Chuyên Đề Hoàn thiện các giải pháp MAR- MIX xuất khẩu hàng may mặc của công ty May 10 sang thị trường EU

Thảo luận trong 'Marketing' bắt đầu bởi Lan Chip, 6/9/11.

 1. Lan Chip

  Lan Chip New Member

  Bài viết:
  1,976
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Lời Mở Đầu
  Công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước là bước phát triển tất yếu mà mỗi dân tộc, mỗi quốc gia trên thế giới phải trải qua trong tiến trình phát triển của mình. Trong đó xuất khẩu đóng một vai trò quan trọng vào sự thành công của công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoáđất nước, và trong hơn mười năm đổi mới chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn và rút ra được những bài học thực tiễn quý báu cho qúa trình thực hiện công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.
  Kinh tế thị trường đòi hỏi sự gắn bó mật thiết gữa sản xuất và tiêu thụ, chính vì vậy thị trường là vấn đề vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp, đặc biệt trong giai đoạn mà các doanh nghiệp cùng ngành cạnh tranh ngày càng gay gắt đòi hỏi mỗi doanh nghiệp muốn đứng vững và phát triểnđược thì một mặt phải củng cố thị trường đã có, mặt khác phải tìm kiếm và phát triển thị trường mới.
  Ngày nay khi xu thế quốc tế hoá và toàn cầu hoá đang diễn ra nhanh chóng, doanh nghiệp đang trong quá trình đổi mới, mở cửa, hội nhập với khu vực và toàn cầu thì vấn đề về sản xuấtthị trường tồn tại và phát triển có ý nghĩa hết sức quan trọngđối với mỗi doanh nghiệp. Có một thực tế là các doanh nghiệp Việt Nam chưa mạnh dạn tìm kiếm thị trường các nước trên thế giới, đặc biệt là những nước có mức sống cao, các nước đòi hỏi chất lượng cao, mẫu mã các sản phẩm đẹp. Điều này có nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân quan trọng là các doanh nghiệp chưa thích ứng được với thị trường ngay mà đòi hỏi phải có thời gian dài hoạt động mà vốn đầu tư cho quá trình nghiên cứu và ứng dụng lại hạn chế. Là một doanh nghiệp nhà nước, công ty may 10 vốn đã từng trải qua thời kỳ kế hoạch hoá tập trung bao cấp. Bởi vậy, khi chuyển sang kinh tế thị trường công ty không khỏi bỡ ngỡ trước những cơ hội và thách thức. Trong quá trình chuyển đổi công ty May 10 đã từng bước khắc phục khó khăn, mạnh dạn, linh hoạt trong việc tìm kiềm thị trường mới và đã đạt được những thành quả nhất định. Càng cọ sát với thị trường, công ty May 10 càng thấy rõ sự quan trọng của việc mở rộng thị trường xuất khẩu.
  Một trong những thị trường xuất khẩu chính của công ty May 10 trong những năm ngần đâylà thị trường EU đạt 26 triệu USD ( chiếm khoảng 95% tổng kim ngạch xuất khẩu của công ty). Tuy nhiên việc xuất khẩu sang thị trường EU của công ty còn gặp nhiều khó khăn, hiệu quả chưa cao. Vì vậy phải đánh giá phân tích thực trạng xuất khẩu hàng may mặc của công ty sang thị trường EU những năm qua, để từ đó rút ra những giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả xuất khẩu là một vấn đề hết sức quan trọng và có ý nghĩa thực tiễn.
  Xuất phát từ những lý do trên, tôi chọn đề tài: “Hoàn thiện các giải pháp MAR- MIX xuất khẩu hàng may mặc của công ty May 10 sang thị trường EU".
  Mục đích nghiên cứu: Với mục đích đem lý thuyết ứng dụng với thực tế, qua đó làm sáng tỏ luận cứ khoa học về sử dụng Mar- mix. Trên cơ sở này đánh giá các ưu, nhược điểm, những tồn tại và hạn chế để từ đó tổng hợp, đề xuất những biện pháp Mar- mix nhằm hoàn thiện hoạt động Mar- mix xuất khẩu ở Công ty may 10.
  Giới hạn nội dung nghiên cứu: Do thời gian hạn hẹp với khả năng phân tích của bản thân còn hạn chế nên kết quả nghiên cứu của luận văn chưa thể hoàn thiện,rất mong nhận được sự góp ý của các thầy, cô và các cán bộ công nhân viên của công ty May 10 để bài luận văn được hoàn chỉnh hơn.
  Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu đề tàI này với tư duy kinh tế mới, phân tích đánh giá khách quan mọi hiện tượng. Do vậy, tôi sử dụng các phuơng pháp tiếp cận hệ thống biện chứng, phương pháp lô gic và lịch sử. NgoàI ra còn sử dụng các phương pháp như: phương pháp tiếp cận hực tiễn, các vấn đề lý luận, phương pháp tư duy kinh tế mới, phương pháp hiệu quả và hiệu năng tối đa, và một số phương pháp khác,trong việc đánh giá, phân tích các kết quả hoạt động của doanh ngiệp và đề xuất hoàn thiện.
  Tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể các cán bộ công nhân viên trong công ty May10 và đặc biệt là thầy giáo hướng dẫn Nguyễn Hồng Thái đã tận tình giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này.
  Kết cấu luận văn được chia làm 3 chương
  Chương I: Cơ sở luận của Maketing xuất khẩu trong các doanh nghiệp
  Chương II: Phân tích đánh giá tình hình xuất khẩu của công ty May 10 sang thị trường EU.
  Chương III: Các giải pháp hoàn thiện Mar-mix xuất khẩu hàng may mặc của Công ty may 10 sang thị trường EU.-


