Luận Văn Một số giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu của Tổng công ty thuỷ tinh và gốm xây dựng

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Lan Chip, 17/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Lời nói đầu
  Trong xu thế hợp tác và hội nhập không ngừng của nền kinh tế các nước trong khu vực và trên thế giới hiện nay, Việt Nam đang phấn đấu để có thể đứng vững và phát triển khi hiệp định mậu dịch tự do ASEAN có hiệu lực.
  Cùng với sự phát triển của nền kinh tế sản xuất hàng hoá theo cơ chế thị trường, hội nhập thương mại đang được hầu hết các quốc gia trên thế giới đón nhận như một cơ hội phát triển kinh tế một cách có hiệu quả nhất và nhanh chóng nhất, đồng thời còn không ít những thách thức khó khăn cần phải vượt qua.
  Hoà chung nỗ lực phấn đấu của cả nước, Viglacera cũng cố gắng có những hoạt động thương mại quốc tế để từng bước mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng hiệu quả trong sản xuất kinh doanh và dần xây dựng uy tín thương hiệu Viglacera nói riêng và thương hiệu các sản phẩm Việt Nam nói chung trên thị trường thế giới. Trong bối cảnh hiện nay một nhà sản xuất lớn như Tổng công ty thuỷ tinh và gốm xây dựng, việc tìm kiếm và xúc tiến các biện pháp đẩy mạnh công tác xuất khẩu là một việc làm hết sức cần thiết và nếu được thực hiện tốt sẽ đem lại lợi ích thiết thực đối với Tổng công ty thuỷ tinh và gốm xây dựng.
  Tổng công ty thuỷ tinh và gốm xây dựng là đơn vị sản xuất kinh doanh các phẩm thuỷ tinh và gốm xây dựng hàng đầu ở Việt Nam. Đây là một doanh nghiệp nhà nước không những có quy mô rộng khắp trong và ngoài nước mà còn là đơn vị chủ lực làm đầu mối xuất khẩu các mặt hàng thuỷ tinh và gốm xây dựng. Tổng công ty rất quan tâm đến công tác xuất khẩu, coi đây là một trong những hoạt động chủ đạo liên quan chặt chẽ đến sự thành công của Tổng công ty.
  Vì những lý do trên tôi mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài:
  "Một số giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu của Tổng công ty thuỷ tinh và gốm xây dựng"
  Đây là một đề tài với phạm vi nghiên cứu rộng về các mặt của hoạt động xuất khẩu như thị trường xuất khẩu, sản phẩm xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu, hiệu quả xuất khẩu của Tổng công ty thuỷ tinh và gốm xây dựng trong giai đoạn (1999-2002).
  Mục đích chủ yếu của đề tài là nhằm phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động xuất khẩu của Viglacera. Từ đó tổng kết đánh giá những mặt thành công và những mặt còn tồn tại cần khắc phục trong hoạt động xuất khẩu. Đồng thời nêu lên một vài giải pháp, đề xuất kiến nghị nhằm góp phần đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của Viglacera.

  Nội dung đề tài gồm 3 chương:
  Chương I: Cơ sơ lý luận chung về hoạt động xuất khẩu.
  Chương II: Thực trạng kinh doanh xuất khẩu của Tổng công ty thuỷ tinh và gốm xây dựng.
  Chương III: Phương hướng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của Tổng công ty thuỷ tinh và gốm xây dựng

