Luận Văn Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý công ty vật liệu xây dựng Cẩm Trướng

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Lan Chip, 17/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Lời nói đầu
  Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý ở mỗi doanh nghiệp là một đòi hỏi khách quan, nhất là khi chúng ta chuyển đổi từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là một vấn đề khó khăn, phức tạp nhưng có vai trò đặc biệt quan trọng, bởi lẽ đối tượng của nó là những lao động quản lý có trình độ cao, làm việc trong lĩnh vực quản lý. Mỗi hoạt động của họ gắn liền với quá trình sản xuất kinh doanh và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
  Tương lai của các doanh nghiệp chủ yếu nằm trong tay các cán bộ quản lý và lãnh đạo trong doanh nghiệp. Nói như vậy không có nghĩa là phủ nhận vai trò của công nhân viên của doanh nghiệp. Công nhân viên cũng đóng một vai trò quan trọng nhưng quyết định vẫn ở đội ngũ lao động quản lý. Như vậy, phát triển và hoàn thiện cấp quản lý là một nhu cầu thiết yếu của mọi doanh nghiệp.
  Công ty vật liệu xây dựng Cẩm Trướng là doanh nghiệp mới được thành lập lại năm 1995. Vì vậy, việc hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý là thực sự cần thiết, cần phải làm ngay. Tuy nhiên đây không phải là vấn đề đơn giản bởi lẽ công ty có số lượng công nhân viên khá lớn, sự phối hợp hoạt động giữa các bộ phận chưa được nhịp nhàng, hiệu quả hoạt động chưa cao. Vì vậy trong thời gian thực tập tại doanh nghiệp và bằng những kiến thức đã học ở trường, em mạnh dạn đi sâu vào đề tài: “Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý công ty vật liệu xây dựng Cẩm Trướng”.
  Trên cơ sở tình hình thực tế về bộ máy quản lý của công ty trong vài năm qua và bằng các phương pháp như: Khảo sát, phân tích, thống kê, phỏng vấn . Trong chuyên đề em đã đi vào nghiên cứu về tổ chức bộ máy quản lý của công ty để từ đó đưa ra một số khả năng và biện pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý của công ty.
  Trang
  Lời nói đầu 1
  Phần thứ nhất
  Lý luận chung về tổ chức bộ máy quản lý trong doanh nghiệp. 2
  I. Quản lý và tổ chức bộ máy quản lý 2
  A. Các khái niệm cơ bản 2
  1. Quản lý tổ chức. 2
  2. Cơ cấu tổ chức bộ máy doanh nghiệp 2
  3. Những yêu cầu đồi với việc xây dựng cơ cấu tổ chức quản lý. 3
  4. Những nhân tố ảnh hưởng 4
  a. Nhóm nhân tố thuộc đối tượng quản lý. 4
  b. Nhóm nhân tố thuộc lĩnh vực quản lý. 4
  B. Các kiểu mô hình cơ cấu tổ chức. 5
  1. Cơ cấu trực tuyến. 5
  2. Cơ cấu tổ chức chức năng. 6
  3. Cơ cấu trực tuyến chức năng. 7
  II. Lao động quản lý. 8
  1. Khái niệm về lao động quản lý, sự phân loại lao động quản lý. 8
  1.1. Lao động quản lý. 8
  1.2. Phân loại lao động quản lý 9
  a. Theo chức năng, vai trò của họ đối với việc quản lý toàn bộ quá
  trình sản xuất 9
  b. Theo vai trò đối với việc thực hiện chức năng quản lý, 9
  2. Nội dung của hoạt động quản lý. 10
  3. Đặc điểm của lao động quản lý có ảnh hưởng đến công tác tổ chức
  lao động khoa học 11
  III. Tính tất yếu khách quan của việc hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý. 11
  Phần thứ hai
  Phân tích thực trạng về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của
  công ty vật liệu xây dựng Cẩm Trướng 13
  I. Đặc điểm hoạt động cơ bản có ảnh hưởng tới tổ chức bộ máy quản lý
  của công ty vật liệu xây dựng Cẩm Trướng 13
  1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 13
  2. Đặc điểm của ngành hàng đối với xã hội 14
  3. Đặc điểm kỹ thuật, công nghệ, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 14
  4. Đặc điểm về lao động của công ty 17
  5. Một số đặc điểm khác. 17
  II. Thực trạng tổ chức bộ máy quản lý công ty vật liệu xây dựng Cẩm Trướng 18
  A. Thực trạng bộ máy quản lý. 18
  1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. 18
  2. Kết cấu lao động quản lý trong Công ty vật liệu xây dựng Cẩm Trướng. 22
  3. Kết cấu, chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của các phòng ban. 25
  a. Phòng tổ chức hành chính. 25
  b. Phòng kế toán tài vụ. 26
  c. Phòng kinh doanh tiêu thụ. 27
  d. Phòng kỹ thuật vật tư. 28
  4. Điều kiện làm việc của lao động quản lý. 29
  B. Hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý của Công ty. 30
  Phần thứ ba.
  Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý của Công ty vật liệu xây dựng
  Cẩm Trướng. 36
  I. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. 36
  1. Những yêu cầu đạt được trong cải tiến cơ cấu tổ chức. 36
  2. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. 37
  1.1Ban kiểm soát: 38
  1.2. Hội đồng quản trị. 39
  1.3. Giám đốc điều hành. 40
  1.4. Phòng tổ chức hành chính 41
  1.5. Phòng kinh doanh tiêu thụ. 41
  1.6. Phòng kế toán. 41
  1.7. Phòng kỹ thuật vật tư. 42
  II. Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của bộ máy quản lý. 42
  1. Ban Giám đốc. 42
  2. Phòng tổ chức hành chính. 43
  3. Phòng kế toán tài vụ. 43
  4. Phòng kỹ thuật vật tư. 44
  5. Phòng kinh doanh tiêu thụ. 44
  III. Xây dựng một số văn bản cụ thể quy định tiêu chuẩn của
  cán bộ quản lý các cấp. 44
  1. Ban lãnh đạo Công ty. 44
  2. Đối với cán bộ phòng ban. 45
  IV. Sắp xếp bố trí lại lao động quản lý ở các phòng ban chức năng,
  bảo đảm nâng cao hiệu lực của bộ máy quản lý. 45
  V. Tổ chức các lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ quản lý. 47
  VI. Công tác tuyển dụng. 47
  VII. Một số ý kiến khác. 47
  VIII. Ưu nhược điểm của hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty. 48
  1. Ưu điểm 48
  2. Nhược điểm. 48
  Kết luận 49
  Tài liệu tham khảo 50

  [charge=150]http://up.4share.vn/f/7e4f474d4b4b494f/QT246.rtf.file[/charge]
   
Đang tải...