Thạc Sĩ Không gian nghệ thuật trong ca dao hiện đại

Thảo luận trong 'Ngôn Ngữ Học' bắt đầu bởi Lan Chip, 22/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Đề tài: KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT TRONG CA DAO HIỆN ĐẠI


  Luận văn dài 96 trang
  Mở đầu
  1. Lý do chọn đề tài 1
  2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 2
  3. Mục đích nghiên cứu 7
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 7
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu . 8
  6. Phương pháp nghiên cứu 8
  7. Bố cục luận văn 9
  Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TẾ CÓ LIÊN QUAN
  ĐẾN ĐỀ TÀI 10
  1.1. Khái niệm thi pháp văn học dân gian 10
  1.2. Khái niệm ca dao cổ truyền và ca dao hiện đại . 13
  1.2.1. Ca dao cổ truyền . 13
  1.2.2. Ca dao hiện đại . 14
  1.3. Khái niệm không gian nghệ thuật và vấn đề nghiên cứu không gian
  nghệ thuật trong ca dao . 15
  1.3.1. Khái niệm không gian nghệ thuật 15
  1.3.2. Vấn đề nghiên cứu không gian nghệ thuật trong ca dao. . 17
  1.4. Đời sống và sinh mệnh của ca dao hiện đại 18
  1.4.1. Đời sống của ca dao hiện đại qua các thời kỳ lịch sử 18
  1.4.2. Những yếu tố tạo tiền đề để ca dao hiện đại tồn tại và phát triển . 27
  Tiểu kết 30
  Chương 2: ĐẶC ĐIỂM CỦA KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT TRONG CA
  DAO HIỆN ĐẠI 31
  2.1. Tính phiếm chỉ và tính cá biệt hoá của không gian nghệ thuật . 31
  2.1.1. Tính phiếm chỉ 31
  2.1.2. Tính cá biệt hoá 34
  2.2. Không gian bình dị, gần gũi, quen thuộc và không gian khoáng đạt,
  hùng vĩ . 40
  2.2.1. Không gian bình dị, gần gũi, quen thuộc . 40
  2.2.2. Không gian khoáng đạt, hùng vĩ 53
  2.3. Không gian mới lạ. 57
  Tiểu kết 64
  Kết luận 65
  Phần phụ lục 68
  [1] Những lời ca dao hiện đại do tác giả tập hợp, sưu tầm 68
  [2] Những lời nhận xét về văn học dân gian và ca dao hiện đại 87
  [3] Một số tranh ảnh liên quan đến sinh hoạt văn hoá dân gian thời đại . 89
  Danh mục tài liệu tham khảo . 93 .
  [charge=450]http://up.4share.vn/f/52636b66606a6266/LV_07_SP_VH_DTTL.pdf.file[/charge]
   
Đang tải...