Luận Văn Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các công cụ marketing – mix ở công ty TNHH quốc tế Song Thanh ( ST

Thảo luận trong 'Marketing' bắt đầu bởi Lan Chip, 4/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Lời nói đầu
  Kinh doanh dịch vụ trong nền kinh tế thị trường, kinh tế hàng hoá đang ngày càng phát triểnvà chiếm một tỷ trọng lớn trong nền kinh tế. Với đặc điểm là đang trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá , nền kinh tế của Việt Nam đang có những bước phát triển rất năng động , đòi hỏi việc phát triển các nghành dịch vụ nói chung và nghành dịch vụ vận tải nói riêng là không thể thiếu.
  Vận tải hàng hoá quốc tế và giao nhận vận tải là một bộ phận rất quan trọng trong thương mại quốc tế. Mối quan hệ giữa thương mại với dịch vụ vận tải là mối quan hệ hữu cơ, có sự tác động, ảnh hưởng qua lại giữa hai bên . Thực tế dã chứng minh rằng vận tải hàng hoá quốc tế là yếu tố quan trọng thúc đẩy hay kìm hặm phát triển thương mại giữa các quôc gia và vận tải hàng hoá chỉ có thể phát triển được trên cơ sở phát triển sản xuất và thương mại quốc tế. Vận tải hàng hoá quốc tế phát triển sẽ thu hẹp khoảng cách giữa các quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hàng hoá của quốc gia này có mặt nhanh chóng trên thi trường thế giới.
  Với Việt Nam, vận tải hàng hoá quốc tế giao nhận và giao nhận vận tải chỉ thực sự phát triển trong những năm gần đây. Đặc biệt là vận tải container, phương thức vận tải rất tiên tiến, chiếm dần vị trí chủ đạo trong việc vận tải hàng hoá xuất nhập khẩu trên toàn thế giới.
  Qua một thời gian thực tập tại Công ty TNHH quốc tế Song Thanh, một Công ty còn rất non trẻ trong lĩnh vực dịch vụ này nhưng đã có những bước phát triển rất đáng khích lệ. Cùng với những kiến thức có được trong nhà trường, em đã tổng hợp được một báo cáo chung về Công ty đồng thời đưa ra các giải pháp hoàn thiện các chính sách marketing của công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty .Do vậyem đã chọn đề tài :”Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các công cụ marketing – mix ở công ty TNHH quốc tế Song Thanh ( STI ) “ làm chuyên đề tốt nghiệp của mình.
  ã Mụch đích nghiên cứu
  Trên cơ sở nhận thức tổng hợp ,lý luận chuyên nghành marketing dịch vụvà các thông tin thực tế,bài viết sẽ phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh và việc tổ ,thực hiện các công cụ marketing – mixcuar công ty nhằm đưa ra các giải pháp cụ thể hoàn thiện các chính sách đó góp phàn thúc đẩy công ty ngày càng pháp triển hơn.
  ã Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Bài viết đi sâu vào nghiên cứu hoạt đông kinh soanh ,hoạt động marketing ,đặc biệt là tổ chức ,hoạt động của các công cụ marketing - mix ở công ty trong thời gian qua .Trên cơ sở hệ thống lý luận về marketing hỗn hợp trong dịch vụ giao nhận vận tải nhằm đánh giá được cơ hội và thách thức trong kinh doanh ,cũng như đánh giá ưu nhược điểm của công ty .Trên cơ sở đó đề ra những giải pháp hoàn thiện các chính sách marketing hỗn hợp cho công ty trong thời gian tới .
  *Phương pháp nghiên cứu
  Trong quá trình nghiên cứu đề tài này ,em đã tìm hiểu lý thuyết và thực tế quá trình tổ chức ,hoạt động của các công cụ marketing – mix.Đồng thời kết hợp với các phương pháp phân tích kinh tế ,phân tích có sử dụng mô hình và sơ đồ .Các phương pháp này được vận dụng trên quan điểm đổi mới của Đảng và Nhà nước trong chiến lược phát triển kinh tế 2001- 2010.
  *Kết cấu của chuyên đề :
  Ngoài phần mở đầu ,kết luận , danh mục tài liệu tham khảo ,chuyên đề bao gồm 3 chương
  Chương 1:tổng quan về marketing dịch vụvà thị trường dịch vụ giao nhận vận tải .
  Chương 2: Thực trạng các công cụ mảketing – mix của công ty TNHH quốc tế Song Thanh( Sti )
  CHương 3:Một số giải pháp hoàn thiện các công cụ marketing – mix tại công ty TNHH quốc té Song Thanh( STI )


