Luận Văn Một số giải pháp góp phần xây dựng chiến lược kinh doanh tại Công ty TNHH Dịch vụ Hỗ trợ Doanh nghiệ

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Lan Chip, 6/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  mở đầu
  1. Sự cần thiết phải nghiên cứu đề tài

  Trong bối cảnh của nền kinh tế cạnh tranh khốc liệt như hiện nay một doanh nghiệp muốn thành công không thể bị động trước những thay đổi của môi trường. Một doanh nghiệp muốn thành công chắc chắn phải biết mình đang làm gì ?, mình sẽ làm gì ? và nếu làm như vậy thì kết quả sẽ là gì ?. Để trả lời được những câu hỏi trên đòi hỏi phải có những kiến thức nhất định chứ không phải bằng cảm tính một cách chủ quan.
  Đã từ lâu các doanh nghiệp nước ngoài đã có được tầm nhìn xa và rộng trong kinh doanh và họ đã chứng tỏ sự thành công của họ bằng việc chiếm lĩnh được phần lớn các thị trường “béo bở” tại các nước sở tại. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp Việt Nam, vấn đề bị động trước biến động của môi trường, chậm biến đổi, không có tầm nhìn xa vẫn luôn tồn tại ở nhiều doanh nghiệp. Tại sao các doanh nghiệp nước ngoài lại có được một sự linh hoạt trong kinh doanh đến như vậy? Câu trả lời đó là hầu hết các doanh nghiệp nước ngoài khi bước chân vào một thị trường mới đều được trang bị những chiến lược kinh doanh nhất định.
  Chính vì những lý do trên, cho nên việc tiếp xúc với những kiến thức về chiến lược kinh doanh là vô cùng cần thiết đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp thuộc ngành thương mại nói riêng.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Đề tài được nghiên cứu với mục đích mang lại một kiến thức khái quát về việc xây dựng một chiến lược kinh doanh ở một doanh nghiệp vừa và nhỏ. Qua đó, bước đầu đề xuất một số biện pháp nhằm xây dựng chiến lược kinh doanh đến năm 2010 tại Công ty TNHH Dịch vụ Hỗ trợ Doanh nghiệp.
  Hoạt động kinh doanh chính của Công ty TNHH Dịch vụ Hỗ trợ Doanh nghiệp 1à kinh doanh về mặt thương mại lên việc xây dựng một chiến lược kinh doanh để phát triển 1âu dài là rất cần thiết và 1à yếu tố quan trọng đối với Công ty giúp Công ty tồn tại và phát triển 1âu dài.
  3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu.
  Đề tài tập trung vào
  Một số giải pháp góp phần xây dựng chiến lược kinh doanh tại Công ty TNHH Dịch vụ Hỗ trợ Doanh nghiệp
  Chính vì vậy về tính chi tiết trong phạm vi của bài viết không thể bao gồm đủ.
  Đối tượng nghiên cứu là Công ty TNHH Dịch vụ Hỗ trợ Doanh nghiệp.
  Thời gian khảo sát từ ngày 17 tháng 2 cho tới nay.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Đề tài sử dụng các phương pháp sau: Duy vật biện chứng, điều tra, phân tích và mô hình minh họa.
  5. Kết cấu của đề tài
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của đề tài gồm 3 chương như sau:
  Chương I: Lý luận chung về xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.
  Chương II: Phân tích thực trạng xây dựng kế hoạch chiến lược và những tư tưởng chiến lược đã hình thành tại Công ty TNHH Dịch vụ Hỗ trợ Doanh nghiệp.
  Chương III: Một số biện pháp nhằm xây dựng chiến lược kinh doanh tại Công ty TNHH Dịch vụ Hỗ trợ Doanh nghiệp đến năm 2010.

  Do thời gian có hạn và trình độ hạn chế, chắc chắn chuyên đề còn có nhiều sai sót, em rất mong nhận được sự phê bình và góp ý để có thể hoàn chỉnh hơn .
  Mục lục
  Mở đầu
  chương i
  Lý luận chung về xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp
  I. chiến lược kinh doanh và quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp
  1. Các quan điểm về chiến lược
  2. Các đặc trưng của chiến lược
  3. Các loại chiến lược kinh doanh
  3.1. Phân loại chiến lược kinh doanh theo theo cấp chiến lược
  3.2. Phân loại chiến lược kinh doanh theo nội dung chiến lược
  3.3. Phân loại chiến lược kinh doanh theo quá trình chiến lược
  4. Vai trò của chiến lược kinh doanh trong nền kinh tế thị trường hiện đại
  II. Nội dung của quá trình xây dựng chiến lược
  1. Xác định sứ mệnh và mục tiêu của tổ chức
  1.1. Xác định sứ mệnh của tổ chức
  1.2. Xác định mục tiêu chiến lược
  2. Phân tích môi trường kinh doanh của doanh nghiệp
  2.1. Tác động của môi trường bên ngoài đối với chiến lược kinh doanh
  2.2. Đánh giá tác động của môi trường
  3. Phân tích nội bộ doanh nghiệp
  3.1. Phân tích chuỗi giá trị của tổ chức
  3.2. Phân tích tài chính
  3.3. Phân tích văn hoá tổ chức và danh tiếng của doanh nghiệp
  4. Xây dựng và lựa chọn chiến lược
  5. Xây dựng chiến lược cấp
  5.1. chiến lược cấp kinh doanh
  5.2. Chiến lược kinh doanh quốc tế

