Luận Văn Một số giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước đối với thương mại dịch vụ trong điều kiện hội nhập ki

Thảo luận trong 'Thương Mại' bắt đầu bởi Lan Chip, 19/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Lời nói đầu

  Trong mấy thập kỷ gần đây, khu vực dịch vụ đã phát triển rất mạnh và trở thành một ngành kinh tế quan trọng. Công cuộc cải cách kinh tế ở Việt Nam đã tạo điều kiện cho sự phát triển khu vực dịch vụ cả về lượng và chất. Ngược lại chính sự phát triển của khu vực dịch vụ đã tạo ra những tiền đề đảm bảo cho sự tăng trưởng ở Việt Nam giữ ở mức tương đối cao trong thời gian dài.
  Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực là những nhân tố quan trọng vừa tạo điều kiện, vừa là những thách thức lớn đối với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong những năm tới. Một trong những khó khăn mà Việt Nam gặp phải đó là sự hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về thương mại dịch vụ trong điều kiện hội nhập hiện nay như cơ chế quản lý chưa thích hợp, chính sách bảo hộ về dịch vụ chưa thông thoáng, hệ thống văn bản pháp lý cho khu vực dịch vụ vẫn chưa rõ nét .Đó chính là lý do em chọn đề tài: Một số giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước đối với thương mại dịch vụ trong điều kiện hội nhập kinh tế hiện nay với mục tiêu nêu lên những khó khăn hiện nay trong công tác quản lý nhà nước về thương mại dịch vụ và đưa ra một số giải pháp khắc phục. Do việc thu thập tài liệu và số liệu về lĩnh vực dịch vụ có nhiều khó khăn nên đề tài không đi sâu vào toàn bộ các vấn đề được nêu mà chỉ đưa ra giải pháp khắc phục đối với một số vấn đề cụ thể.
  Kết cấu đề tài gồm ba chương:
  Chương I : Lý luận chung quản lý nhà nước về thương mại dịch vụ
  Chương II : Thực trạng quản lý nhà nước đối với một số lĩnh vực
  thương mại dịch vụ chủ yếu trong giai đoạn hiện nay
  Chương III: Một số kiến nghị và giải pháp
  Trong quá trình thực hiện em đã nhận được sự giúp đỡ và chỉ bảo tận tình của thầy hướng dẫn TS. Ngô Xuân Bình và TS Lưu Đức Hải (Viện Chiến lược phát triển). Nhân dịp này em xin cảm ơn sự giúp đỡ của thầy cô, gia đình và các bạn đã giúp em hoàn thành đề tài.

  Mục lục
  Chương I : Lý luận chung về quản lý nhà nước về thương mại dịch vụ
  I khái quát về thương mại dịch vụ
  1 Khái niệm, đặc điểm và phân loại dịch vụ
  1.1 Khái niệm dịch vụ
  1.2 Những đặc điểm cơ bản của dịch vụ
  2 Khái niệm và đặc điểm thương mại dịch vụ
  2.1 Khái niệm thương mại dịch vụ
  2.2 Đặc điểm thương mại dịch vụ
  2.3 Phân loại thương mại dịch vụ
  3 Vai trò của thương mại dịch vụ trong nền kinh tế
  3.1 Vai trò của thương mại dịch vụ đối với vấn đề việc làm
  3.2 Vai trò của thương mại dịch vụ trong vấn đề thúc đẩy và duy trì tăng trưởng của nền kinh tế
  3.3 Đóng góp lớn vào GDP
  3.4 Vai trò của thương mại dịch vụ trong việc thúc đẩy phân công lao động xã hội , chuyển dịch cơ cấu kinh tế
  3.5 Vai trò của thương mại dịch vụ đối với vấn đề nâng cao chất lượng đời sống
  II Vài nét khái quát về quản lý nhà nước về thương mại dịch vụ
  1 Khái niệm và sự cần thiết khách quan của quản lý nhà nước về thương mại dịch vụ
  1.1 Khái niệm quản lý nhà nước về thương mại dịch vụ
  1.2 Sự cần thiết quản lý nhà nước về thương mại dịch vụ
  2 Nội dung quản lý nhà nước về thương mại dịch vụ
  2.1 Nội dung quản lý nhà nước về thương mại dịch vụ
  2.2 Cơ quan quản lý nhà nước về thương mại dịch vụ
  2.3 Quan điểm quản lý của nhà nước về thương mại dịch vụ
  3 Công cụ quản lý nhà nước về thương mại dịch vụ
  3.1 Kế hoạch hoá
  3.2 Chính sách thương mại dịch vụ
  3.3 Công cụ pháp luật
  3.4 Thanh tra, kiểm tra, quản lý thị trường
  Chương II: Thực trạng quản lý nhà nước về thương mại dịch vụ hiện nay
  I - Tổng quan về sự phát triển thương mại dịch vụ Việt Nam trong những năm qua
  1 Quá trình phát triển của thương mại dịch vụ
  1.1 Trước thời kỳ đổi mới
  1.2 Sau thời kỳ đổi mới
  2 Vị trí vai trò của thương mại dịch vụ trong nền kinh tế quốc dân
  2.1 Đóng góp vào GDP
  2.2 Thúc đẩy phân công lao động xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế
  2.3 Nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư
  3 Thực tiễn thương mại dịch vụ của Việt Nam
  3.1 Thành tựu của thương mại dịch vụ
  3.2 Những hạn chế trong thương mại dịch vụ
  II – tổ chức bộ máy và Các công cụ quản lý nhà nước về thương mại dịch vụ
  1 Tổ chức bộ máy nhà nước về thương mại dịch vụ
  1.1 Cấp trung ương
  1.2 Cấp địa phương
  1.3 Cơ chế quản lý
  2 Các công cụ quản lý thương mại dịch vụ
  2.1 Kế hoạch hoá thương mại dịch vụ
  2.2 Chính sách thương mại dịch vụ
  2.3 Khuôn khổ pháp lý cho thương mại dịch vụ
  2.4 Thanh tra, kiểm tra và quản lý thị trường
  III - Thực trạng quản lý nhà nước về thương mại dịch vụ trước tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế
  1. Cam kết về tự do hoá thương mại dịch vụ
  1.1 Trong khuôn khổ Hiệp định khung về thương mại dịch vụ
  1.2 Trong khuôn khổ gia nhập WTO
  2. Thực tiễn quản lý nhà nước về thương mại dịch vụ của Việt Nam
  2.1. Những kết quả đạt được về quản lý nhà nước về thương mại dịch vụ
  2.2. Một số tồn tại của quản lý nhà nước về thương mại dịch vụ hiện nay
  Chương III Giải pháp và kiến nghị
  I Chiến lược phát triển các ngành dịch vụ ở VIệt Nam trong tiến trình hội nhập
  II Một số kiến nghị và giải pháp cụ thể
  1. Đổi mới cơ chế quản lý thương mại dịch vụ
  2. Kế hoạch hoá thương mại dịch vụ
  3. Chính sách thương mại dịch vụ
  3.1. Hoàn thiện chính sách phát triển thương mại dịch vụ
  3.2. Điều chỉnh chính sách bảo hộ trong các ngành dịch vụ
  4. Hoàn thiện môi trường pháp lý
  4.1. Bổ sung, sửa đổi Luật thương mại
  4.2. Tự do hoá và bảo hộ thương mại dịch vụ trong tiến trình hội nhập
  5. Thanh tra kiểm tra, quản lý thị trường

  [charge=150]http://up.4share.vn/f/63525a565052535a/TM154.doc.file[/charge]
   
Đang tải...