Luận Văn Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Công ty TNHH Thái Dương

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Lan Chip, 17/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  LờI NóI ĐầU

  Kinh tế thị trường là việc tổ chức nền kinh tế xã hội dựa trên cơ sở một nền sản xuất hàng hóa. Thị trường luôn mở ra các cơ hội kinh doanh mới cho các doanh nghiệp, nhưng đồng thời cũng chứa đựng những mối nguy cơ đe doạ cho các doanh nghiệp. Để các doanh nghiệp có thể đứng vững trước qui luật cạnh tranh khắc nghiệt của cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp luôn phải vận động, tìm tòi hướng đi cho phù hợp. Việc doanh nghiệp đứng vững chỉ có thể khẳng định bằng cách hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

  Hiệu quả kinh doanh là một phạm trù có ý nghĩa rất quan trọng trong mọi nền kinh tế, là một chỉ tiêu chất lượng tổng hợp. Đánh giá hiệu quả kinh doanh chính là quá trình so sánh giữa chi phí bỏ ra và kết quả thu về với mục đích đã được đặt ra và dựa trên cơ sở giải quyết các vấn đề cơ bản của kinh doanh: kinh doanh cái gì ? kinh doanh như thế nào? Do đó việc nghiên cứu và xem xét về vấn đề nâng cao hiệu quả kinh doanh là một đòi hỏi tất yếu đối với mỗi doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh hiện nay. Việc nâng cao hiệu quả kinh doanh đang là một bài toán rất khó đòi hỏi mỗi doanh nghiệp cần phải quan tâm đến, đây là một vấn đề có ý nghĩa quan trọng đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải có độ nhạy bén, linh hoạt trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình.

  Vì vậy, trong quá trình thực tập ở Công ty TNHH Thái Dương, với những kiến thức đã tích lũy được cùng với sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo - Thạc sĩ Nguyễn Thanh Phong nên em đã mạnh dạn chọn đề tài "Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Công ty TNHH Thái Dương " để viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp.
  Thực ra đây là một vấn đề có nội dung rất rộng vì vậy trong chuyên đề này em chỉ đi vào thực trạng nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty và đưa ra một số giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

  Ngoài lời mở đầu và kết luận, nội dung cơ bản chuyên đề bao gồm 3 chương:
  Chương I: Lý luận chung về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp thương mại.
  Chương II: Thực trạng về hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH Thái Dương.
  Chương III: Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH Thái Dương.

  Chuyên đề này được hoàn thành dưới sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo – Thạc sĩ Nguyễn Thanh Phong. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quí báu đó.

  Mục lục

  Lời nói đầu .
  Chương I
  Lý luận chung về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp thương mại .
  I. Khái niệm và vai trò về việc nâng cao hiệu quả kinh doanh ở doanh nghiệp thương mại .
  1. Khái niệm hiệu quả kinh doanh .
  2. Vai trò của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh .
  3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp .
  II. Một số Đặc điểm kinh tế – kỹ thuật của doanh nghiệp thương mại
  1. Đặc điểm về sản phẩm
  2. Đặc điểm về cơ sở vật chất kỹ thuật
  3. Đặc điểm về lao động
  4. Đặc điểm về nguyên vật liệu .
  5. Đặc điểm về thị trường
  5.1. Về thị trường cung ứng nguyên vật liệu và hàng hoá kinh doanh
  5.2. Về thị trường tiêu thụ sản phẩm
  III. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp thương mại .
  1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thương mại
  1.1. Nhóm chỉ tiêu tổng hợp của doanh nghiệp
  1.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu vào cơ bản
  Chương II
  Thực trạng về hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH Thái Dương .
  I. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH Thái Dương .
  1. Quá trình hình thành công ty TNHH Thái Dương
  2. Quá trình phát triển và cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Thái Dương .
  2.1. Quá trình phát triển của công ty
  2.2. Cơ cấu tổ chức của công ty .
  II. Khái quát thực trạng sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Thái Dương .
  1. Những điểm mạnh, điểm yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh
  1.1. Những điểm mạnh trong hoạt động sản xuất kinh doanh
  1.2. Những điểm yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh
  2. Nguyên nhân gây ra hạn chế
  2.1. Nguyên nhân khách quan
  2.2. Nguyên nhân chủ quan .
  III. Thực trạng hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH Thái Dương
  1. Thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
  1.1. Thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh tổng hợp của doanh nghiệp
  1.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu tư cơ bản của doanh nghiệp .
  1.2.1. Thực trạng hiệu quả sử dụng lao động của doanh nghiệp .
  1.2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp .
  1.2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp .
  Chương III
  Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH Thái Dương .
  I. Mục tiêu và phương hướng của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh .
  1. Mục tiêu và kế hoạch của công ty trong thời gian tới
  1.1. Mục tiêu
  1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2006
  2. Phương hướng phát triển của công ty .
  2.1. Phương hướng phát triển thị trường tiêu thụ
  2.2. Phương hướng phát triển sản phẩm
  II. Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty .
  1. Thành lập bộ phận marketing, đẩy mạnh công tác nghiên cứu thi trường
  1.1. Thành lập phòng marketing
  1.2. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường .
  2. Xây dựng chính sách sản phẩm .
  3. Xây dựng chính sách giá cả hợp lý
  4. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm
  5. Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động .
  6. Tăng cường huy động vốn và sử dụng vốn có hiệu quả hơn .
  7. Tăng cường liên kết kinh tế
  III. Một số kiến nghị với nhà nước
  Kết luận
  Mục lục
  Tài liệu tham khảo .
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...