Thạc Sĩ Một số định hướng cho kế toán Việt Nam trong tiến trình hội tụ kế toán quốc tế

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  MỞ ĐẦU



  1. Tính cấp thiết của đề tài:

  Xu thế toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ hiện nay làm cho lực lượng sản xuất phát triển. Kéo theo đó là sự phân công lao động quốc tế ngày càng lớn. Trong quá trình vận động, toàn cầu hóa lại trở thành nhân tố thúc đẩy ngược trở lại làm cho quá trình trên phát triển nhanh hơn. Chỉ vài thập kỷ trôi qua, thế giới đã thay đổi nhanh chóng. Không gian và thời gian không còn là rào cản, sự phụ thuộc chặt chẽ giữa các thị trường vốn quốc tế ngày càng mở rộng, hàng loạt các thương vụ sáp nhập, hợp nhất, liên doanh, liên kết theo đó cũng gia tăng. Chính vì lẽ đó, một nhu cầu thực tiễn đặt ra đó là cần phải có một hệ thống kế toán chất lượng cao toàn cầu, một chuẩn mực thống nhất để ghi nhận thông tin tài chính. Nhu cầu này chính là điều kiện để đảm bảo cho các doanh nghiệp, tổ chức trên toàn thế giới áp dụng các nguyên tắc thống nhất trong công tác báo cáo tài chính. Cũng vì nguyên nhân này mà Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB) đã chuyển trọng tâm sang xây dựng các chuẩn mực phức tạp hơn, có thể bắt buộc các thị trường vốn trên toàn thế giới phải tôn trọng.
  Một hệ thống chuẩn mực kế toán thống nhất chất lượng cao toàn cầu không chỉ gia tăng chất lượng báo cáo tài chính mà còn giảm đi chi phí vốn mà doanh nghiệp phải gánh chịu để lập báo cáo tài chính theo từng GAAP của quốc gia sở tại. Động thái này làm gia tăng niềm tin của nhà đầu tư quốc tế bởi nó gia tăng khả năng so sánh giữa các báo cáo tài chính của những công ty trên các thị trường vốn khác nhau. Với ưu thế rõ nét đó, ngày nay vấn đề đặt ra đối với các quốc gia không chỉ dừng lại ở việc hòa hợp chuẩn mực kế toán quốc tế mà phải là hội tụ với chuẩn mực kế toán quốc tế. Mỗi một quốc gia không ngừng nỗ lực để đạt đến hội tụ, không dừng ở góc độ thống nhất tiêu chuẩn thông tin tài chính mà còn thể hiện trách nhiệm với xã hội. Đây là xu hướng tất yếu khách quan nhưng con đường đi như thế nào là câu chuyện mà mỗi quốc gia phải tự tạo lập.

  Với sự kiện trở thành thành viên chính thức của WTO vào năm 2006, Việt Nam càng không thể đi lệch khỏi xu hướng phát triển tất yếu đó. Để đáp ứng yêu cầu hội nhập cũng như nhu cầu thông tin của các đối tượng sử dụng trong nền kinh tế toàn cầu hóa đòi hỏi hệ thống kế toán Việt Nam cần phải có những bước đi thích hợp hơn. Do đó, tác giả đã lựa chọn đề tài: “Một số định hướng cho kế toán Việt Nam trong tiến trình hội tụ kế toán quốc tế” để nghiên cứu như là một yêu cầu do thực tiễn đặt ra đối với khoa học.


  2. Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Mục tiêu nghiên cứu
  Mục tiêu của luận án là nhằm đưa ra một số định hướng cho kế toán Việt Nam trong tiến trình hội tụ kế toán quốc tế.

  Đối tượng nghiên cứu

  Luận án nghiên cứu một số định hướng cho kế toán Việt Nam trong tiến trình hội tụ kế toán quốc tế trên cơ sở bài học kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới.

  Phạm vi nghiên cứu

  Để đáp ứng mục tiêu nêu trên, luận án tập trung nghiên cứu hai vấn đề chính sau đây:
  - Phân tích sự hội tụ kế toán quốc tế đang diễn ra hiện nay ở một số quốc gia trên thế giới, điển hình là thông qua các dự án hội tụ: IASB với Hoa Kỳ, IASB với EU, Trung Quốc, Malaysia;

  - Phân tích quá trình xây dựng hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam trong thời gian qua để đưa ra định hướng cho kế toán Việt Nam trong tiến trình hội tụ kế toán quốc tế.

  3. Phương pháp nghiên cứu:

  - Sử dụng phương pháp duy vật biện chứng chỉ đạo việc nghiên cứu;

  - Sử dụng phương pháp quy nạp để nghiên cứu vấn đề lý luận và trình bày quan điểm về các vấn đề liên quan;

  - Sử dụng phương pháp thống kê và phân tích để nghiên cứu vấn đề thực

  tiễn;
  - Sử dụng phương pháp tổng hợp để đưa ra đề xuất theo mục tiêu đã định hướng.


  4. Những đóng góp của luận án:

  Những đóng góp chính của luận án bao gồm:

  - Nghiên cứu xu thế hội tụ kế toán quốc tế đang diễn ra trên thế giới hiện nay và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam;

  - Đưa ra một số định hướng cho kế toán Việt Nam trong tiến trình hội tụ kế toán quốc tế.

  5. Bố cục của luận án:

  Luận án gồm 78 trang, 09 phụ lục. Nội dung luận án ngoài phần mở đầu và kết luận, danh mục bảng biểu – sơ đồ, tài liệu tham khảo, bao gồm ba chương:

  Chương 1: Hội tụ kế toán quốc tế - xu hướng tất yếu của thời đại ngày nay

  Chương 2: Tình hình kế toán doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh toàn
  cầu hóa kinh tế hiện nay

  Chương 3: Một số định hướng cho kế toán Việt Nam trong tiến trình hội tụ

  kế toán quốc tế
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...