Luận Văn Lập kế hoạch kinh doanh cho cơ sở hưng quang giai đoạn 2008-2010

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Mục lục
  Trang​ 201347570" Chương 1: Giới thiệu. 1
  201347571" 1.1. Bối cảnh nghiên cứu. 1
  201347572" 1.2. Mục tiêu nghiên cứu. 1
  201347573" 1.3. Phạm vi nghiên cứu. 2
  201347574" 1.4. Ý nghĩa thực tiễn. 2
  201347575" 1.5. Cấu trúc của báo cáo nghiên cứu. 2
  201347576" Chương 2: Cơ sở lý thuyết - Mô hình nghiên cứu. 3
  201347577" 2.1. Định nghĩa kế hoạch kinh doanh. 3
  201347578" 2.2. Quy trình xây dựng kế hoạch kinh doanh. 3
  201347580" 2.2.1. Phân tích các yếu tố môi trường kinh doanh. 4
  201347581" 2.2.1.1. Môi trường nội bộ. 5
  201347582" 2.2.1.2. Môi trường tác nghiệp. 7
  201347586" 2.2.1.3. Môi trường vĩ mô. 8
  201347587" 2.2.2. Xây dựng kế hoạch kinh doanh. 9
  201347588" 2.2.2.1. Kế hoạch Marketing. 9
  201347589" 2.2.2.2. Kế hoạch sản xuất 9
  201347590" 2.2.2.3. Kế hoạch nhân sự. 9
  201347591" 2.2.2.4. Kế hoạch tài chính. 9
  201347592" 2.3. Khảo sát các nghiên cứu trước đây. 9
  201347593" 2.4. Mô hình nghiên cứu. 11
  201347601" Chương 3: Phương pháp nghiên cứu. 13
  201347602" 3.1. Thiết kế nghiên cứu. 13
  201347607" Chương 4: Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của. 16
  201347608" Cơ sở Hưng Quang. 16
  201347609" 4.1. Giới thiệu doanh nghiệp. 16
  201347611" 4.2. Phân tích các hoạt động của Cơ sở Hưng Quang. 18
  201347612" 4.2.1. Các hoạt động chủ yếu. 18
  201347613" 4.2.1.1. Các hoạt động cung ứng đầu vào. 18
  201347614" 4.2.1.2. Vận hành. 18
  201347615" 4.2.1.3. Các hoạt động đầu ra. 18
  201347616" 4.2.1.4. Marketing và bán hàng. 19
  201347617" 4.2.1.5. Dịch vụ khách hàng. 20
  201347618" 4.2.2. Các hoạt động hỗ trợ. 20
  201347619" 4.2.2.1. Quản trị nguồn nhân lực. 20
  201347620" 4.2.2.2. Phát triển công nghệ. 21
  201347621" 4.2.2.3. Mua sắm 22
  201347622" 4.2.2.4. Cấu trúc hạ tầng của doanh nghiệp. 22
  201347624" 4.3. Phân tích môi trường tác nghiệp. 23
  201347625" 4.3.1. Đối thủ cạnh tranh. 23
  201347627" 4.3.2. Khách hàng. 25
  201347628" 4.3.3. Nhà cung cấp. 26
  201347629" 4.3.3.1. Nhà cung cấp vốn và nhà cung cấp lao động. 26
  201347630" 4.3.3.2. Các nhà cung cấp nguyên liệu và thiết bị 26
  201347631" 4.3.4. Đối thủ tiềm ẩn. 26
  201347632" 4.3.5. Sản phẩm thay thế. 26
  201347633" 4.4. Phân tích môi trường vĩ mô. 27
  201347634" 4.4.1.Yếu tố tự nhiên. 27
  201347635" 4.4.2. Yếu tố kinh tế. 27
  201347636" 4.4.3. Yếu tố công nghệ. 27


  201347637" Chương 5: Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho. 29
  201347638" Cơ sở Hưng Quang. 29
  201347639" 5.1. Xây dựng các mục tiêu. 29
  201347640" 5.1.1. Mục tiêu. 29
  201347642" 5.2. Ma trận SWOT. 29
  201347643" 5.3. Các kế hoạch chi tiết 32
  201347644" 5.3.1. Kế hoạch sản xuất và vận hành. 32
  201347649" 5.3.2. Kế hoạch bán hàng. 36
  201347652" 5.3.3. Kế hoạch marketing. 37
  201347653" 5.3.3.1. Kế hoạch sản phẩm 37
  201347654" 5.3.3.2. Kế hoạch giá. 38
  201347657" 5.3.3.3. Kế hoạch phân phối 40
