Luận Văn Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần chế biến và xuất

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  GIỚI THIỆU
  1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
  1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
  Trong nền kinh tế thị trường, kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc
  phản ánh thực trạng tài chính của doanh nghiệp tại từng thời điểm, đồng thời cung
  cấp những thông tin kinh tế cho xã hội hữu ích cho các cổ đông cũng như các nhà
  đầu tư quan tâm đến Công ty và giúp cho Nhà nước trong việc chỉ đạo điều hành
  các hoạt động kinh tế nhằm phục vụ tốt cho công cuộc định hướng phát triển của
  đất nước.
  Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là mối quan tâm hàng đầu của các
  nhà quản lý doanh nghiệp bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến giá bán của sản phẩm,
  khi đó nó sẽ ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ và lợi nhuận của doanh nghiệp, mà
  mục tiêu của các doanh nghiệp là phải tìm kiếm lợi nhuận do đó việc tổ chức thực
  hiện tốt công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh
  nghiệp là hết sức cần thiết. Riêng công tác hạch toán giá thành sản phẩm là khâu
  phức tạp nhất trong công tác kế toán của doanh nghiệp, nó đòi hỏi người kế toán
  phải có đầy đủ kinh nghiệm để xác định đúng đắn các loại chi phí , chi phí nào hợp
  lý được tính vào giá thành của sản phẩm, chi phí nào không được tính vào giá
  thành sản phẩm. Nếu xác định không đúng đắn chúng ta có thể bỏ sót các hoặc
  thêm vào các chi phí không hợp lý làm giá thành của sản phẩm bị đội lên và làm
  mất tính cạnh tranh về giá cả của mặt hàng trên thị trường.
  Đối các doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là với những doanh nghiệp sản
  xuất có qui mô lớn, sản xuất những mặt hàng có tính cạnh tranh cao, ngoài các
  yếu tố nguồn vốn, nguồn nguyên liệu, thị trường, thì một trong những nội dung
  có ý nghĩa quan trọng hàng đầu là công việc quản trị chi phí và tính giá thành sản
  phẩm. Khi chúng ta bước vào nền kinh tế thị trường thì cũng là là lúc chúng ta
  phải chịu chi phối bởi các tác động của các yếu tố khách quan bên ngoài, cũng
  như sự cạnh tranh khốc liệt của các doanh nghiệp trong nước nhất là cạnh tranh về
  giá cả. Do đó bắt buộc doanh nghiệp phải hết sức tỉnh táo trong kinh doanh, phải
  hạch toán một cách đúng đắn, đầy đủ, và quản lý các khoản chi phí một cách hợp
  lý, điều này sẽ giúp cho doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh và tạo cho mình
  một chổ đứng vững chắc trên thương trường.

  Qua một thời gian thực tập tại Công ty và nhận thấy được tầm quan trọng
  của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nên tôi quyết
  định chọn đề tài “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại
  Công ty cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex” làm đề tài
  nghiên cứu của mình.

  Trang
  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU .
  1
  1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1
  1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu 1
  1.1.2. Căn cứ thực tiễn 2
  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . 2
  1.2.1. Mục tiêu chung . 2
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể . 3
  1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 3
  1.3.1. Không gian 3
  1.3.2. Thời gian . 3
  1.3.3. Đối tượng nghiên cứu . 3
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  4
  2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN . 4
  2.1.1. Khái quát về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm . 4
  2.1.2. Nội dung kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 7
  2.1.3. Phân tích sự biến động 15
  2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21
  2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu . 21
  2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu 21
  CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT
  NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX .
  22
  3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 22
  3.1.1. Giới thiệu Công ty 22
  3.1.2. Quá trình hình thành và phát triển 23
  3.1.3. Những thành tựu đã đạt được . 24

  3.1.4. Hệ thống quản lý chất lượng Công ty đang áp dụng 25
  3.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC TẠI CÔNG TY 27
  3.2.1. Sơ đồ tổ chức tại Công ty . 27
  3.2.2. Các Phòng, Ban và đơn vị kinh doanh . 29
  3.3. KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG
  3 NĂM (2005-2007) . 33
  3.3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong 3 năm (2005-2007) 33
  3.3.2. Tình hình xuất khẩu của Công ty trong 3 năm (2005-2007) 37
  3.4. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG
  TY TRONG NHỮNG NĂM TỚI . 39
  3.4.1. Thuận lợi . 39
  3.4.2. Khó khăn . 41
  3.4.3. Định hướng phát triển của Công ty 42
  CHƯƠNG 4: TÌNH HÌNH KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ
  THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP
  KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX
  44
  4.1. QUY TRÌNH SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY . 44
  4.1.1. Quy trình sản xuất tôm đông lạnh 44
  4.1.2. Quy trình sản xuất mực đông lạnh 45
  4.2. CÁC NGUYÊN TẮC TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI
  CÔNG TY . 46
  4.2.1. Nguyên tắc tập hợp các loại chi phí sản xuất . 46
  4.2.4. Nguyên tắc tính giá thành sản phẩm . 46
  4.3. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY
  . .47
  4.3.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 47
  4.3.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 48
  4.3.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung . 51
  4.3.4. Đánh giá sản phẩm dở dang 55
  4.3.5. Tổng hợp chi phí tính giá thành sản phẩm . 57
  4.4. PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA CHI PHÍ SẢN XUẤT ĐẾN GIÁ
  THÀNH SẢN PHẨM . 58
  4.4.1 Phân tích biến động chung của chi phí sản xuất trong 3 năm 2005, 2006,
  2007 58
  4.4.2. Phân tích biến động giữa thực tế và kế hoạch của từng khoản mục
  chi phí sản xuất trong 3 năm 2005, 2006, 2007 61
  CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP
  71
  5.1. TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN . 71
  5.1. GIẢI PHÁP 71
  5.3.1. Tạo nguồn nguyên liệu bền vững . 71
  5.3.2. Nâng cao tay nghề của công nhân trực tiếp sản xuất 72
  5.3.3. Tiết kiệm các loại chi phí để hạ giá thành sản phẩm 73
  CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
  76
  6.1. KẾT LUẬN 76
  6.2. KIẾN NGHỊ . 77
  6.2.1. Đối với Công ty 77
  6.2.2. Đối với Nhà nước . 78
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...