Thạc Sĩ Hoàn thiện chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI
  QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN
  HỘI NHẬP QUỐC TẾ

  CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP
  KINH TẾ QUỐC TẾ . 11

  1.1. Những vấn đề chung về chính sách thương mại quốc tế 11

  1.2. Nội dung của việc hoàn thiện chính sách thương mại quốc tế trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 15
  1.3. Kinh nghiệm hoàn thiện chính sách thương mại quốc tế trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 34
  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 55

  2.1. Quá trình hội nhập thương mại quốc tế của Việt Nam 55
  2.2. Thực trạng hoàn thiện chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam trong

  điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế .63

  2.3. Đánh giá việc hoàn thiện chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam 89

  CHƯƠNG 3. QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ . 102

  3.1. Bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong thời gian tới 102
  3.2. Quan điểm tiếp tục hoàn thiện chính sách thương mại quốc tế trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 105

  3.3. Giải pháp tiếp tục hoàn thiện chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế .109

  KẾT LUẬN . 139

  DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 140

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 142

  PHỤ LỤC
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...