Luận Văn Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Nhà xuất bản Giao thông vậ

Thảo luận trong 'Marketing' bắt đầu bởi Lan Chip, 4/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Lời nói đầu
  Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta có những chuyển biến tích cực, từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước, trong điều kiện đổi mới này Marketing ngày càng trở thành một hệ thống chức năng có vị trí quan trọng đối với tất cả các doanh nghiệp trên nhiều góc độ, Marketing làm cho sự lựa chọn, sự thoả mãn người tiêu dùng và chất lượng cuộc sống tốt đa.
  Marketing giúp cho doanh nghiệp linh hoạt trong kinh doanh bắt được thời cơ, nhu cầu của khách hàng, từ đó tìm cách thoả mãn nhu cầu đó, chiến thắng trong cạnh tranh và thu được lợi nhuận.
  Hiện nay có rất nhiều công ty phát hành sách, nhà xuất bản trên thị trường cả nước chủ yếu là các hãng có thâm niên và tiềm lực tài chính mạnh. Trong khi đó NXB giao thông vận tải là đơn vị sản xuất kinh doanh mới có quá trình hoạt động được 15 năm cho nên các sản phẩm của nhà xuất bản tung ra chưa thể cạnh tranh với các đối thủ có kinh nghiệm và thâm niên lâu năm.
  Với những vấn đề lý luận nêu trên kết hợp với thời gian thực tập tại nhà xuất bản giao thông vận tải tôi nhận thấy:
  Nhà xuất bản thời gian qua đã có nhiều cố gắng để thích ứng với thị trường và vận dụng marketing vào thực tiễn kinh doanh. Tuy nhiên là một đơn vị sản xuất sách và in ấn các loại văn hoá phẩm chủ yếu là trong ngành. Ngoài mục đích kinh doanh nhà xuất bản còn có nhiệm vụ tuyên truyền đường lối của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Nhưng nhà xuất bản chưa thực sự hoạt động hiệu quả theo đúng tầm cỡ và khả năng của mình. Hoạt động của Công ty giữa các phòng ban thiếu đồng bộ, chưa có chiến lược cụ thể đặc biệt là các biện pháp marketing còn mờ nhạt, chưa có được vị trí cần thiết của nó. Do đó, để vận dụng những kiến thức marketing đã kết hợp với thực tiễn quan sát phân tích các chỉ tiêu về nhà xuất bản giao thông vận tải, tôi đã chọn đề tài: "Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Nhà xuất bản Giao thông vận tải"
  Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu hoạt động kinh doanh sách và văn hoá phẩm dưới quan điểm marketing từ đó xây dựng các chiến lược marketing và các giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty.
  Kết cấu đề tài được chia làm 3 chương:
  Chương I: Những lý luận chung về marketing trong hoạt động kinh doanh
  Chương II: Thực trạng sản xuất kinh doanh của Nhà xuất bản giao thông vận tải
  Chương III: Các giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty

  Mục lục
  Trang
  Lời nói đầu 1
  Chương I: Những lý luận chung về marketing trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 3
  I/ Hoạt động marketing trong doanh nghiệp 3
  1. Các khái niệm cơ bản về marketing 3
  2. Vai trò và vị trí của marketing hoạt động kinh doanh 4
  3. Chiến lược marketing hỗn hợp (marketing - mix) 6
  II. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 9
  1. Sự cần thiết và vai trò của kinh doanh 9
  2. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh 11
  III/ Đặc điểm marketing trong doanh nghiệp 11
  1. Nghiên cứu và lựa chọn thị trường mục tiêu 12
  2. Môi trường marketing trong doanh nghiệp 13
  IV/ Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh sách, báo, văn hoá phẩm 14
  1. Tình hình thị trường sách báo 15
  2. Cung - cầu thị trường sách, báo 15
  3. Các yếu tố ảnh hưởng đến cung cầu về sản phẩm sách báo trên thị trường 16
  Chương II: Thực trạng kinh doanh sách và văn hoá phẩm của nhà xuất bản giao thông vận tải 17
  I/ Sự hình thành và phát triển của nhà xuất bản 17
  1. Lịch sử hình thành 17
  2. Chức năng và nhiệm vụ của nhà xuất bản 18
  3. Điều kiện kinh doanh của nhà xuất bản 19
  4. Đặc điểm kinh doanh của công ty 23
  5. Đặc điểm về thị trường khách hàng của công ty 23
  II/ Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà xuất bản 24
  1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của nhà xuất bản 24
  2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà xuất bản 25
  3. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong mấy năm qua, lấy năm 1998 làm tiêu chuẩn đánh giá 26
  4. Nhiệm vụ và các chỉ tiêu năm 1999 28
  III/ Thực trạng hoạt động marketing trong sản xuất kinh doanh của nhà xuất bản 30
  Chương III: Các giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà xuất bản giao thông vận tải 32
  I. Đánh giá hoàn cảnh, điều kiện của nhà xuất bản giao thông vận tải 32
  1. Về thị trường 32
  2. Môi trường kinh doanh của nhà xuất bản 34
  3. Dự báo thị trường sách, văn hoá phẩm trong những năm tới 36
  II/ Một số định hướng chiến lược marketing căn bản 37
  1. Mục tiêu của công ty 37
  2. Chiến lược marketing căn bản nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh sách và văn hoá phẩm 38
  III. Một số giải pháp marketing hỗn hợp trong hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà xuất bản 40
  1. Chiến lược sản phẩm 40
  2. Chiến lược giá cả 42
  3. Chiến lược phân phối 43
  4. Chiến lược xúc tiến hỗn hợp 45
  IV. Một số giải pháp khác 47
  1. Với nhà xuất bản giao thông vận tải 47
  2. Một số kiến nghị 47
  Kết luận 49
  Tài liệu tham khảo 50

  [charge=150]http://up.4share.vn/f/3f0e060c0c060d08/MAR26.doc.file[/charge]
   
Đang tải...