Luận Văn Hoàn thiện tổ chức hoạt động marketing của Công ty lắp máy và xây dựng số 10

Thảo luận trong 'Marketing' bắt đầu bởi Lan Chip, 4/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Lời nói đầu
  Trong bối cảnh nền kinh tế với xu hướng hội nhập và phát triển, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ chúng ta thường thấy đối với mỗi thị trường ngành hàng đều có những tiềm năng để phát triển và mở rộng.
  Xuất phát từ yêu cầu, tăng cường khai thác khách hàng tiềm năng thúc đẩy hoạt động kinh doanh, tạo lập khả năng che phủ thị trường. Công ty lắp máy và xây dựng số 10 đã trở thành nguồn cung ứng tương đối lớn phục vụ cho ngành xây lắp nhằm phát triển cơ sở hạ tầng cho đất nước. Đây là một xu hướng tất yếu trong tiến trình phát triển kinh tế Việt Nam và chủ trương của Đảng và Nhà nước.
  Công ty lắp máy và xây dựng số 10 là doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty lắp máy Việt Nam. Kể từ khi thành lập đến nay công ty đã hoạch định, phát triển đa dạng hoá các mặt hàng kinh doanh trong trình độ cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng tối ưu với tình thế và xu thế phát triển của cơ sở hạ tầng nói riêng và ngành kinh tế nói chung.
  Qua việc nghiên cứu và phân tích em nhận thấy rằng bên cạnh những thành công to lớn mà công ty đã đạt được còn tồn tại một số hạn chế nhất định: Việc tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh chưa thực sự theo định hướng vàkhách hàng.

  Từ nhận thức trên em chọn đề tài "Hoàn thiện tổ chức hoạt động marketing của Công ty lắp máy và xây dựng số 10".
  Đề tài được nghiên cứu với mục đích:
  1. Xác lập khái niệm, trình bày chi tiết các đặc trưng của loại hình kinh doanh chuyên ngành xây lắp, trong cấu trúc mạng và thiết lập hệ thống tiền đề cơ sở lý luận của loại hình kinh doanh này nhằm khẳng định vai trò vị thế của công ty đối với toàn ngành trong điều kiện kinh doanh hiện nay ở Việt Nam.
  2. Phân tích tổ chức hoạt động marketing, chỉ ra ưu điểm, nhược điểm, nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu lực hoạt động marketing trong kinh doanh của Công ty lắp máy và xây dựng số 10.
  3. Trên cơ sở phân tích xu thế vận động và phát triển cả về cơ cấu, số lượng và chất lượng vận hành của công ty. Em tập trung kiến nghị những giải pháp đồng bộ nhằm hoàn thiện tổ chức hoạt động marketing cho Công ty lắp máy và xây dựng số 10 trong thời gian tới, cũng như kiến nghị một số vấn đề quan trọng liên quan đến cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại nhằm tạo điều kiện cho sự phát triển và vận dụng hiệu quả hơn hoạt động marketing của công ty.
  Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài: Mặc dù Công ty lắp máy và xây dựng số 10 tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh với qui mô trải rộng khắp cả nước nhưng do giới hạn về thời gian nghiên cứu và năng lực thực tế của sinh viên nghiên cứu nên các lý luận về công ty và các hoạt động marketing của loại hình được đề cập đến giới hạn dưới góc độ của bộ môn marketing thương mại.
  Phương hướng nghiên cứu của đề tài: trên cơ sở những quan điểm định hướng đổi mới về vận hành sản xuất kinh doanh của Đảng và Nhà nước quan điểm phát triển đa dạng hoá các loại hình doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh và với phương pháp tiếp cận hệ thống lôgic, lịch sử biện chứng em lựa chọn thích ứng với các phương pháp nghiên cứu cụ thể gồm:
  - Phương pháp phân tích tổng hợp và so sánh;
  - Phương pháp mô hình hoá, sơ đồ hoá;
  - Phương pháp phân tích thống kê;
  Do giới hạn về nội dung và phương pháp nghiên cứu của đề tài em chia kết cấu đề tài theo 3 chương:
  Chương I: Cơ sở hoàn thiện tổ chức hoạt động marketing của công ty kinh doanh
  Chương II: Thực trạng tổ chức hoạt động marketing của Công ty Lắp máy và xây dựng số 10
  Chương III: Một số đề xuất hoàn thiện tổ chức marketing của Công ty Lắp máy và xây dựng số 10

  Mục lục
  Lời nói đầu 1
  Chương I: Cơ sở hoàn thiện tổ chức hoạt động marketing của công ty kinh doanh 3
  1. Vai trò và vị trí của các hoạt động marketing trong công ty kinh doanh 3
  1.1. Vai trò 3
  1.2.Vị trí của các hoạt động marketing 4
  2. Phân định những nội dung cơ bản của tổ chức hoạt động marketing của công ty kinh doanh 4
  2.1. Nghiên cứu và phát triển marketing của công ty kinh doanh 4
  2.2. Tổ chức marketing trọng điểm của công ty 6
  2.3. Tăng cường nỗ lực marketing - Mix 8
  2.4. Tổ chức phối thức bán hỗn hợp và các dịch vụ khách hàng 14
  3. Nguyên tắc và tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả hoạt động marketing của công ty kinh doanh 16
  Chương II: Thực trạng tổ chức hoạt động marketing của Công ty Lắp máy và xây dựng số 10 18
  1. Một số đặc điểm tổ chức và vận hành kinh doanh của Công ty Lắp máy và xây dựng số 10 18
  1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Công ty 18
  1.2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty Lắp máy và xây dựng số 10 19
  1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy và cơ sở kỹ thuật vật chất kinh tế của công ty 20
  1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian qua (năm 2001-2002) 24
  2. Thực trạng tổ chức, hoạt động marketing của công ty 25
  2.1. Hệ thống thông tin, quá trình nghiên cứu thị trường của Công ty 25
  2.2. Thực trạng trọng điểm thị trường của Công ty 26
  2.3. Thực trạng triển khai nỗ lực marketing - mix 28
  2.4. Thực trạng kế hoạch hoá và kiểm soát hoạt động marketing của công ty 29
  3. Đánh giá chung 30
  3.1. Ưu điểm 31
  3.2. Nhược điểm 31
  3.3. Nguyên nhân 31
  Chương III: Một số đề xuất hoàn thiện tổ chức hoạt động marketing của Công ty Lắp máy và xây dựng số 10 33
  1. Dự báo khái quát thị trường vật liệu thiết bị xây lắp và định hướng phát triển chiến lược của Công ty 33
  2. Đề xuất hoàn thiện tổ chức hoạt động marketing của Công ty Lắp máy và xây dựng số 10 34
  2.1. Đề xuất mô hình tổ chức marketing 34
  2.2. Nghiên cứu marketing tại Công ty Lắp máy và xây dựng số 10 36
  2.3. Đề xuất hoàn thiện tổ chức nỗ lực marketing của Công ty 40
  3. Một số kiến nghị vĩ mô nhằm tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động marketing của công ty 40
  Kết luận 43
  [charge=150]http://up.4share.vn/f/33020a00000a010b/MAR25.doc.file[/charge]
   
Đang tải...