Luận Văn Kế hoạch xây dựng thương hiệu ổi hồng giấy

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  TÓM TẮT
  Nội dung của luận văn này gồm có 6 chương:
  Chương 1: Tổng quan. Chương này trình bày những vấn đề tổng quát của đề tài như: Giải thích nguyên nhân vì sao chọn đề tài là kế hoạch xây dựng thương hiệu ổi, những mục tiêu mà đề tài mong muốn đạt được, cách thức tiến hành nghiên cứu lập kế hoạch xây dựng thương hiệu ổi và không gian, thời gian của kế hoạch.
  Chương 2: Cơ sở lý thuyết. Là những lý thuyết về thương hiệu được viết từ những tác giả có sự quan tâm và tâm huyết với vấn đề thương hiệu, khóa luận xin lượt trích để làm cơ sở lý luận cho bài viết.
  Chương 3: Giới thiệu về ổi ruột hồng - Hồng Giấy. Đây là chương đi vào giới thiệu đối tượng của kế hoạch xây dựng thương hiệu như: Giới thiệu về cây ổi, thị trường ổi, nguồn gốc xuất xứ tên gọi ổi ruột hồng - Hồng Giấy, mô hình trồng hiện tại và mô hình dự kiến trồng trong thời gian tới
  Chương 4: Phân tích thị trường. Chủ yếu tập trung phân tích hai bảng câu hỏi phỏng vấn người tiêu dùng và phân tích ma trận SWOT để lựa chọn chiến lược xây dựng thương hiệu.
  Chương 5: Giải pháp xây dựng thương hiệu. Trình bày những việc làm cụ thể của quá trình xây dựng thương hiệu như tổ chức sản xuất sản phẩm chất lượng, xây dựng các thành tố của thương hiệu, xem xét các thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu và kế hoạch marketing 4P bao gồm sản phẩm, giá, phân phối, chiêu thị.
  Chương 6: Kết luận và kiến nghị. Chương này tổng kết lại những vấn đề đã được đề cập ở các phần trên.
  Luận văn có tất cả 6 chương, trình bày các vấn đề về xây dựng thương hiệu. Các nội dung này có mối liên hệ gắn kết liên tục với nhau nhưng cũng rất rõ ràng giữa các phần. Với phần tóm tắt này hy vọng có thể giúp cho người đọc có cái nhìn tổng quát về khóa luận và giúp cho việc theo dõi các nội dung của khóa luận một cách thuận tiện.


  MỤC LỤC
  Lời cảm ơn Trang i
  Tóm tắt ii
  Mục lục . iii
  Danh mục các biểu đồ . vi
  Danh mục các bảng vii
  Danh mục các hình . viii
  Chương 1: Tổng Quan 1
  1.1. Lý do chọn đề tài 1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1
  1.3. Phương pháp nghiên cứu . 2
  1.3.1. Phương pháp thu thập thông tin . 2
  1.3.2. Phương pháp xử lý số liệu . 2
  1.4. Phạm vi nghiên cứu . 3
  Chương 2: Cơ sở lý luận 4
  2.1. Thương hiệu . 4
  2.2. Đặc điểm của thương hiệu . 4
  2.3. Các thành tố của thương hiệu 5
  2.4. Giá trị của thương hiệu 6
  2.4.1. Giá trị của thương hiệu đối với người tiêu dùng 6
  2.4.2. Giá trị của thương hiệu đối với doanh nghiệp . 6
  2.5. Các giai đoạn của vòng đời thương hiệu . 7
