Luận Văn Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty TNHH Thương mại TVT

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Lan Chip, 17/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  LờI NóI ĐầU
  Kinh tế thị trường là việc tổ chức nền kinh tế xã hội dựa trên cơ sở một nền sản xuất hàng hoá. Thị trường luôn mở ra các cơ hội kinh doanh mới, nhưng đồng thời cũng chứa đựng những nguy cơ đe doạ cho các doanh nghiệp. Để có thể đứng vững trước qui luật cạnh tranh khắc nghiệt của cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp luôn phải vận động, tìm tòi một hướng đi cho phù hợp. Việc đứng vững này chỉ có thể khẳng định bằng cách hoạt động kinh doanh có hiệu quả.
  Hiệu quả kinh doanh là một phạm trù kinh tế, là một chỉ tiêu chất lượng tổng hợp. Đánh giá hiệu quả kinh doanh chính là quá trình so sánh giữa chi phí bỏ ra và kết quả thu về với mục đích đã được đặt ra và dựa trên cơ sở giải quyết các vấn đề cơ bản của nền kinh tế này: sản xuất cái gì? sản xuất như thế nào? và sản xuất cho ai? Do đó việc nghiên cứu và xem xét vấn đề nâng cao hiệu quả kinh doanh là một đòi hỏi tất yếu đối với mỗi doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh hiện nay. Việc nâng cao hiệu quả kinh doanh đang là một bài toán khó đòi hỏi mỗi doanh nghiệp đều phải quan tâm đến, đây là một vấn đề có ý nghĩa quan trọng quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, đòi hỏi các doanh nghiệp phải có độ nhạy bén, linh hoạt cao trong qúa trình kinh doanh của mình. Vì vậy, qua quá trình thực tập ở Công ty TNHH Thương mại TVT, với những kiến thức đã tích luỹ được cùng với sự nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này cho nên em đã mạnh dạn chọn đề tài "Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty TNHH Thương mại TVT" làm đề tài nghiên cứu của mình.
  Thực ra đây là một vấn đề có nội dung rất rộng vì vậy trong chuyên đề này em chỉ đi vào thực trạng thực hiện nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty và đưa ra một số giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả kinh doanh.
  Nội dung chuyên đề bao gồm các phần sau:
  Chương I: Lý luận chung về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
  Chương II Phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh ở Công ty TNHH Thương mại TVT
  Chương III: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty TNHH Thương mại TVT.

  Chuyên đề này được hoàn thành dưới sự hướng dẫn tận tình của thày giáo TS. Phan Trọng Phúc. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quí báu đó.

  Mục lục
  LờI NóI ĐầU 1
  chương I: Lý luận chung về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 3
  I. Quan niệm về hiệu quả kinh doanh và sự cần thiết của việc nâng cao hqkd đối với các doanh nghiệp 3
  1. Các quan điểm và bản chất của hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp 3
  1.1. Các quan điểm cơ bản về hiệu quả 3
  1.2. Bản chất của hiệu quả kinh doanh 5
  2. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh đối với các doanh nghiệp trong cơ chế thị trường 6
  II. Các nhân tố tác động đến việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp 9
  1. Nhóm các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài 10
  1.1. Các nhân tố ảnh hưởng thuộc môi trường kinh doanh 10
  1.2. Nhân tố môi trường tự nhiên 11
  1.3. Môi trường chính trị - pháp luật 12
  1.4. Các yếu tố thuộc cơ sở hạ tầng 13
  2. Các nhân tố bên trong 13
  2.1. Nhân tố vốn 14
  2.2. Nhân tố con người 14
  2.4. Nhân tố quản trị doanh nghiệp 15
  2.5. Hệ thống trao đổi và xử lý thông tin 15
  III. Phương pháp đánh giá hiệu quả kinh doanh 16
  1. Các quan điểm cơ bản trong đánh giá hiệu quả kinh doanh 16
  a. Về mặt thời gian 16
  b. Về mặt không gian 16
  c. Về mặt định lượng 17
  d. Về mặt định tính 17
  2. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp 19
  2.1. Nhóm chỉ tiêu dánh giá hiệu quả tổng hợp 19
  2.2 Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu vào cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh 20
  3. Nhóm chỉ tiêu xét về mặt hiệu quả kinh tế - xã hội 24
  3.1. Tăng thu ngân sách 25
  3.2. Tạo thêm công ăn, việc làm cho người lao động 25
  3.3. Nâng cao đời sống người lao động 25
  3.4. Tái phân phối lợi tức xã hội 25
  Chương II: Phân tích hiệu quả kinh doanh ở Công ty tnhh THƯƠNG MạI TVT 26
  I. Những nét khái quát về Công ty tnhh THƯƠNG MạI TVT 26
  1. Quá trình hình thành và phát triển 26
  2. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của công ty 27
  a. Bộ máy quản lý và cơ chế điều hành của Công ty 27
  b. Về tình hình tổ chức lao động 31
  c. Nguồn vốn 31
  d. Về qui trình công nghệ chế tạo sản phẩm và tình hình trang bị cơ sở vật chất kĩ thuật 32
  e. Về nguồn cung ứng nguyên vật liệu 33
  f. Về sản phẩm của công ty 33
  3. Những thuận lợi thế và khó khăn của công ty 34
  a. Thuận lợi 34
  b. Khó khăn 36
  II. Phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại công nghiệp TVT 37
  1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian gần đây 37
  2. Phân tích hiệu quả kinh doanh và các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại TVT 39
  2.1. Xét hiệu quả sử dụng lao động 39
  2.2. Xét hiệu quả theo chỉ tiêu sử dụng vốn 43
  2.3. Xét hiệu quả theo chỉ tiêu tổng hợp 39
  2.4. Hiệu quả về mặt kinh tế xã hội 45
  IV. Đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại công nghiệp TVT 46
  1. Những thành tựu đã đạt được của Công ty TNHH Thương mại công nghiệp TVT trong thời gian qua 46
  2. Những tồn tại của Công ty và nguyên nhân dẫn đến tồn tại 47
  Chương III: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty TNHH Thương mại công nghiệp TVT 50
  I. Mục tiêu và phương hướng phát triển của Công ty TNHH Thương mại công nghiệp TVT trong những năm tới 50
  1. Mục tiêu và kế hoạch kinh doanh của Công ty trong những năm tới 50
  1.1. Mục tiêu 50
  1.2. Kế hoạch sản xuất năm 2004 51
  2. Định hướng phát triển của Công ty 51
  2.1. Định hướng phát triển thị trường tiêu thụ 51
  2.2. Định hướng phát triển sản phẩm 52
  II. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại công nghiệp TVT 53
  1. Thành lập bộ phận marketing, đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường 53
  1.1. Thành lập phòng marketing 54
  1.2. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường 54
  2. Xây dựng chính sách sản phẩm 56
  3. Xây dựng chính sách giá cả hợp lý 57
  4. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm 59
  5. Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động 59
  6. Tăng cường huy động vốn và sử dụng vốn có hiệu quả hơn 61
  7. Tăng cường liên kết kinh tế 63
  III. Kiến nghị với Nhà nước và các cấp lãnh đạo 64
  Kết luận 65

  [charge=150]http://up.4share.vn/f/37060e0402030701/QT108.doc.file[/charge]
   
Đang tải...