Luận Văn Hoàn thiện quản lý nhà nước nhằm nâng cao thị phần vận tải của đội tàu biển Việt Nam

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  1. Tính cấp thiết của đề tài luận án
  Quản lý hoạt động và phát triển đội tàu biển là một trong những nhu cầu
  thiết yếu của các quốc gia có biển. Nếu biết tận dụng tiềm năng và có những
  công cụ quản lý hữu hiệu sẽ mang lại lợi ích to lớn cho nền kinh tế quốc dân.
  Đối với nước ta hàng hoá xuất- nhập khẩu (XNK) chủ yếu được vận chuyển
  bằng đường biển. Nhưng hiện nay đội tàu biển quốc gia mới chỉ đảm nhận vận
  chuyển một phần do cơ sơ vật chất như đội tàu, cảng biển và hệ thống dịch vụ
  hàng hải còn nhiều hạn chế, cơ chế chính sách quản lý còn chưa thực sự thích
  ứng với yêu cầu của hội nhập WTO. Thị phần vận tải (TPVT) của đội tàu biển
  quốc gia trong những năm gần đây tuy có được cải thiện nhưng vẫn còn thấp.
  Đến năm 2006 mới chỉ đạt 18,5% trong khi đó theo quyết định số 1195/QĐ-
  TTg ngày 01/11/2003 của Thủ tướng chính phủ thì mục tiêu này sẽ là 25% vào
  năm 2010 và lên tới 35% vào năm 2020. Nhà nước với vai trò thiết lập khuôn
  khổ pháp luật về kinh tế, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi thông qua các
  chính sách và hệ thống pháp luật chuẩn mực, phù hợp sẽ có tác động quyết định
  đến sự phát triển của hoạt động vận tải biển. Hoàn thiện quản lý nhà nước là
  một yêu cầu cấp bách tạo nền móng vững chắc giải quyết vấn đề bức xúc hiện
  nay để nâng cao TPVT. Do vậy, đề tài luận án: “Hoàn thiện quản lý nhà nước
  nhằm nâng cao thị phần vận tải của đội tàu biển Việt Nam” được thực hiện với
  mong muốn góp một phần nhỏ bé vào nghiên cứu của vấn đề này.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  Hệ thống hoá cơ sở lý luận về vai trò quản lý nhà nước, phân tích thực
  trạng về quản lý nhà nước trong việc nâng cao TPVT, đề xuất giải pháp chính
  sách cơ bản nhằm nâng cao TPVT của đội tàu biển Việt Nam.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu: Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp vận tải biển.
  - Phạm vi nghiên cứu: Hệ thống chính sách liên quan đến quản lý hoạt động và
  phát triển vận tải biển.
  2
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Ngoài các phương pháp truyền thống như: phân tích, thống kê, so
  sánh còn sử dụng phương pháp mô hình để xác lập được mối quan hệ giữa
  TPVT và các nhân tố cơ bản tác động đến nó, phương pháp chuyên gia có kết
  hợp điều tra khảo sát thực tế để giải quyết một số nội dung trong nghiên cứu.
  5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án
  - Hệ thống hoá cơ sở lý luận về quản lý nhà nước trong hoạt động và phát
  triển đội tàu, nâng cao TPVT.
  - Nghiên cứu mối quan hệ giữa TPVT và các nhân tố cơ bản cấu thành có ảnh
  hưởng trực tiếp đến TPVT. Từ đó xác định công cụ quản lý điều hành và
  phương thức tác động của nhà nước để thực hiện mục tiêu nâng cao TPVT.
  - Phân tích đánh giá hệ thống chính sách quản lý hoạt động và phát triển vận
  tải biển cũng như xu hướng phát triển vận tải biển của các nước trong khu
  vực và trên thế giới. Tiến hành khảo sát, phân tích, đánh giá hiện trạng quản
  lý nhà nước trong việc nâng cao TPVT, xác định nguyên nhân hạn chế sự
  tăng trưởng TPVT của đội tàu biển Việt Nam trong thời gian qua.
  - Vận dụng cơ sở lý luận về quản lý nhà nước trong việc nâng cao TPVT có
  kết hợp khảo sát, điều tra thực tế, xin ý kiến các chuyên gia quản lý khai
  thác tàu nhằm kết hợp ở một chứng mực nhất định giữa lý luận khoa học và
  thực tiễn của hoạt động vận tải biển của nước ta. Đây chính là một trong
  những căn cứ logic, quan trọng giúp các nhà quản lý trong việc hoạch định
  các chính sách. Có thể xem đây là một tư duy mới mà nghiên cứu sinh đã sử
  dụng để giải quyết vấn đề đặt ra của đề tài luận án. Đề xuất giải pháp chính
  sách cơ bản nhằm nâng cao TPVT của đội tàu biển Việt Nam.
  6. Kết cấu của luận án
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và tài liệu tham khảo, kết cấu của
  luận án gồm 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý nhà nước trong việc nâng cao thị phần vận
  tải của đội tàu biển quốc gia
  Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước trong việc nâng cao thị phần vận tải
  của đội tàu biển Việt Nam
  Chương 3: Đề xuất giải pháp chính sách cơ bản trong việc nâng cao thị phần
  vận tải của đội tàu biển Việt Nam.
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...