Thạc Sĩ Một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế bền vững trong hệ thống nông nghiệp trên địa bàn huyện đồng

Thảo luận trong 'Kinh Tế' bắt đầu bởi Lan Chip, 13/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Chương 1:
  Tổng quan tài liệu nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu 4

  1.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế bền vững trong
  hệ thống nông nghiệp 4
  1.1.1 Cơ sở lý luận . 4
  1.1.2 Cơ sở thực tiễn 10
  1.2 Phương pháp nghiên cứu . 18
  1.2.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu . 18
  1.2.2. Phương pháp thống kê . 18
  1.2.3. Phương pháp đánh giá nông thôn nhanh (RRA) và phương
  pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia của người dân (PRA) 19
  1.2.4. Hệ thống các chỉ tiêu phân tích . 20
  Chương 2: Thực trạng phát triển kinh tế trong hệ thống nông
  nghiệp huyện đồng hỷ - tỉnh thái nguyên 24

  2.1. Đặc điểm của huyện Đồng hỷ – tỉnh thái nguyên . 24
  2.1.1 Đặc điểm tự nhiên . 24
  2.1.2 Đặc điểm kinh tế – xã hội . 31
  2.1.3. Những thuận lợi và khó khăn trong phát triển nông nghiệp trên
  địa bàn huyện Đồng Hỷ . 42
  2.2.Thực trạng phát triển kinh tế trong hệ thống nông nghiệp trên địa
  bàn huyện đồng hỷ .44
  2.2.1 Quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp ở huyện Đồng Hỷ tỉnh
  Thái Nguyên 44
  2.2.2 Quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững ở huyện
  Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên 46
  2.2.3. Một số hệ thống trong hệ thống nông nghiệp . 48
  2.2.4. Khảo sát một số hệ thống nông nghiệp chính ở huyện 53
  2.2.5. Đánh giá hiệu quả kinh tế trong từng hệ thống 59
  2.2.6.Tính bền vững trong từng hệ thống 64
  2.3. Những trở ngại chủ yếu trong phát triển kinh tế bền vững trong
  hệ thống nông nghiệp . 67

  Chương 3: Các giải pháp nhằm phát triển kinh tế bền vững
  trong hệ thống nông nghiệp huyện đồng hỷ tỉnh Thái Nguyên 68

  3.1 Quan điểm - phương hướng - mục tiêu 68
  3.1.1 Quan điểm phát triển kinh tế bền vững . 68
  3.1.2 Mục tiêu phát triển kinh tế bền vững 70
  3.1.3 Phương hướng phát triển kinh tế bền vững 73
  3.2. Giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế bền vững trong hệ
  thống nông nghiệp trên địa bàn huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên . 73
  3.3.1 Những giải pháp chung cho các hệ thống 73
  3.3.2. Những giải pháp riêng cho từng hệ thống 77
  [charge=450]http://up.4share.vn/f/65545c5157575c5c/LV_08_KT_NN_NTTH.pdf.file[/charge]
   
Đang tải...