  Sau đây là nội dung cụ thể của từng chương
  Mục lục
  Trang
  danh mục các bảng 1
  danh mục các hình 2
  danh mục các từ viết tắt 3
  Lời nói đầu: 4
  Chương I: Cơ sở lý luận chung về hoạt động xuất khẩu 6
  I. Hoạt động xuất khẩu và trò của nó trong nền kinh tế quốc dân 6
  1. Khái niệm 6
  1.1. Xuất khẩu 6
  1.2. Thúc đẩy xuất khẩu 6
  1.3. Mục tiêu của hoạt động xuất khẩu 7
  2. Vai trò của hoạt động xuất khẩu 8
  2.1. Đối với nền kinh tế thế giới 8
  2.2. Đối với nền kinh tế mỗi quốc gia 8
  2.3. Đối với doanh nghiệp 11
  3. Các hình thức xuất khẩu chủ yếu 11
  3.1. Xuất khẩu trực tiếp 11
  3.2. Xuất khẩu gián tiếp (uỷ thác) 12
  3.3. Xuất khẩu gia công uỷ thác 13
  3.4. Buôn bán đối lưu (xuất khẩu hàng đổi hàng) 13
  3.5. Xuất khẩu theo nghị định thư 14
  3.6. Xuất khẩu tại chỗ 14
  3.7. Gia công quốc tế 14
  3.8. Tái xuất khẩu 15
  3.9. Giao dịch tại sở giao dịch hàng hoá 16
  II . Nội dung của hoạt động xuất khẩu 16
  1. Nghiên cứu thị trường, sản phẩm xuất khẩu 16
  1.1. Nghiên cứu thị trường 16
  1.2. Lựa chọn mặt hàng xuất khẩu 17
  2. Lựa chọn đối tác giao dịch 18
  3. Lập phương án kinh doanh xuất khẩu 19
  4. Lựa chọn phương thức giao dịch 19
  5. Đàm phán, ký kết hợp đồng xuất khẩu 21
  6. Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu 21
  6.1. Kiểm tra thư tín dụng 22
  6.2. Xin giấy phép xuất khẩu 22
  6.3. Chuẩn bị hàng hoá xuất khẩu 23
  6.4. Kiểm tra hàng hoá 23
  6.5. Thuê phương tiện vận chuyển 23
  6.6. Mua bảo hiểm hàng hoá 23
  6.7. Làm thủ tục hải quan 23
  6.8. Giao hàng lên tàu 24
  6.9. Thanh toán 24
  6.10. Giải quyết khiếu nại ( nếu có ) 24
  7. Đánh giá hiệu quả hoạt động xuất khẩu 24
  7.1. Các chỉ tiêu định tính 25
  7.2. Các chỉ tiêu định lượng 25
  III. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu 26
  1. Các nhân tố quốc tế 26
  2. Các nhân tố quốc gia 27
  3. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp 29
  IV. Đặc điểm của mặt hàng thuỷ tinh và gốm xây dựng, tình hình thị trường thuỷ tinh và gốm xây dựng trong thời gian qua 30
  1. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật cuả ngành thuỷ tinh và gốm xây dựng 30
  1.1. Khái niệm về mặt hàng thuỷ tinh và gốm xây dựng 30
  1.2. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của ngành 30
  2. Thị trường thuỷ tinh và gốm xây dựng thời gian qua 31
  2.1. Thị trường thuỷ tinh và gốm xây dựng Việt Nam 31
  2.2. Thị trường thuỷ tinh và gốm xây dựng thế giới 33
  Chương II: Thực trạng kinh doanh xuất khẩu của Tổng công ty Viglacera thời gian qua 36
  I. Tổng quan về Tổng công ty Viglacera 36
  1. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty 36
  2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Tổng công ty 37
  2.1. Chức năng, nhiệm vụ 37
  2. 2. Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của Viglacera 38
  3. Tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty 41
  3.1 Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh: 41
  3.2 Tình hình tài chính của Tổng công ty Viglacera 43
  3.3 Tình hình lao động và công tác đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực của Tổng công ty Viglacera 44
  3.4 Công nghệ kỹ thuật sản xuất và chất lượng sản phẩm của Tổng công ty Viglacera 46
  II. Thực trạng hoạt động xuất khẩu của Tổng công ty Viglacera. 46
  1. Vai trò của thúc đẩy xuất khẩu đối Tổng công ty Viglacera 46
  2. Kim ngạch xuất khẩu của Viglacera 48
  3. Mặt hàng xuất khẩu của Viglacera 51
  4. Thị trường xuất khẩu của Viglacera 54
  5. Chất lượng, giá bán sản phẩm xuất khẩu 58
  6. Những biện pháp tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu của Viglacera 60
  6.1. Nghiên cứu thị trường, tìm hiểu đối tác 60
  6.2. Thiết lập mạng lưới kênh phân phối 62
  6.3. Hình thức xuất khẩu (phương thức giao dịch xuất khẩu) 63
  6.4. Đàm phán, ký kết hợp đồng 65
  6.5. Tổ chức thực hiện hợp đồng 65
  6.6. Đánh giá hiệu quả xuất khẩu của Viglacera 67
  III. Đánh giá về hoạt động xuất khẩu của Viglacera 69
  1. Những kết quả đạt được trong hoạt động xuất khẩu của Viglacera 69
  2. Những mặt tồn tại và nguyên nhân 69
  2.1 Những mặt tồn tại 69
  2.2. Nguyên nhân 69
  Chương III: Phương hướng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của Viglacera 69
  I. Phương hướng hoạt động kinh doanh xuất khẩu của Viglacera trong thời gian tới 69
  1. Phương hướng chung của Tổng công ty trong thời gian tới 69
  2. Phương hướng hoạt động xuất khẩu của Viglacera trong thời gian tới 69
  II. Giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu của Tổng công ty Viglacere 69
  1. Xây dựng giá bán 69
  2. Xây dựng cơ cấu tổ chức 69
  2.1. Phòng Marketing Tổng công ty 69
  2.2. Các đơn vị thành viên: 69
  3. Phân công quản lý thị trường và sản phẩm 69
  3.1. Xác định thị trường trọng điểm 69
  3.2. Xác định sản phẩm mũi nhọn phục vụ xuất khẩu 69
  3.3. Phân công quản lý 69
  4. Nâng cao chất lượng, đa dạng hoá mẫu mã sản phẩm 69
  5. Huy động và sử dụng vốn có hiệu quả 69
  6. Hoàn thiện qui trình xuất khẩu 69
  6.1. Nghiên cứu thị trường, tìm hiểu đối tác 69
  6.2. Công tác đàm phán và kí kết hợp đồng. 69
  6.3. Điều kiện cơ sở giao hàng 69
  6.4. Về thanh toán trong xuất khẩu 69
  7. Các giải pháp khác 69
  7.1. Xây dựng công tác tiêu thụ cho công tác xuất khẩu 69
  7.2. Đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác xuất khẩu 69
  7.3. Quảng cáo, đăng kí bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá 69
  III. Một số kiến nghị đối với Chính phủ và Bộ tài chính 69
  Kết luận 100

  [charge=150]http://up.4share.vn/f/77464e4442424142/QT238.doc.file[/charge]
   
Đang tải...