  Mục lục
  Lời nói đầu 1
  Chương 1 3
  Tổng quan về marketing dịch vụ và thị trường dịch vụ Giao Nhận Vận Tải 3
  I. Tổng quan về marketing dịch vụ 3
  1.1 Các khái niệm cơ bản 3
  1.2 Đặc điểm của marketing dịch vụ 7
  1.2.1. Marketing dịch vụ và tư tưởng cơ bản 9
  1.2.2 Thị trường hoạt động marketing 10
  1.2.3 . Mô hình quá trình marketing dịch vụ 13
  1.3 Các công cụ marketing - mix trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ. 15
  1.3.1 Mô hình chiến lược marketing – mix 15
  1.3.2 Các chính sách marketing – cơ bản 16
  1.3.2.1 Sản phẩm dịch vụ 16
  1.3.2.2 Chính sách giá dịch vụ 18
  Kênh phân phối trực tiếp 19
  Tuy nhiên một số loại dịch vụ thực hiện kênh phân phối gián tiếp( kênh phân phối qua trung gian) lại có hiệu quả hơn như ngành hàng không, du lịch , bảo hiểm ngân hàng 19
  1.2.2.4. Chính sách xúc tiến hỗn hợp 20
  1.2.2.5. Yếu tố con người trong dịch vụ 22
  1.2.2.6. Quá trình dịch vụ 23
  1.2.2.7 . Dịch vụ khách hàng. 23
  II.Tổng quan về thị trường dịch vụ giao nhận vận tải. 24
  2.1 Sơ lược về thị trường giao nhận vận tải trên thế giới 24
  2.1.1 Sự ra đời và phát triển. 24
  2.3. Thị trường dịch vụ giao nhận vận tải và vận tải container ở Việt Nam 34
  2.3.2. Tình hình về chi phí và giá dịch vụ vận chuyển và giao nhận vận tải. 35
  2.3.3. Tình hình cạnh tranh trên thị trường. 36
  Chương 2 38
  thực trạng các công cụ marketing – 38
  mix của công ty tnhh quốc tế song thanh (sti) 38
  I. Những nhận định chung về côngty( sti ) 38
  1.1. Hoàn cảnh ra đời và hoạt động kinh doanhcủa công ty 38
  1.1.1 Sự ra đời và phát triển của công ty 38
  1.1.2. Tổ chức hoạt động của Công ty 39
  1.1.3. Vị trí của Công ty trong thị trường dịch vụ giao nhận vận tải hàng hoá 41
  1.2. Tổ chức hoạt động kinh doanh của công ty. 42
  1.2.2.Tổ chức nhân sự của công ty. 43
  1.3Khách hàng của công ty. 44
  1.4. Đối thủ cạnh tranh của công ty 44
  III. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 45
  II/ Thực trạng công cụ Marketing –mix của công ty quốc tế Song Thanh. 47
  2.1 Tổ chức hoạt động Marketing của công ty. 47
  2.2 Các công cụ Marketing - mix của công ty. 48
  2.2.1 Sản phẩm dịch vụ của công ty. 48
  2.2.2 Chính sách giá cước dịch vụ của công ty. 49
  2.2.3 Kênh phân phối dịch vụ của công ty. 49
  2.2.4Chính sách xúc tiến hỗn hợp (hoạt động giao tiếp dịch vụ) 50
  2.2.6 Chính sách bồi dưỡng nhân tài, phát triển nhân tố con người trong dịch vụ của công ty. 52
  III Những tác động từ môi trường kinh doanh của công ty 53
  3.1 Những tác động của môi trường vĩ mô. 53
  3.2.Những tác động của môi trường vi mô 55
  Chương 3: 58
  một số giải pháp hoàn thiện các công cu marketing- mix tại công ty TNHH quốc tế sông thanh ( STI) 58
  I .Định hướng chiến lược kinh doanh và chiến lược marketing của công ty. 58
  1.1.chiến lược kinh doanh của công ty. 58
  1.1.1Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh 58
  1.1.2.Lĩnh vực kinh doanh. 58
  1.1.3Những ưu tiên trong sự phát triển 59
  1.1.4.Chiến lược cạnh tranh chủ đạo 59
  1.2.chiến lược marketing của công ty 60
  1.2.1Thị trường mục tiêu 60
  1.2.2 Định vị công ty và xây dựng thương hiệu của công ty trên thị trường. 61
  II hoàn thiện công cụ marketing – mix chủ yếu của công ty trong những năm tới. 63
  2.1.Hoàn thiện chính sách sản phẩm dịch vụ 63
  2.2.Hoàn thiện chính sách giá dịch vụ. 65
  2.3. hoàn thiện chính sách phân phối. 67
  2.4 Hoàn thiên chính xúc tiến hỗn hợp 68
  2.5.Hoàn thiện chính sách phát triển nhân tài và đào tạo nhân lực. 69
  2.6. Hoàn thiện quá trình cung ứng dịch vụ 70
  2.7.Hoàn thiện chính sách dịch vụ khách hàng 70
  III Đề xuất một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả các công cụ Marketing – Mix 71
  3.1. Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu marketing 71
  3.2. Xây dựng các kế hoặch chiến lược Marketing trong ngắn hạn và dài hạn 73
  3.3Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và phát triển công nghệ 74
  3.4. Tăng cường marketing quan hệ 75
  3.5. Hoàn thiện tổ chức bộ máy công ty theo định hướng Marketing 75
  KÊT LUÂN 78

  [charge=150]http://up.4share.vn/f/7e4f474d4d474f4a/MAR13.doc.file[/charge]
   
Đang tải...