Luận Văn Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH Việt - Trung tỉnh Lạng Sơn

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Lan Chip, 17/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Lời mở đầu
  Hiện nay nước ta đang trên đường tiến lên chủ nghĩa xã hội, mục tiêu chính của Đảng và Nhà nước là đưa ta trở thành một nước có nền kinh tế phát triển ổn định, xã hội công bằng và văn minh. Muốn làm được điều đó thì yếu tố trước hết và cần thiết đó là phải có một nền kinh tế phát triển. Với chủ trương xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, trong những năm qua chúng ta đã tạo được những bước phát triển lớn trong quá trình xây dựng kinh tế đất nước. Điều đó chứng tỏ các thành phần kinh tế hoạt động rất có hiệu quả. Một trong những thành phần kinh tế đó là loại hình công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH), loại hình công ty này đã và đang phát triển rất mạnh mẽ cả về số lượng cũng như lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Hàng năm đóng góp vào ngân sách Nhà nước một lượng tiền rất lớn. Song để tồn tại trong cơ chế thị trường với sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các doanh nghiệp như hiện nay đòi hỏi trước hết phải làm tốt công tác sản xuất kinh doanh của mình nhằm trước hết đạt được mục đích kinh doanh là sản xuất kinh doanh phải có lãi và sau đó thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.
  Như chúng ta đã biết kết quả sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp bị chi phối bởi rất nhiều các yếu tố như: Công tác quản lý lãnh đạo; giá cả hàng hoá mua vào, bán ra; môi trường sản xuất kinh doanh; nhu cầu của thị trường ; công tác hạch toán kế toán v.v .
  Hiệu quả kinh doanh là vấn đề đặt ra cho mọi doanh nghiệp, đặc biệt là trong điều kiện kinh tế thị trường. Các nhà đầu tư, các chủ doanh nghiệp trước khi ra quyết định bỏ vốn đầu tư vào một nghành, một sản phẩm dịch vụ nào đó ngoài việc trả lời các câu hỏi sản xuất caí gì? Sản xuất như thế nào? Sản xuất cho ai? còn phải biết chi phí bỏ ra và lợi ích thu được. Dĩ nhiên rằng, lợi ích thu được phải lớn hơn chi phí bỏ ra mới mong thu được lợi nhuận. Hay nói cách khác, các nhà đầu tư, các chủ doanh nghiệp bao giờ cũng mong muốn được lợi nhuận tối đa với một chi phí thấp nhất có thể. Sở dĩ nói như vậy thì lợi ích (lợi nhuận) mà nói rộng ra là hiệu quả kinh doanh vừa là động lực, vừa là tiền đề để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển được trong điều kiện cạnh tranh vô cùng khắc nghiệt, mọi rủi ro, bất trắc luôn có thể xảy ra, nguy cơ phá sản luôn rình rập .
  Trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay hiệu quả kinh doanh đối với các doanh nghiệp được quan tâm hàng đầu. Đối với các doanh nghiệp đây là vấn đề khó khăn chưa được giải quyết triệt để. Để giải quyết nó không những phải có kiến thức năng lực mà cần có năng lực thực tế, đó là kinh nghiệm sự nhạy bén với thị trường .
  Trước yêu cầu thực tế đó, được sự đồng ý của Ban chủ nhiệm khoa QTKDCN & XDCB trường Đại học Kinh tế quốc dân và Ban lãnh đạo Công ty TNHH Việt Trung. Tôi tiến hành nghiên cứu đề tài "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH Việt - Trung tỉnh Lạng Sơn"
  Nội dung đề tài được trình bày theo kết cấu sau:
  -Phần một : Lý luận chung về hiệu quả kinh doanh
  -Phần hai : Phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Việt Trung
  -Phần ba : Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Việt Trung.


