Luận Văn Hoàn thiện hình thức chế độ tiền lương, tiền thưởng ở Công ty Xi măng Bút Sơn

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Đề tài: Hoàn thiện hình thức chế độ tiền lương, tiền thưởng ở Công ty Xi măng Bút Sơn (86 trang)  MỤC LỤC​

  LỜI NÓI ĐẦU

  PHẦN I : NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUỸ TIỀN LƯƠNG VÀ TIỀN THƯỞNG

  I. BẢN CHẤT VÀ Ý NGHĨA CỦA QUỸ LƯƠNG

  II. TIỀN LƯƠNG LÀ BỘ PHẬN CHÍNH CỦA QUĨ LƯƠNG:

  1. Khái niệm về tiền lương

  2. Các chức năng tiền lương của các công ty

  3. Các nguyên tắc trả lương

  4. Các hình thức trả lương của các công ty

  III. PHƯƠNG PHÁP TÍNH VÀ SỬ DỤNG QUỸ TIỀN LƯƠNG Ở CÁC CÔNG TY HIỆN NAY.

  1. Phương pháp tính quỹ tiền lương ở các Công ty hiện nay.

  2 Phương pháp giao khoán về tiền lương của các công ty .

  3. Phương pháp quản lý quỹ lương trong các công ty hiện nay

  IV. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TÍNH VÀ QUẢN LÝ QUỸ TIỀN LƯƠNG TRONG CÁC CÔNG TY .

  V. VAI TRÒ CỦA VIỆC TÍNH VÀ QUẢN LÝ QUỸ TIỀN LƯƠNG TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY.


  PHẦN 2 : PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG, TRẢ THƯỞNG Ở CÔNG TY XI MĂNG BÚT SƠN

  A - THỰC TRẠNG CÔNG TY

  I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY.

  II.CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY :

  III. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG.

  1. Giới thiệu quy trình công nghệ sản xuất xi măng

  2).Nghiền nguyên liệu và đồng nhất sơ bộ:

  3). Nhiên liệu:

  4). Hệ thống lò nung và thiết bị làm lạnh Clinker:

  5). Nghiền sơ bộ clinker và nghiền xi măng:

  6). Đóng bao và xuất xi măng:

  IV.HÌNH THỨC TỔ CHỨC SẢN XUẤT XI MĂNG.

  1. Hình thức tổ chức sản xuất xi măng ở công ty

  2 .Kết cấu sản xuất xi măng của công ty:

  V.CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ

  1.Số cấp quản lý của công ty

  2. Mô hình tổ chức cơ cấu bộ máy quản lý.

  3. Chức năng nhiệm vụ cơ bản của các bộ phận quản lý.

  VI. ĐẶC ĐIỂM VỀ LAO ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY XI MĂNG BÚT SƠN

  1. Đặc điểm về lao động.

  2. Phương pháp xác định thời gian lao động

  3. Đặc điểm về cơ sở vật chất kỹ thuật và máy móc thiết bị.

  4. Các đặc điểm khác.

  B - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG Ở CÔNG TY XI MĂNG BÚT SƠN.

  I. CÔNG TÁC XÁC ĐỊNH QUỸ TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY.

  II.PHƯƠNG THỨC CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG:

  III. CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG Ở CÔNG TY XI MĂNG BÚT SƠN.

  1. Hình thức trả lương theo thời gian:

  2. Chế độ trả lương theo sản phẩm.

  IV. TIỀN THƯỞNG VÀ CÁC KHOẢN PHỤ CẤP.

  PHẦN III : MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG TRẢ THƯỞNG Ở CÔNG TY XI MĂNG BÚT SƠN

  I. CÁC CHIẾN LƯỢC NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG.

  II. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐỊNH BIÊN LAO ĐỘNG VÀ BỐ TRÍ SẮP XẾP LAO ĐỘNG.

  III. SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CÓ HIỆU QUẢ.

  IV. THỐNG KÊ NGHIỆM THU SẢN PHẨM.

  V. TỔ CHỨC PHỤC VỤ NƠI LÀM VIỆC.

  VI. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHI TRẢ LƯƠNG Ở CÔNG TY XI MĂNG BÚT SƠN.

  1. Chi trả lương cho cán bộ quản lý của công ty.

  2- Chi trả lương cho cán bộ công nhân viên khối sản xuất xi măg.

  KẾT LUẬN

  Tài liệu tham khảo
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...