Luận Văn Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Công ty Dụng cụ cắt và đo lường cơ khí

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Lan Chip, 17/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  lời nói đầu
  Kinh tế thị trường là việc tổ chức nền kinh tế xã hội dựa trên cơ sở một nền sản xuất hàng hóa. Thị trường luôn mở ra các cơ hội kinh doanh mới những đồng thời cũng chứa đựng những nguy cơ đe dọa các doanh nghiệp. Để có thể đứng vững trước quy luật cạnh tranh khắc nghiệt của cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp luôn vận động, tìm tòi một hướng đi mới cho phù hợp. Vì vậy các doanh nghiệp phải quan tâm, tìm mọi biện pháp để nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
  Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh luôn là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp. Có nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp mới tồn tại và phát triển, qua đó mở rộng sản xuất, nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên và tạo sự phát triển vững chắc của doanh nghiệp.
  Vấn đề nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh vẫn là bài toán khó đối với nhiều doanh nghiệp. ở nước ta hiện nay số doanh nghiệp đạt được hiệu quả trong quá trình sản xuất kinh doanh vẫn chưa nhiều. Điều này có nhiều nguyên nhân như: Hạn chế trong công tác quản lý, hạn chế về năng lực sản xuất hay kém thích ứng với nhu cầu của thị trường. Do đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh càng ngày càng phải được chú trọng đặc biệt là đối với các doanh nghiệp Nhà nước.
  Qua quá trình thực tập ở Công ty Dụng cụ cắt và đo lường cơ khí, với những kiến thức đã tích luỹ được cùng với sự nhận thức về tầm quan trọng của vấn đề này em đã chọn đề tài: "Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Công ty Dụng cụ cắt và đo lường cơ khí" làm đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp của mình.
  Nội dung của chuyên đề gồm 3 phần như sau:
  Phần I: Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh - Điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp tồn tại và phát triển.
  Phần II: Thực trạng và công tác đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty Dụng cụ cắt và đo lường cơ khí.
  Phần III: Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Dụng cụ cắt và đo lường cơ khí.

  Chuyên đề này được hoàn thành với sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo Trần Việt Lâm và các cô chú trong Công ty Dụng cụ cắt và đo lường cơ khí.
  Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quý báu này !
  mục lục
  Trang
  Lời nói đầu
  Phần I: nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh - điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp tồn tại và phát triển
  I. Hiệu quả kinh tế và vai trò của việc nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất kinh doanh
  1. Bản chất của hiệu quả kinh tế sản xuất kinh doanh
  2. Đặc điểm của hiệu quả kinh tế sản xuất kinh doanh
  3. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở các
  doanh nghiệp nước ta hiện nay.
  II. Hệ thống chỉ tiêu hiệu quả kinh tế và phương pháp tính toán các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế sản xuất kinh doanh ở các doanh nghiệp
  1. Tiêu chuẩn hiệu qủa kinh tế của hoạt động sản xuất kinh doanh
  2. Hệ thống chỉ tiêu hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất kinh doanh.
  2.1. Chỉ tiêu hệ thống kinh doanh tổng hợp
  2.2. Chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh bộ phận
  Phần II: Thực trạng và công tác đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh ở công ty dụng cụ cắt và đo lường cơ khí
  I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Dụng cụ cắt và Đo lường Cơ khí
  1. Quá trình hình thành và phát triển
  2. Đặc điểm về tổ chức bộ máy của Công ty Dụng cụ cắt và Đo
  lường Cơ khí.
  II. Một số đặc điểm kinh tế - kỹ thuật chủ yếu ảnh hưởng đến việc bảo đảm và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty dụng cụ cắt và Đo lường Cơ khí
  1. Đặc điểm về sản phẩm và công nghệ sản xuất
  2. Đặc điểm về thị trường
  3. Đặc điểm về máy móc thiết bị
  4. Đặc điểm về lao động
  III. Công tác đánh giá và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Công ty dụng cụ cắt và đo lường cơ khí.
  1. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian qua
  1.1. Chỉ tiêu doanh thu của Công ty
  1.2. Chỉ tiêu lợi nhuận và nộp ngân sách
  1.3. Nguồn vốn kinh doanh
  1.4. Chỉ tiêu chi phí
  2. Hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty
  2.1. Xét chỉ tiêu tổng hợp
  2.2. Xét theo chỉ tiêu bộ phận
  3. Đánh giá chung hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giai
  đoạn 1997 – 2001.
  3.1. Những thành tựu
  3.2. Những tồn tại
  III. phần III: một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở công ty dụng cụ cắt và đo lường cơ khí
  I. Một số yêu cầu chủ yếu đối với việc đánh giá và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
  II. Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
  1. Cung cấp đầy đủ vốn lưu động để phục vụ cho việc sản xuất kinh
  doanh của Công ty và sử dụng hợp lý nguồn vốn lưu động này.
  2. Đổi mới trang thiết bị và công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất
  kinh doanh.
  3. Tăng cường công tác nghiên cứu và mở rộng thị trường của Công
  ty.
  4. Nâng cao trình độ, ý thức kỷ luật của đội ngũ lao động và tạo
  động lực cho tập thể, cá nhân người lao động bằng cách hoàn
  thiện cơ cấu bộ máy tổ chức.

  Kết luận
  chú thích
  Tài liệu tham khảo
  mục lục

  [charge=150]http://up.4share.vn/f/42737b7177767074/QT118.doc.file[/charge]
   
Đang tải...