  2.6. Các khái niệm liên quan 9
  Chương 3: Giới thiệu về ổi Hồng Giấy 10
  3.1. Giới thiệu về cây ổi và thị trường ổi 10
  3.1.1. Cây ổi 10
  3.1.2. Thị trường ổi 11
  3.2. Giới thiệu về ổi Hồng Giấy . 11
  3.2.1. Nguồn gốc xuất xứ, tên gọi . 11
  3.2.2. Mô tả hình dáng, phẩm chất 12
  3.2.3. Mô hình trồng hiện tại . 13
  3.2.4. Mô hình mở rộng dự kiến 14
  3.3. Giới thiệu về địa phương . 15
  3.4. Mục đích của việc xây dựng thương hiệu ổi Hồng Giấy 16
  Chương 4: Phân tích thị trường . 18
  4.1. Ý kiến người tiêu dùng về chất lượng ổi Hồng Giấy . 19
  4.1.1. Nhận định về phẩm chất bên trong quả ổi 19
  4.1.2. Đặc điểm khác biệt của ổi Hồng Giấy . 20
  4.1.3. Tỷ lệ ổi kém chất lượng . 21
  4.1.4. Đặc điểm khách hàng không thích . 22
  4.1.5. Phân tích về giá cả 22
  4.1.6. Thị hiếu mua ổi . 23
  4.2. Thị hiếu tiêu dùng ổi của người tiêu dùng (Long Xuyên) 24
  4.2.1. Những loại ổi đã dùng 24
  4.2.2. Tiêu chuẩn chọn mua ổi . 25
  4.2.3. Tiêu chuẩn về hình dáng bên ngoài 26
  4.2.4. Tiêu chuẩn về phẩm chất bên trong . 26
  4.2.5. Mức độ tiêu dùng ổi . 27
  4.2.6. Nơi mua ổi . 27
  4.2.7. Người mua . 28
  4.2.8. Thị hiếu quả ổi tương lai 29
  4.3. Phân tích môi trường kinh doanh ổi 30
  4.3.1. Chủ đầu tư . 30
  4.3.2. Các nhà cung ứng 30
  4.3.3. Các đối thủ cạnh tranh 31
  4.4. Phân tích những điểm mạnh – điểm yếu, cơ hội – nguy cơ 34
  4.4.1. Điểm mạnh . 34
  4.4.2. Điểm yếu . 34
  4.4.3. Cơ hội . 35
  4.4.4. Nguy Cơ 36
  4.5. Ma trận SWOT 37
  4.6. Giải thích các chiến lược . 38
  4.7. Ma trận lựa chọn chiến lược 39
  4.7.1. Ma trận lựa chọn chiến lược nhóm chiến lược S – O . 39
  4.7.2. Ma trận lựa chọn chiến lược nhóm chiến lược S – T 40
  4.7.3. Ma trận lựa chọn chiến lược nhóm chiến lược W – O 41
  4.8. Thị trường và phân khúc thị trường 42
  Chương 5: Giải pháp xây dựng thương hiệu . 43
  5.1. Kế hoạch sản xuất . 43
  5.2. Tên thương hiệu và logo 45
  5.2.1. Tên thương hiệu . 45
  5.2.2. Logo và ý nghĩa . 45
  5.2.3. Bao bì 46
  5.3. Thủ tục đăng ký thương hiệu . 46
  5.4. Kế hoạch marketing – quảng bá 50
  5.4.1. Sản phẩm 50
  5.4.2. Giá . 50
  5.4.3. Phân phối . 53
  5.4.4. Chiêu thị 53
  5.5. Kế hoạch đánh giá thương hiệu . 55
  Chương 6: Kết luận & Kiến nghị 57
  6.1. Kết luận . 57
  6.2. Kiến nghị 57
  6.3. Đóng góp và hạn chế của đề tài . 58
  6.3.1. Đóng góp . 58
  6.3.1. Hạn chế . 58
  Tài liệu tham khảo 59
  PHỤ LỤC:
  Phụ lục 1: Bảng kế hoạch các công việc . ix
  Phụ lục 2: Bảng các hoạt động marketing hàng năm . x
  Phụ lục 3: Bảng câu hỏi phỏng vấn thứ nhất xi
  Phụ lục 4: Bảng câu hỏi phỏng vấn thứ hai xiv
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...