Luận Văn Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty TNHH một

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Quy Ẩn Giang Hồ, 10/9/14.

 1. Quy Ẩn Giang Hồ

  Quy Ẩn Giang Hồ Administrator
  Thành viên BQT

  Bài viết:
  3,084
  Được thích:
  23
  Điểm thành tích:
  38
  Xu:
  0Xu
  Lời mở đầu
  1. Lý do chọn đề tài:
  Bước sang thế kỷ XXI, thế kỷ của nền kinh tế tri thức, nền công nghiệp tri thức với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật. Cùng với quá trình hội nhập hóa, nền kinh tế Việt Nam ngày càng có những sự thay đổi lớn lao. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường luôn có sự cạnh tranh gay gắt thì công tác quản lý nguồn nhân lực trong một tổ chức đã giữ một vị trí rất quan trọng, nó quyết định sự tồn tại và phát triển của tổ chức đó.
  Ngày nay, trong xu thế hội nhập với môi trường biến động và nhiều cạnh tranh gay gắt, các doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều thách thức mới. Để tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải đào tạo cho mình đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn cao, chất lượng làm việc tốt. Muốn vậy, giải pháp hàng đầu đặt ra đối với các doanh nghiệp đó là đầu tư cho công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giúp cho người lao động nâng cao trình độ tay nghề, kiến thức kỹ năng, đồng thời cập nhật những quy định mới về chế độ, chính sách liên quan đến người lao động và doanh nghiệp, đảm bảo cho công tác điều hành, tổ chức, và quản lý doanh nghiệp.
  Sớm nhận biết được điều này, Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hải Dương đã ưu tiên, chú trọng đầu tư cho đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong Công ty. Cùng với các nguồn lực khác, nguồn nhân lực góp phần quan trọng tạo nên những thành tựu đáng kể góp phần thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Nhận thấy tầm quan trọng và sự cần thiết phải đào tạo và phát triển hơn nữa nguồn nhân lực. Với mong muốn góp một phần nhỏ vào công tác đào tạo phát triển nhân lực trong các doanh nghiệp nói chung và công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH một thành viên nước sạch Hải Dương nói riêng, cùng với một số kinh nghiệm ít ỏi học hỏi được trong đợt thực tập em đã lựa chọn đề tài: “ Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hải Dương ” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.
  2. Mục đích nghiên cứu:
  Đề tài nghiên cứu nhằm đạt được những mục tiêu sau:
   Đánh giá thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH - MTV nước sạch Hải Dương.
   Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH - MTV nước sạch Hải Dương
  3. Nội dung nghiên cứu:
  Bài viết của em bao gồm 3 phần chính:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
  Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH một thành viên nước sạch Hải Dương.
  Chương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hải Dương.
  4. Phương pháp nghiên cứu:
  Phương pháp phân tích số liệu, phương pháp thu thập thông tin, phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, phương pháp điều tra thực tiễn.

  Mục lục

  Lời mở đầu 1
  1. Lý do chọn đề tài: 1
  Chương I: 3
  Cơ sở lý luận về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 3
  1.1. Tổng quan về quản trị nhân sự trong tổ chức 3
  1.1.1. Các khái niệm: 3
  1.1.2. Tầm quan trọng của quản trị nhân sự trong tổ chức: 5
  1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nhân sự trong tổ chức 10
  1.2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 11
  1.2.1. Khái niệm: 11
  1.2.2. Mục tiêu và vai trò đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 12
  1.2.3. Nội dung và các phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: 14
  1.2.4. Những nguyên tắc và yêu cầu đối với công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. 19
  1.2.5. Tiến trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. 22
  1.2.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 27
  Chương 2 33
  Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hải Dương 33
  2.1. Khái quát chung về Công ty 33
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 33
  2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 34
  2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty 35
  2.1.4. Quy trình sản xuất nước sạch của Công ty 39
  2.1.5. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty 41
  2.2.1. Thực trạng nguồn nhân lực tại Công ty 47
  2.2.2. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty 50
  2.3. Đánh giá chung về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH - MTV kinh doanh nước sạch Hải Dương 60
  2.3.1. Kết quả đạt được 61
  Chương 3 66
  Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty tnhh một thành viên kinh doanh nước sạch Hải Dương 66
  3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện, nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nhân sự trong công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Hải Dương 66
  3.2. Phương hướng phát triển trong thời gian tới của Công ty 67
  3.2.1. Phương hướng và chiến lược phát triển của Công ty trong thời gian tới 67
  3.2.2. Nhu cầu đào tạo của Công ty 71
  3.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Hải Dương 75
  3.3.1. Giải pháp chung 75
  3.3.2. Giải pháp cụ thể 77
  Kết luận 83
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...