Luận Văn Một số giải pháp để áp dụng hoạt động Marketing – Mix tại Công ty Điện tử Công nghiệp – CDC

Thảo luận trong 'Marketing' bắt đầu bởi Lan Chip, 4/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Lời mở đầu
  Hơn 17 năm đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo(1986-2003) chúng ta đa đạt được nhiêu thành tựu trên tát cả các lĩnh vực Kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội. Cùng với sự phát triển của đất nước các doanh nghiệp cũng không ngừng vươn lên từ chỗ thực hiện san xuất kinh doanh theo các chỉ tiêu pháp lệnh do Nhà nước đặt ra, doanh nghiệp đã tự mình làm chủ hoạt động sản xuất kinh doanh, tự tạo vốn, tự lập chiến lược kinh doanh, kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với đặc điểm của công ty mình và thoả mãn tốt nhất nhu cầu của thị trường. Có thể nói cơ chế thị trường đã tạo ra rất nhiều cơ hội cho doanh nghiệp, tạo cho danh nghiệp tính tự chủ trong khai thác cơ hội kinh doanh nhưng nó cũng đem đến không it những khó khăn.Vì thế muốn thu được lợi nhuận cao các công ty phải bằng mọi cách thu hút khách hàng về phía mình. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng thành công trong việc tiếp cận thị trường và dành thắng lợi trong cạnh tranh. Vì thế các công ty phải thiết lập hệ thống marketing-mix trong quá trình hoạt động của mình.Cuộc chạy đua đang sôi nổi hơn lúc nào hết. Phần thắng thuộc về những công ty có chính sách kinh doanh đúng đắn, trong đó có chính sách về marketing. Vì trong cơ chế thị trường, để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển được thì doanh nghiệp phải có chính sách marketing hiệu quả như là cầu nối liền giữa doanh nghiệp với thị trường. Công ty Điện tử Công nghiệp – CDC cũng không nằm ngoài cuộc đua đó.
  Sau một thời gian nghiên cứu, thực tập tại Công ty và cùng với những lý do trên mà em lựa chọn đề tài: “Một số giải pháp để áp dụng hoạt động Marketing – Mix tại Công ty Điện tử Công nghiệp – CDC”. Kết cấu của đề tài: ngoài phần mở đầu và phần kết luận, đề tài được kết cấu thành 3 phần:
  Phần I: Lý luận chung về hệ thống Marketing – Mix trong doanh nghiệp.
  Phần II: Thực trạng triển khai áp dụng hoạt động Marketing-Mix tại Công ty.
  Phần III: Những giải pháp áp dụng thành công hoạt động Marketing – Mix vào Công ty.

  Mục lục
  Lời mở đầu 1
  Phần I: 2
  Lý luận chung về hệ thống Marketing – Mix trong doanh nghiệp 2
  1.Khái niệm và những nguyên lý chung của Marketing 2
  1.1. Khái niệm 2
  1.2. Vai trò và sự cần thiết của việc áp dụng Marketing trong doanh nghiệp 2
  2. Quá trình quản trị Marketing trong doanh nghiệp. 3
  3. Phân loại chiến lược Marketing. 4
  4. Hệ thống Marketing – Mix và ảnh hưởng của hệ thống Marketing – Mix đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 6
  4.1. Chính sách sản phẩm và ảnh hưởng của chính sách sản phẩm đến hoạt động của Công ty. 6
  4.1.1. Chính sách sản phẩm 6
  4.1.2. Phạm vi ảnh hưởng của chính sách sản phẩm đến kết quả hoạt động của Công ty. 6
  4.2. Chính sách giá 7
  4.2.1. Một số yếu tố làm căn cứ cho việc định giá. 7
  4.2.2. Các phương pháp định giá 8
  4.2.3. Chính sách giá cả với sản phẩm mới, thị trường mới. 8
  4.2.4. Chính sách định giá phân biệt 9
  4.3. Chính sách phân phối. 9
  4.3.1. Các loại kênh phân phối. 9
  4.3.2. Những quyết định trong phân phối 10
  4.4. Chính sách xúc tiến hỗn hợp 10
  4.4.1. Quảng cáo 10
  4.4.2. Các hoạt động xúc tiến bán hàng 12
  4.4.3. Vai trò của dịch vụ khách hàng 13
  Phần II: 14
  Thực trang triển khai áp dụng hoạt động marketing- mix tại công ty 14
  1. Đặc điểm tổ chức kinh doanh của công ty. 14
  1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Điện tử Công nghiệp: 14
  1.2. Nhiệm vụ chính của Công ty Điện tử công nghiệp 15
  1.3. Tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 16
  1.3.1. Bộ máy quản lý 16
  1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban 16
  2.Các đặc điểm của Công ty có ảnh hưởng tới hoạt động Marketing 17
  2.1. Tình hình thị trường. 17
  2.2. Hoạt đông tiêu thụ sản phẩm. 18
  2.3. Hoạt động sản xuất 19
  2.4 Hoạt động với nhà cung ứng. 20
  2.4. Công tác tổ chức cán bộ và lao động. 21
  2.5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 21
  2.6. Triển khai kế hoạch năm 2004 và các năm tiếp theo. 25
  3. Nội dung kế hoạch xây dựng và áp dụng hoạt động Marketing – Mix tại Công ty. 25
  3.1. Xác định mục tiêu của Công ty. 25
  3.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu. 26
  3.3. Phát triển hoạt động Marketing 29
  3.3.1. Chính sách sản phẩm 29
  3.3.2 Chính sách giá 32
  3.3.3. Chính sách phân phối 33
  3.3.4. Chính sách xúc tiến hỗn hợp 34
  3.4. Đánh giá về hoạt động Marketing – Mix của Công ty. 38
  3.4.1. Ưu điểm 38
  3.4.2. Nhược điểm. 38
  Phần III. 40
  Giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing – Mix tại Công ty. 40
  1. Tiếp tục hoàn thiện hoạt động Marketing – Mix 40
  1.1. Các biện pháp hoàn thiện chính sách giá. 40
  1.1.1. Giảm chi phí đẻ hạ giá thành sản phẩm nhằm cạnh tranh về giá. 40
  1.1.2. Các chính sách giá 40
  1.2. Các biện pháp hoàn thiện chính sách sản phẩm 41
  1.2.1. Xây dựng hình ảnh sản phẩm thông qua nhãn hiệu 41
  1.2.2. Định vị sản phẩm 41
  1.3. Giải pháp về công tác tiêu thụ sản phẩm 42
  1.4. Giải pháp về hoạt động xúc tiến và yểm trợ bán hàng 43
  Kết luận 45
  [charge=150]http://up.4share.vn/f/5e6f676d6d676a68/MAR43.doc.file[/charge]
   
Đang tải...