Luận Văn Lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tại Công ty xây dựng cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Lan Chip, 17/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu

  Lời mở đầu

  Từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường và thực hiện nền kinh tế mở. Sự chuyển mình sang cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước, kinh tế nước ta đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Cùng với sự bung ra của mọi thành phần kinh tế, các doanh nghiệp không còn giữ được thế độc quyền như trước, mà để tồn tại cũng như thể hiện được vai trò chủ đạo của mình trong nền kinh tế quốc dân các doanh nghiệp phải xác định được chỗ đứng của mình, nắm bắt được sự tác động của môi trường kinh doanh và mọi thời cơ để kinh doanh có hiệu quả.
  Để thích nghi với cơ chế thị trường, mỗi doanh nghiệp phải tìm ra đáp án của 3 vấn đề kinh tế lớn đó là : Sản xuất cái gì ? Sản xuất như thế nào ? Sản xuất cho ai ? phù hợp với năng lực và ngành nghề của mình . Điều quan trọng nhất là làm thế nào để đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu của thị trường. Đó là vấn đề sống còn đối với các doanh nghiệp. Đó cũng chính là lí do tại sao mỗi doanh nghiệp phải lựa chọn cho mình một phương án sản xuất tối ưu .
  Có thể nói, kế hoạch hoá là một công cụ chủ yếu, hữu hiệu để doanh nghiệp xây dựng chiến lược phát triển của mình và trong đó việc lập kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp đóng góp một phần quan trọng vào thành công của doanh nghiệp.
  Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện đổi mới công tác kế hoạch, đặc biệt là lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ở các doanh nghiệp vẫn còn rất nhiều vấn đề cần bàn bạc và tiếp tục được hoàn thiện trên nhiều phương diện từ nhận thức của người làm kế hoạch đến phương pháp nội dung làm kế hoạch.
  Công ty Xây dựng cấp thoát nước và Hạ tầng kỹ thuật (Cometco) là một doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng. Trong những năm qua công ty đã có những thành công nhất định trong sản xuất kinh doanh. Đó là sự cố gắng của toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty mặt khác cũng là do lãnh đạo công ty đã hiểu được công tác lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm có vai trò quan trọng như thế nào đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế. Vì vậy em đã đi sâu nghiên cứu và lựa chọn đề tài:
  "Lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tại Công ty xây dựng
  cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật
  "
  Em mong rằng đề tài này trước hết có thể giúp bản thân mình tổng hợp được tất cả những kiến thức đã học được và sau đó có thể phần nào giúp ích cho quá trình đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty.
  Ngoài lời mở đầu và kết luận bố cục của đề tài gồm 3 chương:
  - Chương 1: Lý luận chung về lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
  - Chương 2: Thực trạng tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của công ty Xây dựng cấp thoát nước và Hạ tầng kỹ thuật
  - Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tại công ty Xây dựng cấp thoát nước và Hạ tầng kỹ thuật

