Luận Văn Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Đức

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Quy Ẩn Giang Hồ, 10/9/14.

 1. Quy Ẩn Giang Hồ

  Quy Ẩn Giang Hồ Administrator
  Thành viên BQT

  Bài viết:
  3,084
  Được thích:
  23
  Điểm thành tích:
  38
  Xu:
  0Xu
  Lời nói đầu
  Nước ta đang trên đà phát triển và hội nhập với nền kinh tế thế giới bao gồm nhiều thành phần kinh tế đa dạng và có nhiều đổi mới trong cách thức hoạt động. Trước xu hướng đó, các doanh nghiệp Việt Nam đã có nhiều bước tiến mới cả về hình thức, quy mô và hoạt động sản xuất kinh doanh.
  Để tồn tại và phát triển trên thị trường các doanh nghiệp phải gắn liền với quá trình quản trị nhân sự nhằm giảm thiểu chi phí sử dụng lao động, tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động.
  Là một sinh viên chuyên ngành "Quản trị Kinh doanh" với những kiến thức đã được học trong trường cộng với những gì thu nhận được trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Đức Phúc cùng với sự giúp đỡ, chỉ bảo nhiệt tình của các anh chị, cô bác trong công ty đã cho em thấy được tầm quan trọng của công tác đào tạo và phát triển nhân lực.
  Cùng với sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Th.S Đinh Thị Nhàn em đã chọn "Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Đức Phúc" làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp. Ngoài phần mở đầu và kết luận, chuyên đề gồm 3 chương như sau:
  Chương 1: Công tác đào tạo và phát triển trong quản trị nhân sự
  Chương 2: Thực trạng về công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại công ty tnhh đức phúc
  Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại Công ty tnhh đức phúc
  .
  Mục Lục
  Lời nói đầu 1
  CHƯƠNG 1 2
  CÔNG TáC ĐàO TạO Và PHáT TRIểN TRONG QUảN TRị NHÂN Sự 2
  1.1 Khái niệm và ý nghĩa của đào tạo, phát triển nhân sự. 2
  1.1.1 Khái niệm về đào tạo và phát triển 2
  1.1.2 ý nghĩa của công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực. 3
  1.2 Nội dung và phương pháp đào tạo phát triển nhân sự: 5
  1.2.1 Nội dung đào tạo và phát triển nhân sự 5
  1.2.2. Phương pháp đào tạo và phát triển nhân sự 6
  1.3 những nội dung cơ bản của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 8
  1.3.1 Yêu cầu đặt ra khi đánh giá công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. 8
  1.3.2 Những điều kiện đảm bảo công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 16
  1.4 Đào tạo và phát triển với vấn đề quản trị nhân lực trong doanh nghiệp. 18
  1.5 Những yêu cầu đối với công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. 23
  1.6 Nguyên tắc của công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực. 26
  1.7 Mục tiêu, mục đích của công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực. 26
  1.8 Những chiến lược đào tạo và phát triển nhân lực 28
  Chương 2 29
  thực trạng về công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại công ty tnhh đức phúc 29
  2.1 Một số đặc điểm chung về công ty 29
  2.2 Cơ cấu tổ chức của bộ máy 29
  2.2.1 Sơ đồ bộ máy quản lí của công ty 29
  2.2.2 chức năng của các bộ phận 30
  2.3 Phân tích hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty TNHH Đức Phúc : 31
  2.3.1 Về tổ chức quản lý đào tạo. 31
  2.3.2 Quỹ đào tạo và tình hình sử dụng quỹ đào tạo. 32
  2.4 Phân tích nguồn nhân lực công ty TNHH Đức Phúc 33
  2.4.1 Các hình thức đào tạo, bồi dưỡng và phát triển cán bộ quản lý. 36
  2.4.2. Các hình thức đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đối với đội ngũ công nhân. 37
  2.4.3 Vấn đề kinh phí đào tạo và sử dụng lao động sau khi được đào tạo. 38
  2.4.4. Đánh giá hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực. 39
  2.5 Đối với công tác đào tạo trong doanh nghiệp. 41
  2.6 Đối với công tác đào tạo ngoài doanh nghiệp. 42
  2.7 Việc quản lý công tác đào tạo huấn luyện. 43
  2.8 Quy mô đào tạo. 43
  2.9 Đánh giá chung về công tác đào tạo và phát triển nhân sự của công ty 44
  2.9.1 Những ưu điểm trong công việc thực hiện công tác đào tạo và phát triển nhân sự của Công ty. 44
  2.9.2 Hạn chế trong công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại Công ty. 45
  Chương III 46
  một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại Công ty tnhh đức phúc 46
  3.1 Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nhân sự trong Công ty tnhh Đức Phúc 46
  3.2 Phương hướng chung về đào tạo và phát triển nhân sự của Công ty trong thời gian tới. 48
  3.2.1 Quan điểm,định hướng,chiến lược về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 48
  3.2.2 Mục tiêu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 49
  3.2.3 Một số kiến nghị nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực ở công ty TNHH Đức Phúc 50
  3.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển tại công ty 55
  3.3.1. Giải pháp chung 55
  3.3.2. Giải pháp cụ thể 57
  3.3.3 Các phương hướng khác 58
  Phần kết luận 61
  Tài liệu tham khảo 63
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...