Luận Văn Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu ở công ty dâu tằm tơ I- Hà Nội

Thảo luận trong 'Thương Mại' bắt đầu bởi Lan Chip, 18/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Lời Mở Đầu

  Ngày nay quốc tế hoá, toàn cầu hoá đang là xu thế chung của nhân loại, không một quốc gia nào có thể thực hiện một chính sách đóng cửa mà vẫn có thể phồn vinh được. Trong bối cảnh đó TMQT là một lĩnh vực hoạt động đóng vai trò mũi nhọn thúc đẩy nền kinh tế trong nước hội nhập với nền kinh tế thế giới, phát huy những lợi thế so sánh của đất nước, tận dụng tiềm năng về vốn, công nghệ, khoa học kỹ thuật, kỹ năng quản lý tiên tiến từ bên ngoài, duy trì và phát triển văn hoá dân tộc, tiếp thu những tinh hoa văn hoá của nhân loại. Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, chiến lược phát triển kinh tế mà Đảng và Nhà nước ta đã lựa chọn là hướng mạnh về xuất khẩu, từng bước thay thế nhập khẩu.Với chiến lược đó các nhà doanh nghiệp đã có nhiều cơ hội để tăng trưởng và phát triển mạnh, tham gia vào TMQT.
  Công ty dâu tằm tơ I- Hà Nội là một điển hình, trong những năm vừa qua nhờ hoạt động xuất khẩu tơ lụa công ty đã đạt được những thành tựu đáng kể, lợi nhuận liên tục gia tăng, uy tín được tăng cường, đời sống của cán bộ công nhân viên ngày một cải thiện. Tuy vậy, trong quá trình xuất khẩu công ty không tránh khỏi những khó khăn hạn chế. Trong thời gian thực tập tại công ty, thấy được thực trạng như vậy, đồng thời nhận thức được tầm quan trọng của của công tác xuất khẩu đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, với sự giúp đỡ hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo, Thạc Sĩ Nguyễn Trọng Hà cùng các cô chú, các anh chị trong công ty, em đã chọn đề tài: “Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu ở công ty dâu tằm tơ I- Hà Nội”.
  Báp cáo được chia làm 3 phần:
  Chương I: Cơ sở lý luận về hoạt động xuất khẩu.
  Chương II: Thực trạng hoạt động xuất khẩu ở công ty dâu tằm tơ I- Hà Nội.
  Chương III: Định hướng và giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu
  ở công ty dâu tằm tơ I- Hà Nội trong thời gian tới.
  Do những hạn chế về thời gian, tài liệu nghiên cứu và khả năng của người viết, bài viết chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em mong nhận được sự góp ý chân thành để đề tài được hoàn thiện hơn.
  Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình và quý báu của thầy giáo Th.s Nguyễn Trọng Hà và các cô chú, các anh chị trong công ty đã nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành bài viết này.
  Mục lục
  Đề mục Trang
  Lời mở đầu. 3
  Chương I: Cơ sở lý luận về hoạt động xuất khẩu. 4
  I. Tổng quan về hoạt động xuất khẩu. 4
  1. Nguồn gốc của TMQT. 4
  2. Vai trò của hoạt động xuất khẩu đối với sự phát triển của mỗi quốc gia.
  5
  3. Chức năng và nhiệm vụ của hoạt động xuất khẩu. 7
  4. Các loại hình xuất khẩu. 8
  II. Nội dung của hoạt động xuất khẩu. 11
  1. Nghiên cứu và lựa chọn thị trường xuất khẩu. 11
  2. Lập phương án kinh doanh hàng xuất khẩu. 15
  3. Kí kết hợp đồng xuất khẩu. 16
  4. Thực hiện hợp đồng xuất khẩu. 17
  5. Đánh giá hiệu qủa xuất khẩu. 21
  III. Khái quát về lịch sử tơ tằm thế giới và đặc điểm
  của ngành sản xuất tơ tằm xuất khẩu.
  22
  1. Lịch sử tơ tằm thế giới. 22
  2. Các yếu tố đặc trưng của hàng tơ tằm xuất khẩu. 26
  3. Đặc điểm của ngành sản xuất tơ tẵm xuất khẩu. 27
  4. Sự cần thiết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm,
  ươm tơ dệt lụa cho xuất khẩu tơ lụa của Việt Nam.
  30
  Chương II: Thực trạng hoạt động xuất khẩu ở công ty dâu tằm tơ I
  Hà Nội.
  31
  I. Tổng quan về công ty dâu tằm tơ I. 31
  1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 31
  2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty. 32
  3. Cơ cấu tổ chức quản lý và cơ cấu tổ chức sản xuất của công ty. 33
  3.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 33
  3.2: Quy trình công nghệ của các bộ phận sản xuất của công ty. 36
  II. Thực trạng xuất khẩu hàng tơ lụa ở công ty dâu tằm tơ I. 40
  1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung. 40
  2. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và kết quả đạt được. 40
  3. Phân tích thực trạng hoạt động xuất khẩu tơ lụa
  của công ty dâu tằm tơ I.
  45
  3.1: Doanh thu xuất khẩu của công ty dâu tằm tơ I. 45
  3.2: Thị trường xuất khẩu chủ yếu của công ty. 46
  3.3: Tình hình xuất khẩu theo mặt hàng. 47
  3.4: Phương thức xuất khẩu của công ty. 48
  3.5: Phương thức thanh toán áp dụng trong xuất khẩu. 48
  3.6: Nỗ lực thúc đẩy hoạt động xuất khẩu ở công ty. 49
  3.7: Quy trình nghiệp vụ xuất khẩu của công ty. 49
  4. Đánh giá hiệu quả hoạt động xuất khẩu của công ty dâu tằm tơ I. 52
  4.1: Những mặt đã làm được. 52
  4.2: Những tồn tại chủ yếu và nguyên nhân kìm hãm
  sự phát triển hoạt động xuất khẩu ở công ty.
  53
  Chương III: Định hướng và giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu
  ở công ty dâu tằm tơ I - Hà Nội trong thời gian tới.
  56
  I. Định hướng phát triển hoạt động xuất khẩu của công ty trong thời gian tới.
  56
  1. Định hướng phát triển ngành tơ tằm Việt Nam trong thời gian tới. 56
  2. Định hướng phát triển hoạt động xuất khẩu
  của công ty trong thời gian tới.
  58
  II. Giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu ở công ty dâu tằm tơ I - Hà Nội. 59
  1. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường
  mở rộng thị trường xuất khẩu. 59
  2. Tiếp tục đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ sản xuất hiện đại. 60
  3. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công nhân viên trong công ty. 60
  4. Nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm. 61
  5. Hoàn thiện hơn nữa công tác quản lý và tổ chức xây dựng chiến lược kinh doanh phát triển thị trường.
  64
  6. Hoàn thiện nghiệp vụ xuất khẩu. 65
  III. Một số kiến nghị với nhà nước. 66
  Kết luận. 68
  Tài liệu tham khảo. 69
  [charge=150]http://up.4share.vn/f/5f6e666a6d666e66/TM008.Doc.file[/charge]
   
Đang tải...