Luận Văn Một số biện pháp phát triển thị trường xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tại Công ty XNK BAROTEX

Thảo luận trong 'Marketing' bắt đầu bởi Lan Chip, 6/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu

  Lời nói đầu

  Xu thế phát triển mạnh mẽ của hoạt động thương mại quốc tế đã mở ra nhiều cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu của Việt Nam đồng thời cũng đặt ra những thách thức mới do sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và quyết liệt trên thị trường thế giới. Hiện nay thủ công mỹ nghệ là một trong 10 mặt hàng xuất khẩu đem về cho đất nước nhiều ngoại tệ nhất. Kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam năm 1999 đạt 111 triệu $, năm 2002 đạt 237 triệu $. Theo dự báo của các chuyên gia thì kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này sẽ tiếp tục tăng do nhu cầu về các sản phẩm thủ công mỹ nghệ trên thế giới có xu hướng tăng trong những năm tới. Mặc dù hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam có nhiều lợi thế xuất khẩu nhưng thực tế kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của chúng ta còn quá nhỏ bé so với nhu cầu trên thị trường thế giới chỉ chiếm 0,2% tổng kim ngạch xuất khẩu thế giới. Nguyên nhân do thị phần xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam còn nhỏ bé, hầu như các doanh nghiệp mới chỉ chú ý đến mở rộng thị trường xuất khẩu mà chưa đẩy mạnh xuất khẩu theo chiều sâu. Trước tình hình đó việc phát triển thị trường luôn là mục tiêu quan trọng hàng đầu đối với các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu, thị phần càng lớn thì khối lượng sản phẩm tiêu thụ của doanh nghiệp càng lớn sẽ làm tăng lợi nhuận và vị thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.
  Trong thời gian thực tập đã giúp em nhận thức rõ tầm quan trọng của việc phát triển thị trường xuất khẩu đối với các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu. Chính vì vậy em đã chọn đề tài: "Một số biện pháp phát triển thị trường xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tại Công ty XNK BAROTEX" cho luận văn tốt nghiệp này.
  Nội dung luận văn tốt nghiệp của em gồm 3 chương:
  Chương I- Công tác phát triển thị trường đối với doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu.
  Chương II- Thực trạng hoạt động xuất khẩu và công tác phát triển thị trường xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Công ty XNK BAROTEX.
  Chương III- Phương hướng và biện pháp phát triển thị trường hàng thủ công thủ công mỹ nghệ của Công ty XNK BAROTEX.