  Chương ii
  Phân tích thực trạng xây dựng kế hoạch chiến lược và những tư tưởng chiến lược đã hình thành ở Công ty TNHH Dịch vụ Hỗ trợ Doanh nghiệp trong thời gian vừa qua
  I . Giới thiệu chung về Công ty TNHH Dịch vụ Hỗ trợ Doanh nghiệp
  1. Sự hình thành Công ty TNHH Dịch vụ Hỗ trợ Doanh nghiệp
  2. Một số đặc điểm chủ yếu của Công ty ảnh hưởng tới đến việc xây dựng kế hoạch chiến lược trong thời gian qua
  2.1. Đặc điểm về tổ chức
  2.2. Đặc điểm về lao động của Công ty
  2.3. Đặc điểm về nguồn vốn của Công ty
  2.4. Đặc điểm về cơ cấu quản lý của Công ty TNHH Dịch vụ Hỗ trợ Doanh nghiệp
  II. Phân tích thực trạng xây dựng chiến lược và những tư tưởng chiến lược đã hình thành tại Công ty TNHH Dịch vụ Hỗ trợ Doanh nghiệp
  1. Xác định nhu cầu xây dựng chiến lược
  2. Những căn cứ cơ bản xây dựng kế hoạch - chiến lược giai đoạn 2001-2003 tại Công ty TNHH Dịch vụ Hỗ trợ Doanh nghiệp
  2.1. Định hướng phát triển kinh tế nói chung và của ngành nói riêng , định hướng phát triển kinh tế của Đảng và của nhà nước.
  2.2. Chủ trương của giám đốc Công ty.
  2.3. Kết quả phân tích tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong các giai đoạn trước.
  3. Xác định và lượng hoá các chỉ tiêu cần tính toán
  3.1. Phương pháp xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu
  3.2. Phương pháp tính toán các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu
  3.2.1. Chỉ tiêu kinh doanh
  3.2.2. Chỉ tiêu tổng doanh thu
  3.3. Lượng hoá các chỉ tiêu
  4. Thông qua ban giám đốc
  5. Kết cấu của một bản kế hoạch tại Công ty TNHH Dịch vụ Hỗ trợ Doanh nghiệp
  6. Đánh giá tình hình xây dựng chiến lược tại Công ty TNHH Dịch vụ Hỗ trợ Doanh nghiệp
  6.1. Những kết quả đạt được
  6.2. Một số tồn tại ở Công ty TNHH Dịch vụ Hỗ trợ Doanh nghiệp
  6.3. Nguyên nhân
  6.3.1. Về mặt khách quan
  6.3.2. Về mặt chủ quan
  Chương iii
  Một số biện pháp nhằm xây dựng chiến lược kinh doanh tại Công ty TNHH Dịch vụ Hỗ trợ Doanh nghiệp đến năm 2010
  i. tăng cường các hoạt động phân tích môi trường làm căn cứ xây dựng chiến lược
  1. Môi trường vĩ mô
  1.1. Môi trường vĩ mô
  1.1.1. Nhân tố kinh tế
  1.1.2. Nhân tố thể chế và pháp lý
  1.1.3. Nhân tố công nghệ
  1.1.4. Nhân tố xã hội
  1.1.5. Nhân tố tự nhiên
  2. Môi trường tác nghiệp
  2.1. Các đối thủ cạnh tranh
  2.2. Các đối thủ tiềm tàng
  2.3. Khách hàng của Công ty TNHH Dịch vụ Hỗ trợ Doanh nghiệp
  2.4. Nhà cung ứng
  3. Hoàn cảnh nội tại của Công ty TNHH Dịch vụ Hỗ trợ Doanh nghiệp
  3.1. Chuỗi giá trị của Công ty
  3.2. Tình hình tài chính của Công ty TNHH Dịch vụ Hỗ trợ Doanh nghiệp
  II. hình thành các mục tiêu chiến lược
  1. Căn cứ hình thành mục tiêu chiến lược tại Công ty TNHH Dịch vụ Hỗ trợ Doanh nghiệp
  2. Xác định các mục tiêu chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH Dịch vụ Hỗ trợ Doanh nghiệp
  iii. hình thành các định hướng chiến lược kinh doanh chủ yếu của Công ty TNHH Dịch vụ Hỗ trợ Doanh nghiệp thông qua mô hình ma trận SWOT
  iv. xác định đúng đắn chiến lược bộ phận
  1. Chiến lược cạnh tranh
  2. Chiến lược kinh doanh quốc tế
  3. Chiến lược đầu tư
  4. Chiến lược nhân sự
  5. Chiến lược Marketing
  V. Một số kiến nghị đối với cấp quản lý vĩ mô
  1. Cung cấp thông tin
  2. Hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp
  3. Tạo điều kiện để các doanh nghiệp phát triển quan hệ quốc tế
  4. Hoàn thiện hệ thống chính sách, luật pháp
  Kết luận
  Danh mục tài liệu tham khảo
  [charge=150]http://up.4share.vn/f/6a5b53595f595859/QT029.Doc.file[/charge]
   
Đang tải...