Luận Văn Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD ở Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Lan Chip, 17/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  - Hiệu quả sản xuất kinh doanh luôn là mục tiêu hành đầu , quyết định sự tồn tại của mỗi doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường doanh nghiệp muốn tồn tại phải làm ăn “có lãi”, nhất là những doanh nghiệp đã tiến hành CPH bước vào hoạt động với tư cách là CTCP, vận hành theo cơ chế thị trường tự chịu trách nhiệm với công việc sản xuất kinh doanh của mình. Nâng cao hiệu quả SXKD là nhiệm vụ chủ đạo của mỗi doanh nghiệp.
  - CPH đang bước vào giai đoạn mở rộng và sẽ được thực hiện mạnh mẽ và quyết liệt trong thwòi gian tới nhằm đáp ứng với lộ trình hội nhập mà cụ thể là mục tiêu ra nhập WTO vào năm nay của chúng ta Nhưng để làm tốt công vịêc đó thì vấn đề rất được quan tâm là hoạt động của những doanh nghiệp sau CPH mà yếu tố được đặt lên hàng đầu là hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của những doanh nghiệp đó. Làm rõ được vấn đề hiệu quả SXKD sẽ thấy được những mặt chủ yếu đã đạt được và những tồn tại vướng mắc cần giải quyết, rút kinh nghiệm để áp dụng vào giai đoạn sau.
  - Tham gia thực tập ở Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc sau một thời gian tìm hiểu đã nhận thấy một vấn đề nổi bật là trước đây do sức ép của cơ chế thị trường có rất nhiều lực lượng vận tải mới thành lập, tư nhân và cả các cá nhân có phương tiện đưa ra hoạt động. Hơn nữa, phương tiện vận tải của các ngành khác như xây dựng, năng lượng, dịch vụ cũng được chủ phương tiện vận dụng khai thác tối đa khai thác tối đa vào thị trường vận tải. Các doanh nghiệp vận tải ô tô trong đó có công ty vận tải ô tô Vĩnh Phúc muốn tồn tại và phát triển và khẳng định mình phải nhanh chóng thay đổi cơ chế trước hết là đổi mới công tác tổ chức và quản lý. Để thực hiện điều này, doanh nghiệp đã tiến hành CPH từ năm 2000. Thực trạng hoạt động và kết quả kinh doanh trong thời gian sau CPH đã có nhiều biến chuyển theo hướng tích cực khẳng định sự đúng đắn trong quyết định đổi mới, song không vì vậy mà không có những tồn tại thiếu sót cần phát hiện và sửa đổi kịp thời để công ty ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.
  Là sinh viên tham gia thực tập ở công ty Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc, được sự giúp đỡ của các cô chú trong phòng Tổ chức hành chính của công ty và sự hướng dẫn tận tình của TS. Nguyễn Thị Hồng Thuỷ, em đã chọn đề tài “Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc giai đoạn hậu cổ phần hoá” cho báo cáo thực tập của mình và mạnh rạn đưa ra một số giải pháp khắc phục những tồn tại của công ty, góp phần nâng cao hiệu quả SXKD. Do thời gian thực tập và trình độ nhận thức có hạn, em mong được sự nhận xét góp ý và sửa chữa để báo cáo được hoàn thiện.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  - Nhằm đưa ra những lý luận chung về hiệu quả hoạt động SXKD trong doanh nghiệp. Làm rõ được ý nghĩa và mục tiêu tăng hiệu quả hoạt động SXKD của các doanh nghiệp. Thấy được những yếu tố quyết định cũng như ảnh hưởng tới hiệu quả SXKD nhất là với các doanh nghiệp sau khi CPH.
  - Phản ánh thực trạng kết quả hoạt động SXKD của các doanh nghiệp sau CPH nước ta nói chung và thực trạng kết quả hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc nói riêng giai đoạn sau CPH. Thấy được những biến chuyển tích cực về mặt hiệu quả SXKD, đặc biệt rút ra được nhữg tồn tại yếu kém gây cản trở việc nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của các doanh nghiệp giai đoạn hậu CPH ở các doanh nghiệp nói chung và ở Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc nói riêng.
  3. Phạm vi nghiên cứu
  - Nghiên cứu những lý luận và thực trạng hiệu quả hoạt động SXKD của các doanh nghiệp giai đoạn hậu CPH
  - Nghiên cứu cụ thể thực trạng hoạt động SXKD và hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc, so sánh với hiệu quả hoạt động SXKD trước khi công ty tiến hành CPH
  4. Quan điểm nghiên cứu
  - Hiệu quả hoạt động SXKD đóng vai trò quyết định đến sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp.
  - Trong cơ chế thị trường các doanh nghiệp nhất là các CTCP muốn tồn tại thích nghi với những biến đổi của thị trường cần có chiến lược kinh doanh thích hợp, dựa vào nội lực của mình để vươn lên nhằm đạt được mục tiêu hiệu quả hoạt động SXKD.
  - Việc nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD gắn với kết hợp hài hoà giữa ba lợi ích: lợi ích xã hội, lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân. Trong đó người lao động là động lực trực tiếp quyết định hiệu quả hoạt động SXKD.
  5. Phương pháp nghiên cứu
  Để phục vụ cho quá trình viết báo cáo, trong thời gian tìm hiểu, thu thập dữ liệu em đã sử dụng các phương pháp: Phương pháp duy vật biện chứng; duy vật lịch sử; phương pháp thống kê- so sánh; phương pháp phân tích- tổng hợp
  6. Nội dung nghiên cứu
  Báo cáo thực tập chuyên đề với đề tài “ Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD ở Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc giai đoạn hậu CPH” đưa ra nội dung chủ yếu là vấn đề hiệu quả hoạt động SXKD ở các doanh nghiệp sau CPH nói chung và ở Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc nói riêng. Báo cáo nêu bật được thực trạng kết quả hoạt động kinh doanh, những chỉ tiêu đo lường, những nhân tố ảnh hưởng, vai trò và bản chất hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.
  Qua nghiên cứu những vấn đề trên để thấy được những mặt tồn tại yếu kém ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động SXKD cần khắc phục nhằm đưa ra những giải pháp góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động SXKD của các doanh nghiệp trong thời gian tới. Hơn nữa là sự tổng kết kinh nghiệm cho giai đoạn CPH mở rộng thời gian tới của Đảng và Nhà nước ta đáp ứng nhu cầu hội nhập thông qua kết quả hoạt động của các doanh nghiệp đã CPH.

