Thạc Sĩ Hoàn thiện hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hướng đến xây dựng nước ta trở thành nước phát triển thông qua con đường chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Để thực hiện hội nhập sâu, rộng với nền kinh tế thế giới, đồng thời tạo vị thế của quốc gia thì việc xây dựng mỗi tế bào của nền kinh tế nước nhà vững mạnh là rất cần thiết. Nhằm đảm bảo cho tiến trình phát triển đúng hướng cần có mục tiêu rõ ràng, mỗi một doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược cho riêng mình, khai thác một cách có hiệu quả nguồn lực, phát huy các lợi thế. Chiến lược kinh doanh giúp cho các nhà quản trị và tất cả nhân viên trong doanh nghiệp nhận thức rõ đư¬ợc mục đích và hướng đi của doanh nghiệp, qua đó mọi thành viên của doanh nghiệp sẽ biết mình cần phải làm gì và khuyến khích họ phấn đấu đạt đ¬ược những thành tích, đồng thời cải thiện tốt hơn lợi ích lâu dài của doanh nghiệp.

  Trong điều kiện kinh doanh hiện nay, môi trư¬ờng kinh doanh luôn vận động, biến đổi đã tạo nên các tác động khác nhau đến quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Các yếu tố vốn có của nền kinh tế thị trường xuất hiện, tác động đa chiều và ngày càng phức tạp, tạo ra nhiều thách thức và cơ hội đối với toàn bộ nền kinh tế nói chung, trực tiếp tác động mạnh mẽ đến sự tồn tại, phát triển của mỗi doanh nghiệp. Hoạch định chiến l¬ược kinh doanh nhằm giải quyết các vấn đề cơ bản của doanh nghiệp trên cơ sở phân tích và dự đoán các cơ hội, nguy cơ, điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp giúp doanh nghiệp có một cái nhìn tổng thể về bản thân mình cũng như¬ về môi tr¬ường kinh doanh bên ngoài để hình thành nên các mục tiêu chiến l¬ược và các chính sách các giải pháp lớn thực hiện thành công các mục tiêu đó.

  Sự gia tăng của các doanh nghiệp tư nhân, các Công ty cổ phần trong kinh doanh xăng dầu làm cho môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt. Hiện tại Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế chỉ dừng lại ở mức độ lập kế hoạch cụ thể để thực hiện nhiệm vụ do Nhà nước, Tổng Công ty đề ra. Điều này chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng phát triển của thị trường. Để tạo ra sự phát triển bền vững Công ty cần phải nâng cao được năng lực cạnh tranh, xây dựng những chiến lược kinh doanh hợp lý, qua đó xác định những điểm mạnh, điểm yếu trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Đồng thời, phải phân tích và dự đoán môi trường kinh doanh, xác định thời cơ thuận lợi và lường trước những rủi ro, đe dọa từ môi trường bên ngoài nhằm xây dựng cho mình một chiến lược kinh doanh đúng đắn. Đây chính là cơ sở cho sự phát triển trong tương lai và tạo điều kiện cho Công ty đạt mục tiêu đề ra.

  Xuất phát từ ý nghĩa trên, tôi chọn đề tài: “Hoàn thiện hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế” làm đề tài cho luận án thạc sỹ kinh tế của mình.
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...