nhập 9
  1.1.1. Hội nhập thương mại quốc tế 9
  1.1.1.1. Khái niệm về hội nhập thương mại quốc tế 9
  1.1.1.2. Nội dung của hội nhập 9
  1.1.1.3. Cơ hội và thách thức 10
  1.1.2. Xuất khẩu cà phê đối với phát triển kinh tế xã hội 12
  1.1.2.1. Đặc điểm của sản xuất kinh doanh cà phê 12
  1.1.2.2. Vai trò của xuất khẩu cà phê đối với kinh tế, xã hội Việt Nam 13
  1.1.2.3. Lợi thế và bất lợi thế của xuất khẩu cà phê Việt Nam 14
  1.2. Chính sách tài chính thúc đẩy xuất khẩu cà phê 15
  1.2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu cà phê 15
  1.2.1.1. Cầu và thị trường nước nhập khẩu 15
  1.2.1.2. Giá cả và chất lượng 16
  1.2.1.3. Kênh và dịch vụ phân phối 17
  1.2.1.4. Môi trường cạnh tranh 17
  1.2.1.5. Yếu tố về sản xuất chế biến 17
  1.2.1.6. Các nhân tố thuộc về quản lý 18
  1.2.2. Chính sách tài chính nhằm thúc đẩy xuất khẩu cà phê 19
  1.2.2.1. Chính sách thuế xuất nhập khẩu 19
  1.2.2.2. Chính sách tín dụng xuất khẩu 21
  1.2.2.3. Chính sách tỷ giá hối đoái 23
  1.2.2.4. Chính sách bảo hiểm xuất khẩu 24
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU CÀ PHÊ VIỆT NAM VÀ
  CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CÀ PHÊ SANG
  THỊ TRƯỜNG HOA KỲ 25
  2.1. Thực trạng xuất khẩu cà phê vủa Việt Nam trong thời gian qua 25
  2.1.1. Khái quát về ngành cà phê Việt Nam 25
  2.1.2. Thị trường xuất khẩu của cà phê Việt Nam 26
  2.1.3. Kế quả xuất khẩu cà phê Việt Nam trong thời gian qua 26
  2.1.3.1. Kim ngạch xuất khẩu 26
  2.1.3.2. Gia cả 27
  2.1.3.3. Cơ cấu chủng loại 28
  2.2. Thực trạng xuất khẩu cà phê sang thị trường Hoa Kỳ 29
  2.2.1. Đặc điểm thị trường Hoa Kỳ về cà phê 29
  2.2.1.1. Tình hình tiêu thụ 29
  2.2.1.2. Cung cà phê trên thị trường Hoa Kỳ 30
  2.2.2. Thực trạng xuất khẩu cà phê sang thị trường Hoa Kỳ 30
  2.2.2.1. Kim ngạch và số lượng 30
  2.2.2.2. Cơ cấu chủng loại 31
  2.2.2.3. Chất lượng và giá cả 32
  2.2.2.4. Cạnh tranh sản phẩm và doanh nghiệp xuất khẩu cà phê trên thị
  trường Hoa Kỳ 33
  2.2.3. Đánh giá về xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ 34
  2.2.3.1. Kết quả đạt được 34
  2.2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân 35
  2.3. Chính sách tài chính hỗ trợ xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường
  Hoa Kỳ 36
  2.3.1. Chính sách tín dụng hỗ trợ xuất khẩu 38
  2.3.2. Chính sách tín dụng cho đầu tư 38
  2.3.3. Chính sách thuế 40
  2.3.4. Chính sách bảo hiểm rủi ro 42
  2.3.5. Chính sách hỗ trợ khác 42
  2.3.6. Đánh giá 43
  2.3.6.1. Những mặt được của các chính sách tài chính 43
  2.3.6.2. Những tồn tại 44
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CHÍNH SÁCH
  TÀI CHÍNH THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CÀ PHÊ VÀO THỊ TRƯỜNG
  HOA KỲ 46
  3.1. Dự báo thị trường cà phê thế giới và Hoa Kỳ 46
  3.1.1. Dự báo về thị trường cà phê thế giới 46
  3.1.2. Dự báo về thị trường cà phê Hoa Kỳ 47
  3.1.2.1. Cầu cà phê của thị trường Hoa Kỳ 47
  3.1.2.2. Cung cà phê trên thị trường Hoa Kỳ 48
  3.1.3. Quan điểm về đầu tư cho ngành cà phê Việt Nam 48
  3.1.3.1. Về sản xuất chế biến 48
  3.1.3.2. Về xuất khẩu 49
  3.2. Quan điểm đổi mới chính sách tài chính phục vụ hỗ trợ xuất khẩu
  cà phê 50
  3.2.1. Ưu đãi đối với những mặt hàng xuất khẩu mới, thị trường mới,
  kim ngạch và sản lượng gia tăng 50
  3.2.2.Chuyển từ hỗ trợ trực tiếp sang gián tiếp để thúc đẩy xuất khẩu 50
  3.2.3. Hỗ trợ xuất khẩu cà phê phải đảm bảo sự phù hợp chặt chẽ về cơ
  chế khuyến khích, sự kết hợp “bốn nhà” 51
  3.3. Những giải pháp về chính sách tài chính thúc đẩy xuất khẩu cà phê
  Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ 52
  3.3.1. Về phía các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh cà phê 52
  3.3.1.1. Xây dựng kế hoạch về vốn đầu tư và kinh doanh 52
  3.3.1.2. Tổ chức huy động các nguồn vốn 54
  3.3.1.3. Nâng cao hiểu quả sử dụng vốn 55
  3.3.1.4. Đầu tư tài chính cho công tác sản xuất, chế biến và nghiên
  cứu thị trường, xúc tiến thương mại 56
  3.3.1.5. Đầu tư tài chính phát triển nguồn nhân lực 57
  3.3.2. Về phía Nhà nước 57
  3.3.2.1. Chính sách hỗ trợ tài chính đầu tư cho sản xuất chê biến 57
  3.3.2.2. Chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường cà
  phê Hoa Kỳ 58
  3.3.2.3. Các chính sách hỗ trợ 59
  3.3.2.4. Một số kiến nghị khác 60
  3.3.3. Hiệp hội và các tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu cà phê 61
  KẾT LUẬN 63
  PHỤC LỤC 64
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 65
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...