  MỤC LỤC
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD 4
  I. Khái niệm hiệu quả hoạt động SXKD 4
  1. Khái niệm hoạt động sản xuất kinh doanh 4
  2. Khái niệm hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 4
  3. Vai trò của hiệu quả hoạt động SXKD 5
  3.1. Hiệu quả hoạt động SXKD là công cụ quản trị doanh nghiệp 5
  3.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD 6
  4. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động SXKD của doanh nghiệp 7
  1.1. Các nhân tố bên ngoài 7
  4.2. Các nhân tố bên trong 10
  5. Bản chất của hiệu quả hoạt động SXKD 13
  III. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động SXKD 14
  1. Chỉ tiêu doanh lợi 15
  2. Các chỉ tiêu hiệu quả kinh kinh tế 15
  3. Hiệu quả sử dụng vốn 16
  4. Hiệu quả sử dụng lao động 17
  5. Hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu 18
  III. Tác động của CPH đến hiệu quả hoạt động SXKD của doanh nghiệp 18
  1. Những tác động góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD 18
  1.1. CPH huy động thêm vốn của xã hội đầu tư vào hoạt động SXKD 18
  1.2. CPH tạo ra doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu 19
  1.3. CTCP tạo điều kiện để người lao động thực sự làm chủ doanh nghiệp 20
  1.4. CTCP tạo ra cho doanh nghiệp cơ chế quản lý năng động, linh hoạt 20
  2. Những vấn đề còn vướng mắc phát sinh trong CTCP làm hạn chế việc nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của doanh nghiệp 21
  2.1. Những vấn đề phát sinh trong quan hệ giữa CTCP và Nhà nước 21
  2.2. Những bất cập trong quản trị doanh nghiệp 22 2.3. Những vấn đề tồn đọng của quá trình CPH 23
  2.4. Những vấn đề về tài chính và lao động 24
  Chương II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ô TÔ VĨNH PHÚC 26
  I. Giới thiệu tổng quan về Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc 26
  1. Lịch sử hình thành và phát triển 26
  2. Tình hình lao động trong Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc 28
  3. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc 28
  3.1. Mô hình cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc 29
  3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận 30
  4. Đặc điểm cơ cấu vốn, cổ phần, cô phiếu và cổ đông 33
  5. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty 36
  5.1. Mục tiêu và chiến lược phát triển của công ty 36
  5.2. Các hình thức kinh doanh cụ thể 37
  II. Thực trạng hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc giai đoạn hậu CPH 39
  1. Những nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động SXKD của công ty 39
  1.1. Năng lực nội bộ công ty 40
  1.2. Nhu cầu của thị trường đối với các lĩnh vực SXKD của công ty 41
  2. Thực trạng hoạt động SXKD của các doanh nghiệp sau CPH 44
  3. Hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc giai đoạn hậu CPH 46
  3.1. Kết quả hoạt động SXKD giai đoạn hậu CPH 46
  3.2. Các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động SXKD 52
  Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD Ở CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ô TÔ VĨNH PHÚC 62
  I. Phương hướng hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc năm 2006 62
  1. Về tổ chức và lao động 63
  2. Kế hoạch SXKD, các chế độ chính sách đối với nhà nước 64
  3. Kế hoạch phương tiện 65
  4. Kế hoạch SXKD của Xí nghiệp Dịch vụ sửa chữa năm 2006 66
  5. Kế hoạch kinh doanh trung tâm đào tạo năm 2006 67
  II. Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD ở Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Vĩnh Phúc 68
  1. Giải pháp về phía công ty 68
  1.1. Giải pháp về vốn và tài chính 68
  1.2. Giải pháp về lao động 70
  1.3. Tối thiểu hoá các chi phí nhằm tăng lợi nhuận tương quan 72
  2. Giải pháp về phía Nhà nước và các cấp ngành có liên quan 73
  2.1.Giải pháp về vốn 73
  2.2. Các giải pháp nhằm đẳm bảo doanh thu cho doanh nghiệp 74
  2.3. Một số giải pháp khác 75
  KẾT LUẬN 77
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 78

  [charge=150]http://up.4share.vn/f/26171f1513121012/QT149.doc.file[/charge]
   
Đang tải...