Chuyên Đề Hoàn thiện cơ cấu tổ chức Công ty xi măng Hoàng Thạch

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC. 3
  1.1. KHÁI NIỆM VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC: 3
  1.1.1. Khái niệm tổ chức: 3
  1.1.2. Khái niệm cơ cấu tổ chức: 3
  1.1.3. Các đặc trưng cơ bản của cơ cấu tổ chức: 4
  1.1.3.1. Chuyên môn hoá công việc: 4
  1.1.3.2. Phân chia tổ thành các bộ phận và các mô hình tổ chức
  bộ phận: 4
  1.1.3.3. Mối quan hệ quyền hạn trong tổ chức: 9
  1.1.3.4. Cấp quản lý, tầm quản lý và mô hình cơ cấu tổ chức xét theo số cấp quản lý: 12
  1.1.3.5. Phân bổ quyền hạn giữa các cấp quản lý - tập trung và phi tập trung: 13
  1.1.3.6. Phối hợp các bộ phận của tổ chức: 14
  1.2. HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC: 14
  1.2.1. Yêu cầu đối với coa cấu tổ chức: 14
  1.2.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện cơ cáu tổ chức: 15
  1.2.3. Nguyên tắc hoàn thiện cơ cấu tổ chức: 16
  1.2.4. Quá trình hoàn thiện cơ cấu tổ chức: 17
  1.2.4.1. Nghiên cứu, đánh giá chiến lược: 17
  1.2.4.2. Đánh giá cơ cấu tổ chức: 18
  1.2.4.3. Đánh giá đội ngũ nguồn nhân lực và các nguồn lực khác của tổ chức: 18
  1.2.4.4. Hình thành các vị trí công tác, bộ phận, phân hệ: 18
  .1.2.4.5. Hoàn thiện các vị trí công tác, bộ phận, phân hệ: 19
  1.2.4.5. Đánh giá cơ chế phối hợp: . 19
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY XI MĂNG HOÀNG THẠCH. 21
  2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY XI MĂNG HOÀNG THẠCH: 21
  2.1.1. Giai đoạn đầu xây dựng và phát triển (1976 - 1985): 21
  2.1.2. Giai đoạn Công ty thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng
  (1986 - 1995): 22
  2.1.3. Giai đoạn thực hiện sự công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (1996 đến nay): 22
  2.2. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY XI MĂNG HOÀNG THẠCH: 23
  2.2.1. Chiến lược phát triển của Công ty: 23
  2.2.2. Đặc điểm công nghệ sản xuất: 25
  2.2.3. Trình độ chuyên môn của đội ngũ lao động trong Công ty: 25
  2.3. THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY XI MĂNG HOÀNG THẠCH: 26
  2.3.1. Mô hình cơ cấu tổ chức của Công ty: 27
  2.3.2. Thực trạng cơ cấu tổ chức Công ty xi măng Hoàng Thạch xét theo các đặc trưng cơ bản của cơ cấu tổ chức: 28
  2.3.2.1. Chuyên môn hoá trong lĩnh vực quản lý: 28
  2.3.2.2. Phân chia thành các bộ phận, phân hệ: 32
  2.3.2.3. Các mối quan hệ quyền hạn và sự hợp tác trong cơ cấu tổ chức: 40
  2.3.2.4. Cấp quản lý, tầm quản lý: 41
  2.3.2.5. Tập trung và phi tập trung: 42
  2.3.2.6. Phối hợp giữa các bộ phận: 42
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY XI MĂNG HOÀNG THẠCH. 44
  3.1. Phương hướng, quan điểm hoàn thiện: 44
  3.2. Một số giải pháp hoàn thiện: 44
  3.2.1. Chuyên môn hoá kết hợp với tổng hợp hoá: 45
  3.2.2. Sắp xếp lại các phòng ban chức năng: 45
  3.2.3. Giảm bớt gánh nặng tầm quản lý: 49
  3.2.4. Tăng mức độ phi tập trung và giảm mức độ tập trung: 50
  3.2.5. Nâng cao sự phối hợp giữa các bộ phận trong tổ chức: 52
  3.3. Điều kiện thực hiện các kiến nghị: 53
  KẾT LUẬN 55
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 56
  Nếu có thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ tới số 01699421922
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...