  Mục Lục

  Lời Mở Đầu
  Chương I: Cơ sở luận của Marketing xuất khẩu trong các doanh nghiệp
  I. Cơ sở và vai trò của xuất khẩu
  1. Khái niệm và nguyên lý các học thuyết xuất khẩu
  2. Vị trí, vai trò của xuất khẩu.
  II. Quá trình Marketing xuất khẩu ở doanh nghiệp.
  1. Khái niệm quá trình Marketing xuất khẩu.
  2. Bản chất và những đặc trưng cơ bản của Marketing xuất khẩu.
  2.1 Bản chất.
  2.2 . Đặc trưng của Marketing xuất khẩu.
  3. Mô hình Marketing xuất khẩu.
  III. Những vấn đề cơ bản của Mar-mix xuất khẩu
  1.Khái niệm, bản chất và mô hình Mar-mix xuất khẩu
  1.1.Khái niệm
  1.2.Bản chất
  1.3.Mô hình
  2. Những yếu tố cấu thành Mar-mix xuất khẩu
  3.Yêu cầu và tiêu chuẩn chung đánh giá Mar-mix xuất khẩu
  Chương II: Phân tích đánh giá tình hình xuất khẩu của Công ty may 10 sang thị trường EU
  I. Tổng quan về Công ty may 10
  1. Lịch sử hình thành và phát triển
  2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty
  3. Một số kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty may 10 trong những năm gần đây
  II. Tình hình xuất khẩu của Công ty may 10 sang EU
  1. Thị trường của Công ty
  2. Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu sang EU
  3. ác phương thức xuất khẩu
  III. Thực trạng triển khai nỗ lực Mar-mix xuất khẩu hàng may mặc ở Công ty may 10
  1. Nỗ lực Marketing sản phẩm may mặc xuất khẩu ở Công ty
  2. Nỗ lực Marketing giá xuất khẩu ở Công ty
  3. Nỗ lưc Marketing phân phối ở Công ty
  4. Nỗ lực Marketing xúc tiến thương mại xuất khẩu hàng may mặc ở Công ty
  5. Môi trường kinh doanh ở Công ty
  IV. Đánh giá chung
  1. Ưu điểm và những thành tựu mà Công ty đã đạt đươc
  2. Những tồn tại và hạn chế
  Chương III: Các giải pháp hoàn thiện Mar-mix xuất khẩu hàng may mặc của Công ty may 10 sang thị trường EU
  I. Cơ sở hoàn thiện
  1. Chính sách của nhà nước về xuất khẩu
  2. Mục tiêu và phương hướng chiến lược
  II. Hoàn thiện quá trình Marketing xuất khẩu và Marketing mục tiêu
  1. Sơ đồ Marketing xuất khẩu
  2. Hoàn thiện Marketing mục tiêu
  III.Hoàn thiện Mar-mix xuất khẩu
  1. Quyết định Marketing sản phẩm xuất khẩu
  2. Quyết định Marketing giá xuất khẩu
  3. Quyết định Marketing phân phối xuất khẩu
  4. Quyết định Marketing xúc tiến thương mại
  Kết luận
  Tài liệu tham khảo

  [charge=150]http://up.4share.vn/f/63525a50505a5457/MAR64.doc.file[/charge]
   
Đang tải...