  Trong quá trình thực tập và hoàn thành bài viết này, do thời gian có hạn nên không tránh khỏi sai sót rất mong được sự góp ý của các thầy các cô và bạn đọc để bài viết này của tôi được hoàn thiện hơn.
  Mục lục
  Trang
  Lời mở đầu 1
  Phần một. Lý luận chung về hiệu quả kinh doanh 3
  I- Quan niệm về hiệu quả kinh doanh và vai trò của nó đối với các doanh nghiệp. 3
  1- Các quan điểm về hiệu quả kinh doanh bản chất của hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp. 3
  1.1. Các quan điểm về hiệu quả kinh doanh. 3
  1.2. Bản chất đặc điểm và và cách phân loại hiệu quả kinh doanh. 5
  1.2.1. Bản chất của hiệu quả kinh doanh. 5
  1.2.2. Đặc điểm của phạm trù hiệu quả kinh doanh. 5
  1.2.3. Phân loại của hiệu quả kinh doanh. 6
  2. Vai trò của nâng cao hiệu quả kinh doanh đối với các doanh nghiệp. 8
  2.1. Hiệu quả kinh doanh là mục đích của quản trị kinh doanh. 8
  2.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu kinh doanh. 9
  II. Các nhân tố ảnh hưởng việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp . 10
  1. Nhóm nhân tố chủ quan. 10
  1.1. Lực lượng lao động. 10
  1.2. Trình độ phát triển của cơ sở vật chất kỹ thuật và ứng dụng của tiến bộ khoa học kỹ thuật. 11
  1.3. Hệ thống trao đổi và sử lý thông tin của doanh nghiệp . 11
  1.4. Nhân tố tổ chức quản lý doanh nghiệp. 11
  1.5. Nhân tố toán kinh tế. Error! Bookmark not defined.
  2. Nhóm nhân tố khách quan. 13
  2.1. Môi trường pháp lý. 13
  2.2. Môi trường kinh tế. 13
  III. Phương pháp đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 14
  1. Các quan điểm cơ bản. 14
  2. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 15
  2.1. Chuẩn hoá một số khái niệm dùng để phân tích. Error! Bookmark not defined.
  2.2. Khái niệm về chỉ tiêu hiệu quả tổng hợp, chỉ tiêu hiệu quả bộ phận và mối quan hệ giữa hai nhóm chỉ tiêu này. Error! Bookmark not defined.
  2.3. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Error! Bookmark not defined.
  3. Phương pháp sử dụng trong quá trình phân tích. 17
  3.1. Phương pháp so sánh. 17
  3.2. Phương pháp loại trừ. 18
  Phần hai. Thực trạng tình hình thực hiện hiệu quả kinh doanh ở Công ty Thiết kế Công nghiệp Hóa chất 19
  I- những nét khái quát về Công Ty Thiết kế Công nghiệp Hóa chất. 19
  1. Lịch sử hình thành, phát triển và chức năng nhiệm vụ của Công ty thiết kế công nghiệp hoá chất qua các thời kỳ. 19
  2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty thiết kế công nghiệp hoá chất. 20
  2.1. Chức năng. 20
  2.2. Nhiệm vụ. 20
  3. Các lĩnh vực hoạt động của Công ty Thiết kế Công nghiệp Hóa chất. 20
  4. Bộ máy tổ chức và quản lý kinh doanh của công ty thiết kế công nghiệp hoá chất. 21
  4.1. Giám đốc. 22
  4.2. Phó giám đốc. 22
  4.3. Kế toán trưởng. 22
  4.4. Các phòng ban chức năng. 22
  II- Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thiết kế công nghiệp hoá chất. 25
  1. Đặc điểm về sản phẩm của Công ty Thiết kế Công nghiệp Hoá chất 25
  2. Đặc điểm về lao động của Công ty thiết kế công nghiệp hoá chất. 26
  III. Phân tích tình hình thực hiện hiệu quả ở Công ty thiết kế Công nghiệp hóa chất 26
  1. Phân tích nhóm chỉ tiêu đầu vào. 27
  1.1. Chỉ tiêu vốn kinh doanh. 28
  1.2. Phân tích chỉ tiêu lao động. 32
  2. Phân tích nhóm chỉ tiêu kết quả. 33
  2.1. Doanh thu. 33
  2.2. Lợi nhuận. 35
  3. Phân tích đánh giá hiệu quả kinh doanh của Công ty Thiết kế Công nghiệp Hóa chất. 37
  3.1 Chỉ tiêu doanh lợi của doanh thu. 37
  3.2. Phân tích chỉ tiêu hệ số doanh lợi của vốn kinh doanh. 41
  3.3. Phân tích chỉ tiêu vòng quay của vốn kinh doanh. 40
  3.5. Phân tích chỉ tiêu vòng quay của vốn lưu động. 43
  3.6. Phân tích chỉ tiêu hệ số doanh lợi của tài sản cố định 46
  3.7. Phân tích chỉ tiêu hệ số doanh lợi của vốn vốn lưu động 47
  3.8. Phân tích chỉ tiêu doanh thu bình quân một lao động. 49
  3.9. Phân tích chỉ tiêu mức sinh lợi của một lao động. 50
  Phần Ba. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty Thiết kế Công nghiệp Hoá chất 53
  I- Phương hướng nhiệm vụ của Công ty trong thời gian tới. 53
  1- Cơ sở hoạch định phương hướng mục tiêu. 53
  2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2001 và trong giai đoạn tới của Công ty Thiết kế Công nghiệp Hoá chất. 54
  3- Phương hướng sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2001. 56
  II- Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty Thiết kế Công nghiệp Hoá chất. 58
  1- Nhận xét chung về hoạt động kinh doanh của Công ty Thiết kế Công nghiệp Hoá chất . 58
  2. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty Thiết kế Công nghiệp Hoá chất. 61
  2.1. Các biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận của Công ty. 61
  2.1.1. Biện pháp tăng doanh thu. 61
  2.1.2. Các giải pháp giảm chi phí. 62
  2.2. Biện pháp tổ chức quản lý. 63
  2.3. Quản lý chiến lược marketing. 64
  Kết luận 67
  Tài liệu tham khảo 69
  [charge=150]http://up.4share.vn/f/37060e0402020103/QT239.doc.file[/charge]
   
Đang tải...