Luận Văn Hoạt động tín dụng của hệ thống NHTM Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Thảo luận trong 'Ngân Hàng' bắt đầu bởi Lan Chip, 2/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Lời mở đầu.
  Cùng với sự phát triển của sản xuất hàng hoá, hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) cũng ngày càng phát triển và trở thành các trung gian tài chính đưa vốn từ nơi thừa sang nơi thiếu, đáp ứng được nhu cầu về vốn của các doanh nghiệp. Từ khi nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường, sản xuất hàng hoá phát triển nhu cầu về vốn của các doanh nghiệp phục vụ sản xuất kinh doanh là rất lớn, tích luỹ không kịp để mở rộng sản xuất, chính vì vậy các doanh nghiệp đã cần sử dụng vốn tín dụng thực hiện mục đích của mình. ở nước ta hiện nay thì chủ yếu mới chỉ có hoạt động tín dụng ngân hàng là thực hiện nhiệm vụ này, và các NHTM ngày càng phát triển thực hiện tốt chức năng vai trò của mình trong sự phát triển của nền kinh tế quốc dân.
  Để có thể hiểu rõ hơn về hoạt động tín dụng trong các NHTM và vai trò to lớn của nó trong nền kinh tế thị trường nhằm khai thác có hiệu quả hoạt động tín dụng ngân hàng góp phần phát triển nền kinh tế Việt Nam, em xin chọn đề tài "Hoạt động tín dụng của hệ thống NHTM Việt Nam trong giai đoạn hiện nay". Bài viết bao gồm những nội dung sau:

  - Chương I: Lý luận chung về NHTM và tín dụng ngân hàng.
  - Chương II: Một số vấn đề cơ bản trong hoạt động tín dụng của NHTM ở Việt Nam.
  - Chương III: Thực trạng hoạt động tín dụng trong các NHTM ở Việt Nam hiện nay và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động tín dụng ngân hàng.

  Em hy vọng bài viết có thể làm rõ một số lý luận về NHTM, hoạt động tín dụng ngân hàng, và thực trạng của hoạt động tín dụng trong các NHTM Việt Nam hiện nay. Bài viết chắc còn nhiều thiếu sót, em rất mong nhận được sự góp ý của thầy cô và các bạn để bài viết được hoàn chỉnh hơn.
  Mục lục
  Lời mở đầu 1
  Chương I: Lý luận chung về NHTM và hoạt động tín dụng ngân hàng 2
  I. Ngân hàng thương mại 2
  1. Khái niệm ngân hàng thương mại 2
  2. Các nghiệp vụ của NHTM 2
  II. Hoạt động tín dụng của NHTM 7
  1. Khái niệm tín dụng ngân hàng 7
  1.1. Định nghĩa tín dụng 7
  1.2. Tín dụng ngân hàng 8
  1.3. Đặc điểm của tín dụng ngân hàng 8
  2. Phân loại tín dụng ngân hàng 9
  3. Lãi suất tín dụng ngân hàng 10
  3.1. Khái niệm 10
  3.2. Các loại lãi suất tín dụng ngân hàng 11
  4. Vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trường 12
  Chương II: Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng của NHTM và biểu hiện thực tế ở Việt Nam 14
  I. Quy trình tín dụng 14
  II. Các phương thức tín dụng 17
  III. Lãi suất tín dụng 19
  IV. Chính sách tín dụng 23
  V. Rủi ro tín dụng 24
  1. ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đối với các NHTM 24
  2. Nguyên nhân của rủi ro tín dụng 25
  3. Một số nguyên tắc đảm bảo an toàn tín dụng 26
  Chương III: Thực trạng hoạt động tín dụng trong các NHTM ở Việt Nam hiện nay và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động tín dụng ngân hàng 29
  I. Những thuận lợi và một số thách thức trong hoạt động tín dụng ngân hàng 29
  1. Một vài nét về cơ sở pháp lý của hoạt động tín dụng ở Việt Nam hiện nay 29
  2. Những thuận lợi cho hoạt động tín dụng ngân hàng trong giai đoạn hiện nay 30
  3. Một số thách thức mới trong hoạt động tín dụng ngân hàng 31
  II. Thực trạng tín dụng ở các NHTM Việt Nam 32
  1. Một số kết quả đạt được 32
  2. Những vấn đề còn tồn tại 34
  3. Một số giải pháp khắc phục những vấn đề còn tồn tại và nâng cao hiệu quả của hoạt động tín dụng ngân hàng hiện nay 36
  Phần kết luận 39
  Tài liệu tham khảo 40
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...