Luận Văn Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng thiết kế tại công ty Tư Vấn và Xây Dựng Thuỷ Lợi 1

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Lan Chip, 17/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Lời nói đầu

  Nước ta là một nước nông nghiệp mà theo ông cha ta đã nói: “ nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”, trong đó nước là yếu tố quan trọng hành đầu vì vậy hệ thống thuỷ lợi đối với nước ta là vô cùng quan trọng. Trong những năm qua, tình hình thời tiết diễn biến thất thường gây ra hạn hán, lụt lội khắp nơi, gây nhiều khó khăn trong đời sống sinh hoạt và làm việc của người dân. Vì vậy, hơn lúc nào hết vai trò của các công trình thuỷ lợi có tầm quan trọng rất lớn. Nhận thức được điều đó, em đã xin vào thực tập tại công ty Tư Vấn và Xây Dựng Thuỷ Lợi 1. Trong quá trình thực tập tại công ty, em nhận thấy điều ảnh hưởng lớn nhất đối với các công trình thuỷ lợi là thiết kế của công trình đó. Chính vì vậy em đã quyết định lựa chọn đề tài: Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng thiết kế tại công ty Tư Vấn và Xây Dựng Thuỷ Lợi 1.
  Mục đích của nghiên cứu đề tài:
  • Làm rõ những vấn đề chung về chất lượng thiết kế ở công ty tư vấn và xây dựng thuỷ lợi 1
  • Đề xuất một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng thiết kế của công ty.
  Bố cục của đề tài:
  Chương I: Giới thiệu chung về công ty
  Chương II: Thực trạng về công tác thiết kế tại công ty
  Chương III: Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng thiết kế ở công ty.
  MỤC LỤC
  Lời nói đầu 1
  I. Giới thiệu chung về công ty 2
  1.Thông tin chung về doanh nghiệp 2
  2. Quá trình hình thành và phát triển 2
  3. Chức năng của công ty 3
  4. Cơ cấu tổ chức 4
  5. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty 6
  5.1.Kết quả sản xuất kinh doanh 6
  5.2. Tình hình lao động 12
  6. Công tác Quản lý chất lượng 16
  II.Thực trạng về công tác thiết kế tại công ty 22
  1. Chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm của một số công tác thiết kế chủ yếu ở công ty 22
  1.1. Thiết kế thuỷ công 22
  1.2. Thiết kế tổ chức thi công 23
  1.3. Thiết kế điện 26
  2. Một số yếu tố ảnh hưởng tới công tác thiết kế ở công ty 27
  2.1. Yếu tố con người 27
  2.2. Yếu tố khảo sát 28
  2.3 Yếu tố máy móc thiết bị công nghệ 28
  2.4 Yếu tố quản lý và tổ chức 31
  3. Quy trình chung thực hiện công tác thiết kế tại công ty 31
  3.1. Mục đích 31
  3.2. Phạm vi áp dụng 31
  3.3. Trách nhiệm 31
  3.4. Tài liệu liên quan 35
  3.5. Các bước thực hiện 35
  4. Tình hình thực tế triển khai hoạt động thiết kế tại công ty 42
  4.1. Những kết quả đạt được trước và sau khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ở trung tâm tư vấn và thiết kế 42
  4.2. Một số công trình thiết kế của công ty 45
  4.3. Những tồn tại cần khắc phục trong hệ thống quản lý công tác thiết kế ở công ty 47
  III. Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng thiết kế ở công ty 48
  1. Nâng cao năng lực của cán bộ nhân viên thiết kế trong công ty 48
  2. Về thiết bị và công nghệ 51
  3. Về công tác khảo sát 52
  4. Về biện pháp quản lý 52
  Kết luận 56
  Tài liệu tham khảo 57

  [charge=150]http://up.4share.vn/f/26171f1513121213/QT137.doc.file[/charge]
   
Đang tải...