Tiểu Luận Học thuyết của Khổng Tử có ưu điểm của nó là sự tu dưỡng đạo đức cá nhân

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Có chiến lược cán bộ đúng đắn, xây dựng được đội ngũ cán bộ có đủ đức, tài
  là điều kiện quyết định để chuẩn bị cho Đảng và dân tộc đi vào thế kỷ XXI,
  đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giành những thắng lợi to lớn
  trong sự nghiệp xây dựïng và bảo vệ Tổ quốc XHCN.

  (Tổng Bí thư Đỗ Mười)


  Tư tưởng đạo đức Nho gia là một nội dung cốt lõi của triết học Nho gia nói riêng và triết học phương Đông nói chung, là sự kết hợp nhuần nhuyễn các quan điểm về thế giới quan, nhân sinh quan. Tư tưởng đạo đức của triết học Nho gia đã có ảnh hưởng rất lớn đến việc hình thành các chuẩn mực đạo đức ở nước ta. Mặc dù có những hạn chế nhất định, nhưng nhiều quan niệm về đạo đức cá nhân, đạo đức xã hội và giáo dục đạo đức của triết học Nho gia cho đến nay đối với nước ta vẫn còn nguyên giá trị. Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá cao Nho giáo chủ yếu là ở các quan niệm về đạo đức. Người cho rằng: “Học thuyết của Khổng Tử có ưu điểm của nó là sự tu dưỡng đạo đức cá nhân”.

  Việt Nam, cũng như các nước phương Đông khác, vấn đề đạo đức luôn được xem là nền tảng của xã hội. Dân tộc Việt Nam ta là một dân tộc văn hiến, có truyền thống tôn trọng trí thức. Mấy trăm năm trước, Lê Quý Đôn đã có sự tổng kết tài tình: “Phi công bất phú, phi thường bất hoạt, phi nông bất ổn, phi trí bất hưng”. Như vậy, sự hưng thịnh của mỗi quốc gia phụ thuộc rất lớn vào vai trò và thái độ của tầng lớp trí thức đối với xã hội. Cũng chính vì vậy mà đội ngũ trí thức cần phải có những phẩm chất đạo đức tiêu biểu cho truyền thống đạo đức và văn hóa của dân tộc.
  Với những suy nghĩ trên đây, tôi xin chọn đề tài:
  “Từ những quan điểm về đạo đức của triết học Nho gia, bàn về vấn đề đào tạo và sử dụng đội ngũ trí thức ở nước ta hiện nay”.
  Tuy đã hết sức cố gắng tìm tòi, nghiên cứu nhưng do thời gian và kiến thức có hạn nên bài khóa luận này khó tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong thầy, góp ý giúp tôi làm sáng tỏ các vấn đề nghiên cứu.
   
Đang tải...