Luận Văn Một số giải pháp nâng cao hiệu quả TTHH ở Công ty Thương Mại Gia Lâm Hà Nội

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Lan Chip, 14/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  1.1. Tính cấp thiết của đề tài.
  Trong những năm gần đây, thực hiện đường lối phát triển kinh tế do đại hội VIII(1996-2000) của Đảng đề ra là phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiêu thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Đối với nước ta trước đây, trong thời kỳ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trungthì mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đều phải thực hiện theo chỉ tiêu kế hoạch của Nhà nước giao cho, do vậy mục tiêu chủ yếu của doanh nghiệp trong thời kỳ này đều nhằm hoàn thành kế hoạch mà Nhà nước giao cho, hầu hết các doanh nghiệp không quan tâm đến vấn đề tiêu thụ, việc tiêu thụ các mặt hàng đã được Nhà nước bao tiêu, chịu trách nhiệm. Đây là một vấn đề chưa thực sự khuyến khích các doanh nghiệp phát triển trong khi nền kinh tế của nước ta còn kém phát triển. Từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp phải tự hạch toán, tự chịu trách nhiểm trứơc pháp luật về việc sản xuất kinh doanh của mình. Cho nên vấn đề TTHH được các doanh nghiệp đặt nên hàng đầu, bởi TTHH nó có ý nghuyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, nó kích thích quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp.
  Chính vì vậy vấn đề TTHH và hiệu quả của việc TTHH ngày càng khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa thiết thực của nó đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hiệu quả TTHH càng cao thì doanh nghiệp càng có đIều kiện mở rộng hoạt động kinh doanh cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Do vậy đối với xã hội việc nâng cao hiệu quả TTHH nhằm đẩy nhanh quá trình lưu thông hàng hoá, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, tiết kiệm chi phí lao động xã hội. Đối với Nhà nước thì nâng cao hiệu quả TTHH giúp doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước bằng các khoản thuế, phí, lệ phí Đối với bản thân doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả TTHH là điều kiện để doanh nghiệp tồn tại và phát triển.
  Nhận thức được vai trò to lớn của TTHH và tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả TTHH đối với các doanh nghiệp nói chung và đối với Công ty TMGL nói riêng, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả TTHH ở Công ty Thương Mại Gia Lâm Hà Nội” làm đề tài thực tập tốt nghiệp của mình.
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài.
  1.2.1. Mục tiêu chung.
  Tìm hiểu, đánh giá, phân tích thực trạng TTHH của Công ty trong những năm gần đây. Từ đó mạnh dạn đề xuất những biện pháp cần áp dụng để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả TTHH ở Công ty trên cơ ở nghiên cứu lý luận và thực tiễn.
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể.
  - Hệ thống hoá cơ sở lý luận về TTHH.
  - Tìm hiêu tình hình cơ bản của Công ty.
  - Tìm hiểu thực trạng TTHH của Công ty trong những năm gần đây.
  + Thị trường tiêu thụ các mặt hàng chủ yếu của Công ty.
  + Cơ cấu sản phẩm hàng hoá của Công ty.
  + Hệ thống kênh tiêu thụ của Công ty.
  +Tình hình biến động giá cả các mặt hàng tiêu thụ của Công ty.
  + Các chính sách yểm trợ hoạt động TTHH của Công ty.
  - Đánh giá kết quả và hiệu quả của quá trình TTHH của Công ty.
  - Tìm hiểu những nguyênnhân ảnh hưởng đến quá trình TTHH của Công ty.
  - Một số giải pháp nâng cao hiệu quả TTHH của Công ty.
  1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
  - Đối tượng nghiên cứu: nghiên cứu tình hình thực tế của công tác TTHH ở Công ty.
  - Phạm vi nghiên cứu:
  + Không gian: Chúng tôi tiến hành nghiên cứu tại Công ty TMGL HN.
  + Thời gian: Từ ngày 14/02/2004 đến ngày11/05 / 2004.
  + Nội dung: Nghiên cứu tình hình tiêu thụ một số mặt hàng chủ yếu của Công ty và đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ các mặt hàng của Công ty.
  [charge=150]http://up.4share.vn/f/5e6f676d6b6d666b/QT090.DOC.file[/charge]
   
Đang tải...