Chuyên Đề Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại Công ty In Công đoàn

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU 4
  CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC. 5
  I. Nguồn nhân lực và quản lý nguồn nhân lực: 5
  1. Khái niệm nguồn nhân lực: 5
  2. Các yếu tố cơ bản của nguồn nhân lực: 5
  3. Quản lý nguồn nhân lực: 6
  3.1 . Khái niệm 6
  3.2. Mục tiêu của quản lý nguồn nhân lực: 6
  3.3. Vai trò của quản lý nguồn nhân lực: 7
  II. Nội dung quản lý nguồn nhân lực: 8
  1. Chiến lược nguồn nhân lực: 8
  1.1. Khái niệm: 8
  1.2. Vai trò của lập chiến lược nguồn nhân lực: 8
  1.3 Quá trình lập chiến lược nguồn nhân lực: 9
  2. Định biên: 11
  2.1. Tuyển mộ: 11
  2.1.1. Khái niệm và tầm quan trọng của tuyển mộ nguồn nhân lực: 11
  2.1.2. Xác định đặc điểm và yêu cầu của công việc cần tuyển mộ 11
  2.1.3. Các nguồn và phương pháp tuyển mộ nhân lực: 12
  2.2. Quá trình tuyển chọn: 13
  2.2.1. Khái niệm và tầm quan trọng của tuyển chọn nhân lực: 13
  2.2.2. Quá trình tuyển chọn nhân lực: 13
  2.3. Làm hòa nhập người lao động: 15
  2.4. Lưu chuyển nhân lực: 16
  2.4.1. Lưu chuyển nội bộ: 16
  2.4.2. Đề bạt: 17
  2.4.3. Nghỉ hưu: 17
  2.4.5. Nghỉ việc: 18
  3. Phát triển nguồn nhân lực: 18
  3.1. Đánh giá sự thực hiện: 18
  3.1.1. Quá trình đánh giá sự thực hiện: 18
  3.1.2. Các phương pháp đánh giá: 20
  3.2. Đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực: 20
  3.2.1. Khái niệm và mục tiêu của đào tạo và bồi dưỡng nhân lực: 20
  3.2.2. Quá trình đào tạo bồi dưỡng: 21
  3.3. Phát triển nghề nghiệp: 22
  3.3.1. Khái niệm: 22
  3.3.2. Quá trình phát triển nghề nghiệp: 22
  4. Trả công cho người lao động 23
  4.1. Tổng quan về trả công cho người lao động: 23
  4.2. Những nhân tố quyết định đến việc trả công cho người lao động: 23
  4.2.1. Các yếu tố thuộc về người lao động: 23
  4.2.2. Yếu tố thuộc về tổ chức: 23
  4.2.3. Các yếu tố thuộc về công việc: 23
  4.2.4. Yếu tố thị trường lao động: 24
  4.3. Các hình thức trả công: 24
  4.3.1. Trả công theo thời gian: 24
  4.3.2. Trả công theo sản phẩm: 24
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC VÀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY IN CÔNG ĐOÀN. 26
  I. Tổng quan về công ty In Công đoàn: 26
  1. Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty In Công Đoàn: 26
  2. Cơ cấu tổ chức của công ty: 27
  3. Một số thành tựu và hạn chế của công ty In Công đoàn trong những năm qua: 30_Toc197038320
  4. Nguyên nhân: 33
  II. Thực trạng nguồn nhân lực tại công ty In Công đoàn: 34
  1. Cơ cấu lao động theo giới: 34
  2. Cơ cấu lao động theo độ tuổi: 35
  3. Cơ cấu theo trình độ học vấn của Cán bộ công nhân viên chức: 36
  III. Thực trạng quản lý nguồn nhân lực tại công ty In công đoàn: 37
  1. Chiến lược nguồn nhân lực của Công ty In Công đoàn: 37
  1.1. Công tác lập chiến lược nguồn nhân lực: 37
  1.2. Đánh giá công tác lập chiến lược nguồn nhân lực của công ty: 40
  1.3.Vấn đề tạo động lực trong lao động cho người lao động trong toàn công ty: 41
  2. Định biên: 42
  2.1. Công tác tuyển mộ nhân lực tại công ty In công đoàn: 42
  2.2. Qúa trình tuyển chọn nhân lực tại công ty In Công đoàn: 42
  2.3. Qúa trình sử dụng nguồn lao động: 43
  2.4. Qúa trình hòa nhập nhân viên mới và lưu chuyển nhân lực tại công ty In Công đoàn: 45
  2.4.1. Hòa nhập nhân viên mới: 45
  2.4.2. Lưu chuyển nhân lực: 45
  3. Thực trạng bồi dưỡng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty In công đoàn: 46
  4. Vấn đề trả công cho người lao động tại công ty In công đoàn: 46
  4.1. Vấn đề tiền lương: 47
  4.2. Thu nhập khác của người lao động tại công ty In công đoàn: 49
  CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY IN CÔNG ĐOÀN. 51
  I. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại công ty In công đoàn: 47
  II. Kiến nghị nhằm hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại công ty In công đoàn: 51
  1. Kiến nghị với Nhà nước 51
  2. Về phía bản thân công ty: .52
  2.1. Hoàn thiện công tác lập và thực hiện chiến lược nguồn nhân lực: 52
  2.2. Củng cố và hoàn thiện công tác tuyển dụng và làn hòa nhập cũng như lưu chuyển nguồn nhân lực trong công ty In công đoàn: 55
  2.3. Củng cố, nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực: 59
  2.4. Có chế độ trả lương công bằng hợp lý: 60
  2.5. Một số giải pháp khác: 62
  KẾT LUẬN 63
  Nếu có thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ tới số 01699421922
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...