Luận Văn Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm ở Công ty May 40

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Đề tài: Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm ở Công ty May 40 (87 trang)  MỤC LỤC​

  Mở đầu  Phần I : NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM LÀ BIỆN PHÁP CƠ BẢN ĐỂ TĂNG KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP.

  I. Khái niệm, vai trò của chất lượng sản phẩm trong doanh nghiệp công nghiệp.

  I.1. Khái niệm và phân loại chất lượng sản phẩm.

  I.2. Vai trò của chất lượng sản phẩm

  II. Đặc điểm và hệ thống chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm

  II.1. Đặc điểm của chất lượng sản phẩm


  III. Nâng cao chất lượng sản phẩm là biện pháp cơ bản để tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

  III.1. Các nhân tố tác động đến chất lượng sản phẩm

  III.2. Các biện pháp chủ yếu nâng cao chất lượng sản phẩm đối với các doanh nghiệp

  IV. Quản trị chất lượng sản phẩm một lĩnh vực quan trọng để bảo đảm nâng cao chất lượng sản phẩm.

  IV.1. Bản chất và đặc điểm của quản trị chất lượng sản phẩm.

  IV.2. Những yêu cầu chủ yếu trong quản lý chất lượng

  VI.3. Nội dung của công tác quản lý chất lượng


  Phần II. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM Ở CÔNG TY MAY 40.

  I. Một số đặc điểm chủ yếu của công ty.

  II.2. Tình hình chất lượng sản phẩm của công ty

  II.3. Công tác quản lý chất lượng sản phẩm của công ty.

  III. Đánh giá tình hình quản lý chất lượng sản phẩm và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty May 40 trong một số năm qua.

  III.1.Những thành tích :

  III.2.Những tồn tại:

  III.3.Nguyên nhân của những tồn tại trên:

  III.3.1.Nguyên nhân khách quan:

  III.3.2.Nguyên nhân chủ quan.


  Phần III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM Ở CÔNG TY MAY 40.  Kết luận

  Tài liệu tham khảo
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...