  Cho phép em gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cô giáo - Thạc sỹ. Nguyễn Liên Hương cùng toàn thể cán bộ phòng kế hoạch thị trường củaTổng Công ty XNK BAROTEX đã nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình.
  Mục lục
  Trang
  Lời nói đầu 1
  Chương I: Công tác phát triển thị trường đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu. 3
  I- Tổng quan về thị trường xuất nhập khẩu hàng hoá. 3
  1. Tầm quan trọng của xuất khẩu trong nền kinh tế quốc dân. 3
  2. Thị trường xuất khẩu. 4
  2.1. Khái niệm. 4
  2.2. Phân loại. 4
  3. Các yếu tố cấu thành thị trường xuất khẩu. 6
  4. Vai trò của thị trường xuất khẩu đối với doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu. 8
  II- Nội dung của công tác phát triển thị trường xuất khẩu đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu. 9
  1. Sự cần thiết của việc phát triển thị trường xuất khẩu đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu. 9
  2. Nội dung của công tác phát triển thị trường xuất khẩu. 10
  2.1. Các phương hướng phát triển thị trường xuất khẩu. 10
  2.2. Nội dung công tác phát triển thị trường xuất khẩu. 12
  III- Các biện pháp phát triển thị trường của doanh nghiệp. 15
  1. Biện pháp đối với bản thân doanh nghiệp. 15
  2. Biện pháp đối với khách hàng. 18
  3. Biện pháp đối với đối thủ cạnh tranh. 19
  IV- Các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển thị trường. 20
  1. Các yếu tố khách quan. 20
  2. Các yếu tố chủ quan. 23
  V- Hàng thủ công mỹ nghệ và vai trò của nó trong nền kinh tế quốc dân.
  1. Đặc điểm 24
  2. Vai trò của hàng thủ công mỹ nghệ trong nền kinh tế quốc dân: 25
  Chương II: Thực trạng hoạt động xuất khẩu và công tác phát triển thị trường xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Công ty Xuất nhập khẩu BAROTEX 26
  I- Khái quát chung về Tổng Công ty Công ty Xuất nhập khẩu BAROTEX - Việt Nam 26
  1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 26
  2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty. 27
  3. Cơ cấu tổ chức của Công ty. 28
  4. Thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty. 30
  4.1. Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 1999-2002 30
  4.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh xuất khẩu của Công ty. 31
  II- Phân tích thực trạng hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Công ty giai đoạn 1999-2002. 36
  1. Kết quả hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ giai đoạn 1999-2001. 36
  2. Cơ cấu mặt hàng thủ công mỹ nghệ của Công ty giai đoạn 1999-2002 37
  3. Cơ cấu thị trường xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Công ty. 39
  III- Công tác phát triển thị trường hàng thủ công mỹ nghệ của Công ty giai đoạn 1999 - 2002. 42
  1. Tình hình thị trường xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Công ty. 42
  2. Các hoạt động nghiên cứu tìm kiếm thị trường xuất khẩu. 44
  3. Các biện pháp phát triển thị trường hàng thủ công mỹ nghệ của Công ty. 45
  3.1. Các biện pháp liên quan đến sản phẩm. 45
  3.2. Các biện pháp tạo nguồn hàng. 46
  3.3. Các biện pháp về tiêu thụ sản phẩm. 47
  IV- Đánh giá hoạt động kinh doanh xuất khẩu và công tác phát triển thị trường xuất khẩu của Công ty XNK BAROTEX. 49
  1. Về những kết quả đạt được: 50
  2. Những tồn tại của Công ty: 52
  3. Nguyên nhân. 53
  Chương III- Phương hướng và biện pháp phát triển thị trường xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Công ty XNK BAROTEX. 54
  I- Mục tiêu và phương hướng phát triển thị trường hàng thủ công mỹ nghệ. 54
  1. Một số quan điểm cơ bản và mục tiêu phát triển hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam. 54
  1.1. Một số quan điểm cơ bản về phát triển hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu của Việt Nam. 54
  1.2. Mục tiêu phát triển hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu của Nhà nước. 54
  2. Mục tiêu phương hướng phát triển của Công ty. 55
  2.1. Mục tiêu của Công ty trong thời gian tới. 55
  2.2. Phương hướng phát triển của Công ty. 55
  II- Một số biện pháp phát triển thị trường xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Công ty XNK BAROTEX. 56
  1. Tăng cường nghiên cứu và tìm kiếm thị trường. 56
  2. Xây dựng chiến lược phát triển với thị trường. 58
  2.1. Đối với khu vực Châu á - Thái Bình Dương. 60
  2.2. Khu vực Tây Âu, Bắc âu. 61
  3. Khu vực Đông Âu - SNG. 62
  2.4. Thị trường Châu Mỹ. 63
  2.5. Khu vực thị trường khác. 64
  3. Biện pháp đối với mặt hàng thủ công mỹ nghệ: 64
  4. Biện pháp tạo nguồn hàng. 66
  5. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến. 67
  6. Chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ có năng lực cao về nghiệp vụ. 69
  7. Củng cố và phát triển nguồn vốn. 70
  III- Một số kiến nghị đối với Nhà nước về phát triển thị trường xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ cho doanh nghiệp XNK. 70
  1. Nhà nước cần hỗ trợ cho các đơn vị sản xuất kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ về dịch vụ xúc tiến thương mại, khuyếch trương sản phẩm như: 70
  2. Về nguyên liệu cung cấp cho sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. 71
  3. Chính sách đối với làng nghề, nghệ nhân. 71
  4. Tăng mức đầu tư, ưu đãi sản xuất kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ. 72
  5. Sửa đổi bổ sung cho các quy định cho vay vốn. 72
  6. Chính sách về thuế xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ.
  7. Chính sách thưởng xuất khẩu. 73
  8. Hoàn thiện cơ chế quản lý. 73
  9. Một số hỗ trợ khác. 73
  Kết luận 75
  Tài liệu tham khảo 76

  [charge=150]http://up.4share.vn/f/5968606a6a606e6f/MAR67.doc.file[/charge]
   
Đang tải...