Luận Văn Hoạch định tài chính tại công ty TNHH Việt An

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  1.1 Cơ sở hình thành
  Trong nền kinh tế năng động hiện nay đặc biệt là khi Việt Nam đã gia nhập tổ chức Thương mại thế giới (WTO) các doanh nghiệp sẽ gặp phải rất nhiều sự biến đổi trong môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh. Những biến đổi này có thể là cơ hội thuận lợi sự phát triển của doanh nghiệp nhưng cũng có thể là thách thức cho sự tồn tại của doanh nghiệp. Để có thể tận dụng được những cơ hội hay xử lý phòng tránh rủi ro đòi hỏi doanh nghiệp phải có những dự báo và kế hoạch thật tốt.
  Tuy chỉ mới đi vào hoạt động từ năm 2005, nhưng qua những báo cáo tài chính của công ty TNHH Việt An có thể thấy sự phát triển rất nhanh của Việt An về quy mô sản xuất và thị trường. Sự phát triển nhanh này đòi hỏi Việt An phải có những chính sách kinh doanh, chiến lược phát triển thị trường, đầu tư mở rộng sản xuất hợp lý và có hiệu quả. Để thực hiện các chiến lược trên Việt An cần huy động nguồn vốn rất lớn, các chính sách tài chính giữ vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động của Việt An. Do đó ngoài việc chú trọng các kế hoạch kinh doanh cần chú trọng hơn nữa đến các kế hoạch tài chính phù hợp và mang lại hiệu quả cao nhất đảm bảo sự phát triển nhanh, bền vững của Việt An.
  Tuy nhiên công tác hoạch định, lập kế hoạch tài chính của Việt An chưa được quan tâm thực hiện đúng mức xứng đáng với vai trò quan trọng của nó. Vì vậy tôi đã chọn đề tài:“Hoạch định tài chính 2007 tại công ty TNHH Việt An” với tiêu chí đóng góp ý kiến của mình đến Việt An. Hơn nữa đề tài này giúp tôi vận dụng được các kiến thức đã được nghiên cứu vào thực tiễn.
  1.2 Mục tiêu
  Dựa trên những phân tích nhận định về tình hình tài chính của Việt An,làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch tài chính tốt nhất trong năm 2007. Từ đó đảm bảo cho sự phát triển nhanh, bền vững của Việt An.
  1.3 Phạm vi nghiên cứu
  ♦ Đối tượng nghiên cứu:
  Tổng hợp, so sánh, phân tích các số liệu từ các báo cáo tài chính của doanh nghiệp như: bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ để đạt mục tiêu nghiên cứu.
  ♦ Phạm vi nghiên cứu:
  Phân tích các báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong hai năm 2005 và 2006 để nhận biết được tình hình tài chính của doanh nghiệp từ đó lập kế hoạch tài chính trong năm 2007
  1.4 Phương pháp nghiên cứu
  Thực hiện các phương pháp sau:
  (i) Phương pháp thu thập số liệu: phỏng vấn các cá nhân trong doanh nghiệp, từ các báo cáo, tài liệu của doanh nghiệp.
  (ii) Phương pháp xử lý số liệu: Phân tích các số liệu từ các tài liệu của doanh nghiệp. So sánh, tổng hợp, phân tích sự biến động của các biến số trong năm 2005 và 2006.

  CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN2.1 Những vấn đề chung về báo cáo tài chính
  2.1.1 Khái niệm
  Báo cáo tài chính là hệ thống thông tin được cung cấp bởi hệ thống kế toán tài chính phù hợp với các quy định của các chuẩn mực kế toán hiện hành. Báo cáo tài chính cung cấp thông tin về tài sản, nguồn vốn, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển các luồng tiền trong một kỳ kế toán. Hệ thống báo cáo tài chính bao gồm:
  - Bảng cân đối kế toán: là một báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp dưới hình thức tiền tệ, vào thời điểm lập báo cáo.
  - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: là báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh tổng quát tình hình và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời kỳ, chi tiết theo các hoạt động; tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước.
  - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: là báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh việc hình thành và sử dụng lượng tiền phát sinh trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phản ánh đầy đủ các dòng thu và chi bằng tiền và tương đương tiền của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo. Nó cung cấp thông tin về dòng tiền vào, ra của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo.
  - Thuyết minh báo cáo tài chính: là báo cáo quản lý trong đó mô tả và diễn giải những đặc điểm chính về tình hình kinh doanh và tài chính, cũng như những sự kiện không chắc chắn chủ yếu mà doanh nghiệp phải đối phó nếu ban giám đốc xét thấy chúng hữu ích cho những người sử dụng trong quá trình ra các quyết định kinh tế.
  2.1.2 Vai trò của báo cáo tài chính
  Báo cáo tài chính phản ánh theo một cấu trúc chặt chẽ tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp. Mục đích của báo cáo tài chính là cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu hữu ích cho số đông những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. Để đạt mục đích này báo cáo tài chính phải cung cấp những thông tin của một doanh nghiệp về:
  - Tài sản;
  - Nợ phải trả;
  - Vốn chủ sở hữu;
  - Doanh thu, thu nhập khác, chi phí, lãi và lỗ;
  - Các luồng tiền.
  Các thông tin này cùng với các thông tin trình bày trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính giúp người sử dụng dự đoán được các luồng tiền trong tương lai và đặc biệt là thời điểm và mức độ chắc chắn của việc tạo ra các luồng tiền và các khoản tương đương tiền.

  2.2 Phân tích báo cáo tài chính
  2.2.1 Khái niệm
  Phân tích báo cáo tài chính là quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu và so sánh các thông tin được trình bày trên các báo cáo tài chính trong những thời kỳ nhất định. Các báo cáo tài chính tạo thành một hệ thống thông tin rất phong phú để hiểu biết, theo dõi và đánh giá doanh nghiệp. Các thông tin này rất hữu ích đối với các nhà quản lý doanh nghiệp cũng như tất cả những ai chú ý đến tình trạng tài chính của doanh nghiệp.
  2.2.2 Phương pháp phân tích báo cáo tài chính
  Những báo cáo tài chính trình bày theo các mẫu đã mang lại rất nhiều thông tin về doanh nghiệp. Công tác quan trọng là nghiên cứu các báo cáo này từ đó rút ra những chỉ tiêu quan trọng, và sau đó phân tích để vạch ra ý nghĩa của nó đối với doanh nghiệp.
  Phân tích báo cáo tài chính sẽ tiến hành nghiên cứu từng báo cáo theo những bước sau: (i) trước tiên nhận dạng các chỉ tiêu then chốt và nghiên cứu sự tiến triển của nó; (ii) sau đó so sánh một số chỉ tiêu với nhau và tính ra những tỷ lệ và hệ số có ý nghĩa, từ đó phân tích để rút ra những thông tin có ích cho doanh nghiệp.
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...