Đồ Án Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở một số nước và vận dụng vào Việt Nam

Thảo luận trong 'Đầu Tư' bắt đầu bởi Lan Chip, 2/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu

  Lời mở đầu

  Để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, thì vấn đề quan trọng nhất là phải cần có vốn.
  Vốn có hai loại chủ yếu là vốn trong nước và vốn nước ngoài.
  Đối với các nước đang phát triển, thì vấn đề thu hút vốn nước ngoài để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế là yếu tố vô cùng quan trọng và được nhiều nước quan tâm, trong đó có nước ta.
  Trong thời đại ngày nay, xu hướng hoà nhập, liên kết giữa các nước trên thế giới ngày càng cao.Do đó trong hợp tác đầu tư quốc tế thường có nhiều nguồn vốn khác nhau. Nhìn chung, vốn nước ngoài đầu tư vào trong nước bằng hai con đưòng chính là đường công cộng và đường tư nhân hoặc thương mại. Hình thức đầu tư quôc tế chủ yếu là đầu tư trực tiếp (FDI: Foreign Direct Investment); đầu tư qua thị trường chứng khoán;cho vay của các định chế kinh tế và ngân hàng nước ngoài (vay thương mại) và nguồn viện trợ phát triển chính thức (ODA).
  Trong đề án môn học này,em xin đi vào vấn đề trọng tâm là:
  Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở một số nước và vận dụng vào Việt Nam
  Trong quá trình thực hiện đề án nay,em đã được sự góp ý và chỉ bảo tận tình của GS.TS Nguyễn Thành Độ. Tuy nhiên vì còn giới hạn về kiến thức cũng như thời gian nên bài viết này của em không tránh được thiếu sót. Kính mong sự góp ý của thầy!
  Em xin chân thành cảm ơn!
  Mục lục

  Trang
  Lời mở đầu 1
  ChươngI:
  Lý luận chung về thu hút vốn đầu tư trực tiếp
  nước ngoài (FDI:Foreign Direct Investment) 2
  I. Vai trò của FDI đối với phát triển kinh tế 2
  1.1. Quan điểm của LêNin về FDI 2
  1.2. Bản chất của FDI 3
  1.3. Các hình thức chủ yếu của FDI 6
  1.4. Đặc điểm chủ yếu của FDI 8
  1.5. Vai trò của FDI đối với phát triển kinh tế 9
  II. Vấn đề thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 10
  2.1. Sự cần thiết phải thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) 10
  2.2. Các biện pháp khuyến khích đầu tư 11

  Chương II:
  Kết quả thu hút vốn FDI ở nước ta
  và kinh nghiệm của các nước 16
  I.Sự phát triển của FDI tại Việt Nam trong thời kỳ đổi mới 16
  1.1. Sự cần thiết phải thu hút FDI ở nước ta 16
  1.2. Tác động của FDI đến sự phát triển kinh tế Việt Nam
  những năm qua 16
  1.3. Việc tổ chức nhằm thu hút FDI 17
  1.4. Các chính sách thu hút FDI ở Việt Nam thời gian qua 20
  1.5. Kết quả thu hút vốn FDI trong thời gian qua 24
  II.Kinh nghiệm của các nước trong việc thu hút FDI 29
  2.1. Trung Quốc 29
  2.2. Inđônêxia 30
  2.3. Philippin 30
  2.4. Thái Lan 31
  2.5. Malaixia 32
  Chương III
  Những định hướng và giải pháp thu hút FDI
  ở nước ta 33
  I. Định hướng thu hút FDI 33
  1.1. Tiếp tục khẳng định tính đúng đắn của chủ trương thu hút FDI 33
  1.2. Tập chung thu hút FDI vào những ngành nghề, lĩnh vực
  có lợi thế so sánh của nước ta với nước khác 33
  1.3. Khuyến khích các nhà đầu tư bỏ vốn vào khắc phục dần
  sự chênh lệch giữ các vùng lãnh thổ 33
  1.4. Chuyển đối tác đầu tư 33
  1.5. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với đầu tư
  trực tiếp nước ngoài 34
  II. Giải pháp thu hút FDI 34
  2.1. Mở rộng hình thức thu hút FDI 34
  2.2. Cải tiến qui chế đầu tư vào các khucông nghiệp
  và khu chế xuất ở Việt Nam 34
  2.3. Về thủ tục hành chính 35
  2.4. Tu sửa và xây dựng mới kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội 37
  2.5. Qui hoạch thu hút vốn FDI 37
  2.6. Nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư. 37
  2.7. Các biện pháp hỗ trợ khác 37
  2.8. Chính sách đất đai 38
  Kết luận 42
  Danh mục tài liệu tham khảo 43
  [charge=150]http://up.4share.vn/f/6a5b53595a595e5b/DA084.doc.file[/charge]
   
Đang tải...