Luận Văn Huy động và sử dụng vốn tại công ty xây dựng và phát triển nhà số 6

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Lan Chip, 6/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Lời mở đầu
  Trong hoạt động sản xuất kinh doanh hay trong lĩnh vực sản xuất nào thì vốn là một nhu cầu tất yếu. Nó là một thứ mà bất cứ một doanh nghiệp nào cũng phải có một lượng vốn nhất định, đó là một tiền đề cần thiết.
  Trong nền kinh tế thị trường hiện nay thì nhu cầu vốn đối với các doanh nghiệp càng trở nên quan trọng và bức xúc hơn một mặt vì; Các doanh nghiệp phải đối mặt trực tiếp với sự biến động của thị trường, cùng với sự cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước, cũng như bạn hàng ngoài nước nên đòi hỏi các doanh nghiệp phải sử dụng sao cho hợp lý nhằm mang lại hiệu quả cao nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng thêm sức cạnh tranh của mình. Mặt khác, để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp đều phải tìm mọi cách để tăng cường nguồn vốn, do vậy sự cạnh tranh ngay cả trên thị trường vốn cũng trở nên gay gắt và quyết liệt hơn.
  Xuất phát từ thực tế và những vấn đề bức xúc đã đặt ra trên đây và xuất phát từ bản thân trong việc tìm hiểu và làm sáng tỏ vấn đề này, tôi đã chọn đề tài:
  Huy động và sử dụng vốn tại công ty xây dựng và phát triển nhà số 6 “ làm đề tài cho luận văn tốt nghệp của mình với hy vọng góp một phần nhỏ bé vào việc phân tích, thảo luận và rút ra một số giải pháp, kiến nghị và phương hướng nhằm nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng vốn tại công ty đầu tư và phát triển nhà số 6.
  Xin chân thành cảm ơncô giáo Phương Thị Hồng Hà và cán bộ phòng kế toán công tykinh doanh nhà số 6 đã giúp đỡ tôI hoàn thành bản chuyên dề thực tập này

  Mục lục
  Lời nói đầu 3
  Chương 1:
  Vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường
  1.1: Vốn và vai trò của vốn đối với doanh nghiệp sản xuất 5
  1.1.1: Khái niệm 5
  1.1.2.: Phân loại vốn 6
  1.1.2.1: Phân loại vốn theo nguồn hình thành 6
  1.1.2.1.1: Vốn chủ sở hữu 6
  1.1.2.1.2: Vốn huy động của doanh nghiệp 7
  1.1.2.2: Phân loại vốn heo hình thức chu chuyển 10
  1.1.2.2.1: Vốn cố định 10
  1.1.2.2.2: Vốn lưu động 13
  1.2: Hiệu quả sử dụng vốn 16
  1.2.1: Quan điểm về hiệu quả sử dụng vốn 16
  1.2.1.1: Chỉ tiêu đánh giá về sử dụng hiệu quả vốn cố định 20
  1.2.1.2: Chỉ tiêu đánh giá về sử dụng hiệu quả vốn lưu động 21
  1.3: Nhân tố ảnh hưởng tới việc sử dụng vốn của doanh nghiệp và ý nghĩa của việc nâng cao hiêụ quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 24
  1.3.1: Nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng vốn của doanh nghiệp 24
  1.3.1.1: Chu kỳ sản xuất kinh doanh 24
  1.3.1.2: Kỹ thuật sản xuất 25
  1.3.1.3: Đặc điểm của sản phẩm 25
  1.3.1.4: Tác động của thị trường 26
  1.3.1.5: Trình độ đội ngũ cán bộ công nhân viên 26
  1.3.1.6: Hoạt động tổ chức 27
  1.3.1.7: Các nhân tố tác động vào sản xuất kinh doanh 27
  1.3.2: ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 28
  Chương 2:
  Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty sông Đà 11
  2.1: Tổng quan về công ty Sông Đà 11 30
  2.1.1: Sự hình thành và phát tiển của Công Ty 30
  2.1.2: Đặc điểm cơ cấu tổ chức của Công ty 32
  2.1.3: Nguồn nhân lực của công ty 38
  2.1.4: Thị trường và lĩnh vực kinh doanh của Công ty 38
  2.2: Thực trạng huy động và sử dụng vốn của công ty 39
  2.2.1: Tình hình hoạt động SXKD của CTy trong vài năm gần đây 39
  2.2.2: Tình hình huy động vốn 43
  2.2.3: Hiệu quả sử dụng vốn cố định 45
  2.2.3.1: Cơ cấu tài sản cố định của Công ty 45
  2.2.3.2: Hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty 48
  2.2.4: Hiệu quả sử dụng vốn lưu động 50
  2.2.3.2.1: Cơ cấu tài sản lưu động của doanh nghiệp 50
  2.2.3.2.2: Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty 52
  2.3: Những hạn chế và vấn đề đặt ra 55
  Chương 3:
  Những định hướng của công ty trong thời gian tới
  3.1: Hoàn cảnh lịch sử 58
  3.2: Định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới 59
  3.2.1: Những thuận lợi và khó khăn trong thời gian tới 59
  3.2.2: Kế hoạch sản xuất KD của công ty trong thời gian tới 61
  3.3: Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động và sử vốn của Công ty 64
  Kết luận 71
  [charge=150]http://up.4share.vn/f/5160686264626763/QT066.doc.file[/charge]
   
Đang tải...