  201347658" 5.3.3.4. Kế hoạch chiêu thị 40
  201347659" 5.3.4. Kế hoạch nhân sự. 41
  201347664" 5.3.5. Kế hoạch tài chính. 44
  201347672" Chương 6: Kết luận. 49
  201347673" TÀI LIỆU THAM KHẢO 50
  201347674" Phụ lục  1.1. Bối cảnh nghiên cứu
  Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều sông ngòi, kênh rạch thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là ngành trồng lúa và nuôi trồng thủy sản. Những năm gần đây, ngày càng có nhiều mặt hàng nông thủy sản xuất khẩu ra thị trường các nước trong khu vực và trên thế giới, do đó ngành nông nghiệp của Đồng bằng sông Cửu Long phát triển nhanh chóng. Hàng năm lượng nước cần cho sản xuất nông nghiệp rất lớn, vì vậy, máy bơm nước là một công cụ thật sự cần thiết cho nông dân và người nuôi trồng thủy sản. Điều này tạo điều kiện thuận lợi và mở ra nhiều cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp sản xuất máy bơm nước. Tuy nhiên, quá trình cạnh tranh cũng diễn ra gay gắt do ngày càng có nhiều doanh nghiệp sản xuất máy bơm nước. Đứng trước những cơ hội và thách thức trên, các doanh nghiệp phải không ngừng nỗ lực và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của mình, và cũng cần phải có một kế hoạch kinh doanh phù hợp. Vì nếu không có chiến lược kinh doanh và kế hoạch kinh doanh cụ thể, các doanh nghiệp có thể gặp rất nhiều khó khăn, nhất là khi phải đối mặt với các cơ hội đầu tư mới, phải ra các quyết định quan trọng về nhân sự, tài chính, tổ chức . Chủ doanh nghiệp sẽ lúng túng vì không biết quyết định của mình có đúng, có khả năng mang lại lợi nhuận hay không. Bản kế hoạch kinh doanh là cơ sở cho công tác hoạch định tài chính, hoạch định nguồn nhân lực để doanh nghiệp thực hiện mục tiêu đề ra. Một bản kế hoạch kinh doanh tốt sẽ giúp cho doanh nghiệp có cái nhìn toàn diện, có cách phân tích hợp lý, cân đối cho các vấn đề lớn cần giải quyết. Qua đó, doanh nghiệp có thể vận dụng các điểm mạnh của mình, khai thác các điểm yếu của đối thủ cạnh tranh, nhằm hướng doanh nghiệp tiến tới thành công.
  Cơ sở Hưng Quang là một trong số những cơ sở sản xuất bơm nước lớn của tỉnh An Giang. Tuy quy mô sản xuất không lớn so với các công ty sản xuất bơm nước, nhưng những sản phẩm của Cơ sở đã thực sự tạo được niềm tin đối với người sử dụng, nhờ vào chất lượng và uy tín. Tuy nhiên, trong thời gian qua Cơ sở chưa phát triển đúng với tiềm năng của mình, chưa tận dụng hết các cơ hội kinh doanh, mọi hoạt động kinh doanh chỉ do chủ cơ sở quản lý, từ khâu sản xuất đến bán hàng, quá trình xuất nhập kho. Từ trước đến nay, trong quá trình hoạt động, Hưng Quang không thực hiện lập kế hoạch kinh doanh, vì chủ cơ sở không còn thời gian để tập trung vào việc vạch ra chiến lược và mục tiêu kinh doanh. Trong thời gian tới, doanh nghiệp dự định mở rộng quy mô sản xuất, để thực hiện cần có sự chuẩn bị tốt về nguồn nhân lực, khả năng tài chính ., vì thế chủ cơ sở muốn có một kế hoạch cụ thể. Xuất phát từ nhu cầu trên, tôi chọn đề tài “Lập kế hoạch kinh doanh cho Cơ sở Hưng Quang giai đoạn 2008 - 2010”.