  Song do thời gian có hạn và sự nhận thức còn hạn chế, kinh nghiệm còn chưa có nên bài viết của em chắc chắn còn không ít khiếm khuyết. Vì vậy em rất mong nhận được sự góp ý chỉ bảo của các thầy cô giáo, các đồng chí lãnh đạo cùng các cán bộ công nhân viên trong Công ty để bài viết của em được hoàn thiện hơn ./.
  mục lục
  Lời mở đầu 1
  Chương 1: Lý luận chung về lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 3
  1.1. Doanh nghiệp xây dựng và vị trí của doanh nghiệp xây dựng trong nền kinh tế quốc dân 3
  1.1.1.Doanh nghiệp xây dựng và phân loại doanh nghiệp xây dựng 3
  1.1.2. Vị trí của doanh nghiệp xây dựng trong nền kinh tế quốc dân 4
  1.1.3. Đặc điểm của sản phẩm xây dựng 7
  1.2. Tổng quan về kế hoạch hoá 8
  1.2.1. Khái niệm kế hoạch hoá 8
  1.2.2. Nguyên tắc lập kế hoạch của các doanh nghiệp xây dựng 9
  1.2.3. Phân loại kế hoạch sản xuất kinh doanh xây dựng 10
  1.2.3.1. Phân loại theo thời gian thực hiện kế hoạch 10
  1.2.3.2. Phân loại theo nội dung công việc sản xuất - kinh doanh 10
  1.2.3.3. Phân loại theo nguồn vốn xây dựng công trình 11
  1.2.3.4. Phân loại theo đối tượng kế hoạch 11
  1.2.4. Nội dung của kế hoạch sản xuất kinh doanh xây dựng 11
  1.2.4.1. Kế hoạch tìm kiếm hợp đồng xây dựng, tranh thầu và marketing 11
  1.2.4.2. Kế hoạch thực hiện xây dựng theo từng hợp đồng 11
  1.2.4.3. Kế hoạch năm 11
  1.2.5. ý nghĩa và vai trò của kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 13
  1.2.6. Phương pháp lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 17
  1.2.6.1. Những căn cứ để lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp xây lắp 17
  1.2.6.2. Nhiệm vụ và nguyên tắc lập kế hoạch sản xuất, tiêu thụ sản phẩm 19
  1.2.6.3. Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất 21
  1.2.6.4. Nội dung và trình tự lập kế hoạch sản xuất 23
  1.2.6.5. Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 28
  1.2.7. Giá trị tổng sản lượng 31
  1.2.7.1. Phương pháp tính giá trị sản lượng xây lắp 31
  1.2.7.2. Giá trị sản lượng các hoạt động khác 36
  Chương 2: Thực trạng tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của Công ty xây dựng cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật (Cometco) 38
  2.1. Khái quát chung về Công ty cổ phần xây dựng cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật (Cometco) 38
  2.1.1. Nhiệm vụ và mô hình tổ chức quản lý của Công ty 38
  2.1.2. Khái quát hoạt động của Công ty 41
  a) Công tác kinh tế - kế hoạch 41
  b) Công tác thi công các công trình 42
  c) Công tác tài chính 43
  d) Công tác quản lý thiết bị xe máy thi công 43
  e) Công tác an toàn lao động 44
  f) Công tác tổ chức cán bộ, đào tạo và hành chính 44
  g) Công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật 45
  2.2. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của công ty 45
  2.2.1. Đánh giá chung 45
  a) Về giá trị tổng sản lượng 45
  b) Doanh thu và lợi nhuận 47
  c) Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước 48
  2.2.2. Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty xây dựng cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật 49
  2.2.2.1. ý nghĩa, nhiệm vụ và nội dung phân tích 49
  a) ý nghĩa phân tích 49
  b) Nhiệm vụ 49
  c) Nội dung phân tích 50
  2.2.2.2. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch năm 2005 51
  a) Phân tích khái quát chỉ tiêu giá trị sản lượng 2005 52
  b) Phân tích tình hình hoàn thành các hạng mục công trình chủ yếu 54
  c) Phân tích tình hình khởi công và hoàn thành các công trình 56
  d) Phân tích tình hình hoàn thành các công trình bàn giao trong năm 2005 59
  2.2.3. Đánh giá chung thực trạng tình hình sản xuất tiêu thụ sản phẩm của Công ty 63
  a) Những kết quả đạt được 63
  b) Những tồn tại 64
  c) Nguyên nhân của những tồn tại 64
  Chương 3: Lập kế hoạch sản xuất - tiêu thụ sản phẩm và xác định nhu cầu đảm bảo kế hoạch cho năm 2006 66
  3.1. Lập kế hoạch sản xuất - tiêu thụ sản phẩm năm 2006 66
  3.1.1. Nhiệm vụ sản xuất năm 2006 66
  3.1.2. Lập bảng danh mục công trình thi công và giá trị sản lượng năm 2006 66
  3.1.3. Lập bảng danh mục công trình và tiến độ thi công năm 2006 67
  3.1.4. Lập bảng khối lượng công tác năm 2006 68
  3.1.5. Lập bảng phân khai khối lượng 74
  3.1.6. Lập bảng nghiệm thu bàn giao, tiêu thụ sản phẩm 76
  3.1.7. Xác định nhu cầu nhân công - vật tư và máy thi công 77
  3.1.8. Tổng hợp nhu cầu nhân công - vật tư - máy thi công 86
  3.2. Các biện pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2006 của Công ty 89
  3.2.1. Tích cực tìm kiếm điều tra các gói thầu và mở rộng thị trường 89
  3.2.2. Công tác khoa học kỹ thuật và nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ các công trình 89
  [charge=150]http://up.4share.vn/f/62535b5157565b50/QT170.doc.file[/charge]
   
Đang tải...