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu
  Đề tài “Lập kế hoạch kinh doanh cho Cơ sở Hưng Quang” được thực hiện nhằm đạt những mục tiêu sau:
  - Đánh giá hiệu quả kế hoạch kinh doanh hiện tại của Cơ sở Hưng Quang;
  - Xác định cơ hội và nguy cơ quan trọng nhất do môi trường kinh doanh mang lại;
  - Nhận thấy đâu là điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp;
  - Từ đó đưa ra kế hoạch kinh doanh phù hợp để doanh nghiệp hoạt động thuận lợi và ngày càng phát triển;
  1.3. Phạm vi nghiên cứu
  Đối thủ cạnh tranh của Cơ sở Hưng Quang chủ yếu là ở trong tỉnh nên tôi sẽ phân tích chi tiết các đối tượng này, còn đối thủ cạnh tranh ở tỉnh khác tôi tìm hiểu thông qua việc phỏng vấn khách hàng và chủ cơ sở nên chỉ phân tích sơ lược. Việc phân tích sơ lược đối thủ ngoài tỉnh sẽ không ảnh hưởng lớn đến kết quả nghiên cứu.
  1.4. Ý nghĩa thực tiễn
  Kết quả nghiên cứu sẽ là nguồn thông tin hữu ích cho Cơ sở Hưng Quang trong hoạt động kinh doanh. Từ những kế hoạch đề ra, Cơ sở có thể định hướng được những việc cần làm để phát huy mặt mạnh, hạn chế mặt yếu. Các kế hoạch đề ra có thể giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Cơ sở đạt hiệu quả cao hơn và nâng cao khả năng cạnh tranh.
  1.5. Cấu trúc của báo cáo nghiên cứu
  Nội dung của đề tài dự kiến gồm có 6 chương:
  Chương 1: Giới thiệu
  Chương này trình bày bối cảnh nghiên cứu, mục tiêu, phạm vi và ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu đề tài này.
  Chương 2: Cơ sở lý thuyết - Mô hình nghiên cứu
  Chương này nêu lên khái niệm kế hoạch kinh doanh, quy trình lập kế hoạch kinh doanh. Đánh giá đề tài “Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Bưu Điện Tỉnh An Giang năm 2005”, đồng thời nêu những thành công và những nhược điểm của đề tài đó.
  Chương 3: Phương pháp nghiên cứu
  Chương này sẽ trình bày cách thức tiến hành dự án nghiên cứu bao gồm: Xây dựng thiết kế nghiên cứu, gồm có ba bước là: Nghiên cứu thứ cấp, nghiên cứu sơ cấp và nghiên cứu hoạch định.
  Chương 4: Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Cơ sở Hưng Quang
  Chương này giới thiệu lịch sử của doanh nghiệp, sản phẩm chính và phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian qua.
  Sau đó phân tích các yếu tố môi trường nội bộ, môi trường tác nghiệp, môi trường vĩ mô và chỉ ra đâu là điểm mạnh cần phát huy, các cơ hội cần nắm bắt. Đồng thời, phát hiện các nguy cơ cần tránh, các điểm yếu để hạn chế và khắc phục nó thông qua ma trận SWOT.
  Chương 5: Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho Cơ sở Hưng Quang
  Xác định các mục tiêu dài hạn và mục tiêu cụ thể định hướng cho doanh nghiệp hoạt động trong tương lai, tiếp tục xây dựng các kế hoạch cụ thể: kế hoạch sản xuất, kế hoạch marketing, kế hoạch nhân sự, kế hoạch tài chính.
  Chương 6: Kết luận
  Tổng hợp lại các kết quả nghiên cứu được, so sánh với mục tiêu đề ra, từ đó đánh giá hiệu quả nghiên cứu của đề tài.
  201347674" . 51
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...